Aura Reading (aura lezen)

Heldervoelendheid Helderziendheid Helderhorendheid Aura Reading
Telepathie Channeling & Divinatie De paranormale traditie voortzetten Boekenlijst

Wat is Aura Reading (aura lezen)?

De aura is een subtiele energetische uitstraling rondom alle levende wezens en, verbazend genoeg voor sommige mensen, ook rond alle onbezielde voorwerpen. Het wordt vaak beschreven als een subtiele elektrische of magnetische energie die uitstraalt van mensen, dieren, planten, bomen, bloemen, stenen, machines, gebouwen, huishoudelijke voorwerpen en alles wat je verder maar kunt bedenken.

Iemand die aura's kan lezen kan deze subtiele uitstralingen zien. Dit is voor iedereen (opnieuw) te leren, of beter gezegd te ontwikkelen. Iedereen wordt geboren met dit talent; het is alleen bij de meeste mensen naar de achtergrond verdwenen. In de cursus Intuïtieve Ontwikkeling en Aura & Chakra Healing besteed ik aandacht aan het zien van aura's. Bij de cursus Aura & Chakra Healing gaan we extra diep in op het zien en op andere wijzen waarnemen van aura's en chakra's. Nogmaals, dit is voor iedereen te doen! Iedereen kan dit ontwikkelen, zolang je maar bereid bent om tijd te investeren in het trainen ervan.

Een aura kan door verschillende mensen op verschillende manieren worden waargenomen. Sommigen zien het auraveld als een heel subtiele beweging van energie of licht rondom een mens of voorwerp. Dit kan lijken op een dubbel- of 'spook'-beeld rond figuren op een televisiescherm wanneer het beeld niet goed is afgesteld. Anderen zien aura's op die manier, maar zien ook een subtiele kleurstelling binnen die energie, meestal een zilverachtig blauw of grijs. Mensen met een sterk ontwikkeld talent voor het lezen van aura's zien een volledig scala aan heldere, levendige kleuren.

Aura's kunnen variëren in compositie, kwaliteit, gevoel en kleur, afhankelijk van de aard van de trillingen van de betrokken persoon. Iedereen heeft een fundamenteel trillingstempo dat van moment tot moment schommelt terwijl wij veranderen en ons ontwikkelen.

Soms volgt de aura van een mens de lijnen en welvingen van het fysieke lichaam; soms is het veel uitgestrekter. Het kan verhoudingsgewijs groter of kleiner zijn bij bepaalde lichaamsgebieden, afhankelijk van iemands gezondheid, energieniveau, stemming, gedachtepatronen en doelstelling.

Aura lezen ontwikkelen

Vrijwel iedereen die bereid is te oefenen kan ik zekere mate zijn of haar gave (talent) om aura's te lezen ontwikkelen en dit soort informatie kent veel positieve toepassingen. Hier volgt een aantal dagelijkse affirmaties en oefeningen om je te helpen beginnen.

Dagelijkse affirmaties voor aura lezen:

Oefening: Verbeeld je de aura

Ga weer gemakkelijk zitten of liggen met je rug ergens tegenaan en je lichaam open en ontspannen, zonder je armen en benen te kruisen.

Sluit je ogen en verbeeld je dat je rond alles een aura ziet. Begin bij jezelf. Hoe denk je dat jouw aura er nu uitziet? Welke kleur zou zij kunnen hebben, helder of gedempt? Hoe groot zie je de aura? Is ze dicht bij je lichaam, of groter en uitgestrekt? Vertrouw op je intuïtie. Afhankelijk van hoe visueel jij bent ingesteld, kun je mentale beelden van je aura zien of je een beeld vormen met ideeën, concepten, gewaarwordingen of gevoelens. Vertrouw erop dat je geest dit zal doen op de voor jou meest natuurlijke manier.

Open vervolgens je ogen even en kijk naar een voorwerp dat fysiek dicht bij je staat. Sluit je ogen weer en beeld je de aura van het voorwerp in. Hoe ziet die eruit? Hoe voelt dat aan? Waarin verschilt de aura van het voorwerp van jouw eigen aura?

Doe nu je ogen open en kijk een paar minuten om je heen. Sluit je ogen weer en verbeeld je dat alles rondom je een aura heeft. Richt je aandacht op specifieke voorwerpen of misschien een bepaalde plant of een huisdier en visualiseer het soort aura dat ieder voorwerp waar je je op richt zou kunnen hebben. Vertrouw op de kracht van je innerlijke gezichtsvermogen om je interessante informatie te geven en maak een aantekening van wat je waarneemt of je verbeeldt. Rond de oefening af door je ogen te openen en nog eens goed om je heen te kijken.

 

Soms is het ontwikkelen van het vermogen om aura's te lezen eenvoudig een kwestie van leren hoe je ogen te herrichten. Normaal gesproken zijn je ogen gericht op de fysieke aard van zaken, in plaats van op het subtiele energetische veld erin of eromheen.

Oefening: Het herrichten van je ogen

Houd rustig een hand op korte afstand (50 cm) van je ogen. Kijk naar je hand, naar de lijnen en de vormen, en naar de structuur van de huid. Let op de omtrek van je vingers en duim wanneer je je hand strekt en samenbalt.

Spreid je vingers en verschuif je aandacht naar bewust van je hand naar iets op een afstand. Kijk bijvoorbeeld als je binnen bent naar een schilderij achter je hand op de verste muur van je kamer. Houd je hand in het midden van je gezichtsveld, maar kijk erdoorheen, of erlangs naar je aandachtspunt verder weg. Oefen een paar keer met het heen en weer verschuiven van je blik tussen de hand dicht bij je en je gekozen voorwerp op afstand. Kijk hoe anders je hand eruit ziet als je de focus van je blik verlegt. Wat je ook kunt proberen is om je blik te focussen op een punt halverwege je hand en het voorwerp op afstand. Dus niet gericht op je hand, maar ook nog niet op het voorwerp op afstand; ergens daartussenin.

Geef je ogen even rust en herhaal de procedure. Houd deze keer je ogen een poosje op het voorwerp op afstand gericht, door of voorbij je hand, en let op wat je ziet. Het kan zijn dat je een kleine beweging van licht of energie rond je hand ziet, of een dubbelbeeld geëtst in wit of blauwgrijs. Als je bijzonder afgestemd bent op het lezen van aura's kun je je hand badend in een veld van gekleurd licht zien.

Het geeft niet als je bij je eerste pogingen niets of heel weinig ziet. Geef je ogen rust en probeer het later nog een keer. Beginnen met oefenen en het uitstrekken van je gezichtsvermogen in deze richting is al voldoende. Vaak zal het op bepaalde momenten van de dag gemakkelijker voor je zijn om je gave om aura's te onderscheiden te gebruiken. Over het algemeen vind ik het zachtere avondlicht bijzonder geschikt voor het ontwikkelen van dit vermogen.

Tijdens de cursussen Intuïtieve Ontwikkeling en Aura & Chakra Healing komen diverse meditatie- en visualisatie-oefeningen aan bod, als ook oefeningen om je ogen op een andere manier te laten waarnemen. Wanhoop niet als het je niet lukt op bovenstaande manier; het is slechts één van vele oefeningen die je kunt doen om dit vermogen te ontwikkelen. Vertrouw erop dat jij dit ook kunt ontwikkelen; daar ben ik van overtuigd.

Oefening: de menselijke aura

Ik ga zo snel mogelijk verder met deze pagina.