Het jaar 2012

2012 - Een nieuw begin!

Volgens de Maya-interpretatie van de Azteekse Tzolkin-kalender komt er op 21 december 2012 een einde aan een astronomische cyclus van 26.000 jaar. Het unieke van dat moment is dat een aantal planeten binnen ons zonnestelsel op één lijn staan in het hart van ons Melkwegstelsel.

Op internet vind je de meest uiteenlopende verhalen over wat het einde van deze cyclus met zich mee gaat brengen. Ook Hollywood heeft zich inmiddels op dit fenomeen gestort. Op 12 november 2009 is de megaproductie “2012” wereldwijd in première gegaan. Het is zo'n beetje de grootste rampenfilm ooit en zeker niet iets om blij van te worden. De negatieve aspecten van de Maya-profetiën zijn aangegrepen voor het script van deze film. Dit zal ongetwijfeld een angstbeeld creëren bij het grote publiek. En dat is jammer, want de profetiën spreken juist ook over mooie veranderingen en een bewustzijnstransformatie. En dat laatste impliceert juist heel veel positieve dingen.

Vanuit mijn diepste innerlijk weten - en zeker niet dat van mij alleen - is 2012 niet het einde van de wereld, maar het begin van iets nieuws. Iets nieuws dat we wellicht niet zomaar cadeau krijgen, maar waar we wel iets voor moeten doen: naar ons hart terugkeren, naar ons hart luisteren en vanuit ons hart leren handelen. In liefde voor elkaar en met elkaar.

Negeer dus de angsthazerij en heb vertrouwen in de toekomst! Geen 'doom-scenario' maar 'een nieuw begin'! 2012 moet een groot feest worden, maar ga niet zitten afwachten op een uitnodiging. Ga ervoor! In liefde en Licht en met Wijsheid.

Een aantal punten op een rijtje gezet: wat gaat er gebeuren en wat is er al gaande?

1. De Mensheid en de planeet Aarde gaan op dit moment door een enorme bewustzijnsverruiming en verandering in waarneming van de werkelijkheid.

2. De Maya-beschaving in Centraal Amerika was en is de meest geavanceerde met betrekking tot de tijdwetenschap. Hun hoofdkalender is de meest accurate van deze planeet. Er is nog nooit een fout opgetreden. Ze hebben zelfs 22 kalenders in totaal die vele tijdcyclussen van het Universum en het Zonnestelsel bestrijken. Sommige van deze kalenders moeten nog bekend gemaakt worden.

3. volgens de Maya kalender eindigde de vijfde wereld in 1987. De zesde wereld start in 2012. Dus op dit moment zitten we eigenlijk in een tussenwereld. Deze tijd wordt de 'Apocalyps' of openbaring genoemd. Dit betekent dat de Waarheid geopenbaard zal worden. In deze tussentijd is het ook nodig dat we ons door onze eigen problemen werken, zowel individueel als collectief.

4. De 6e wereld is volgens de Maya’s nog onbeschreven. Dat betekent dat het aan ons is, als (mede)scheppers, om de nieuwe wereld en de nieuwe beschaving die we wensen te creëeren.

5. De Maya’s voorspellen ook dat tegen 2012:
- we over een heel nieuwe technologie zullen beschikken dat verdergaat dan degene die we nu kennen.
- we het concept tijd en geld zullen overstijgen.
- we de vijfde dimensie binnengaan nadat we eerst de 4e hebben gepasseerd.
- de aarde en het zonnestelsel galactisch gesynchroniseerd zullen worden met de rest van het Universum.
- ons DNA geüpgraded zal zijn (of gereprogrammeerd). "Iedereen op deze planeet muteert. Sommige bewuster dan anderen, maar iedereen ondergaat het." (Extraterrestrial Earth Mission)

6. In 2012 zal het plan van ons zonnestelsel weer op 1 lijn getrokken worden met het plan van onze Melkweg. Deze cyclus heeft 26.000 jaar geduurd. Virgil Armstrong beweert ook dat nog 2 andere galaxies tegelijkertijd zullen op 1 lijn getrokken worden. Een echt galactisch evenement!

7. De tijd is aan het versnellen. Duizenden jaren lang was de Schumann Resonantie oftewel de hartslag van de aarde 7.83 cyclussen per seconde. Het leger gebruikte deze SR als een erg accurate referentie. Maar sinds 1980 is deze resonantie langzaam aan het stijgen. Op dit moment zit hij al aan 12 cyclussen per seconde. Dit betekent dat de dagen nu nog maar 16 uur duren, in plaats van 24 uur. We gaan erachter komen dat tijd - zoals wij die kennen - in feite niet bestaat. Het is een relatief begrip.

8. Tijdens de Apocalyps of de tussentijd (overgangsperiode) zullen veel mensen door enorme persoonlijke veranderingen gaan. Er zullen veel en gevarieerde veranderingen zijn. Het is allemaal een deel van hetgeen waarvoor we hier naartoe zijn gekomen om te ervaren. Voorbeelden: relaties die eindigen, verhuizingen, van job veranderen of stoppen met werken, verandering in gedrag en denkwijze...

9. Op elk moment maken we kleine en grote beslissingen. Elke beslissing is gebaseerd op LIEFDE of ANGST. Kies voor liefde, volg je intuïtie, niet je verstand. Volg je passie en dat 'brandend gevoel van verlangen'. Volg de stroom. Volg je gevoel!

10. Gedachtenvormen zijn erg belangrijk en hebben veel invloed op je dagelijkse leven. We creëren onze realiteit met onze gedachtevormen. Als we altijd negatief denken, dan trekken we dat ook aan. Als we positief denken, dan zullen we ook positieve mensen en gebeurtenissen aantrekken in ons leven. Wees je bewust van je gedachten en verwijder elke onnodig negatieve of oordelende gedachte.

11. Wees je bewust van het feit dat de media gecontroleerd worden door enkelen. Gebruik je onderscheidingsvermogen. Zoek de verborgen agenda's. Waarom wordt bepaalde informatie verspreid? Wat is 'hun' agenda? Is het een geval van "probleem-reactie-oplossing"? Creëren 'zij' een probleem zodat 'wij' reageren en om een oplossing schreeuwen en bieden 'zij' dan daarna 'hun' oplossing aan? Onthoud dat de oplossing die zij bieden hetgeen is wat zij in de eerste plaats wilden!

Belangrijke punten tijdens de veranderingen tot 2012:

1. Houd altijd contact met de Bron van al het leven. De creatieve energie van het Universum (ongeacht hoe jij voor jezelf deze Bron noemt).
2. Vertrouw op je gevoel en intuïtie.
3. Help mensen hun angsten te overwinnen door de positieve effecten van de komende veranderingen uit te leggen.
4. Help mensen hun zelfvertrouwen te verbeteren en om hun leven weer meester te worden. Help ze hun eigen macht te hernemen.
5. Laat de negatieve krachten ons niet verdelen (verdeel en heers).
6. Herinner je wie je in wezen bent.
7. Onthoud dat we allen hier zijn om te ervaren wie wij werkelijk zijn. Elk persoonlijk pad is uniek.
8. Onthoud dat ieder zijn realiteitsbesef/wereldbeeld verschilt. Oordeel niet.
9. Laat elke beslissing die je neemt, gebaseerd zijn op liefde en niet op angst.

Verwachtingen :

- Er zullen grote veranderingen optreden met betrekking tot maatschappij, het weer en jezelf. Dit is niet per se negatief, maar spannend, want deze veranderingen leiden ons naar een nieuwe galactische samenleving die op punt zal staan in 2012.
- Er zal een stijging zijn in het aantal aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen. Dit is Moeder Aarde die zichzelf zuivert.
- Het banksysteem zoals we het kennen zal instorten. De Maya kalender voorspelt dat we boven het concept tijd en geld zullen stijgen.
- Er zal in de overgangsperiode tot 2012 een enorme 'machtsstrijd' komen.
- Een officiële aankondiging van contact met buitenaardsen. Natuurlijk bestaat er leven buiten de planeet Aarde.
-
Sommigen zullen 'uitchecken' te wijten aan hun onvermogen om met de nieuwe hogere spirituele frequenties om te gaan. Dit is hun vrije keuze.
- Alle nieuw geboren kinderen zullen waarschijnlijk telepathisch begaafd zijn vanaf de geboorte. Ze zullen hoogst intelligent zijn, enorm intuïtief en ze zijn de spirituele leiders van de toekomst.

Mogelijke (fysieke) effecten van de veranderingen:

- Migraine, hoofdpijnen, vermoeidheid, duizeligheid.
- Elektrische gewaarwordingen in de ledematen en in de ruggengraat.
- Spierkrampen.
- Griepsymptomen.
- Intense dromen.
- Het menselijke lichaam zal gevoeliger worden als gevolg van de nieuwe vibraties.
- Het fysieke lichaam is al aan het veranderen. Je lichtlichaam wordt 'geactiveerd'.
- We evolueren weer naar een DNA van 12 strengen in plaats van de 2 die we nu maar hebben.
- We worden intuïtiever en onze healing capaciteiten verbeteren.
- Alle 'plagen' van de jaren 90, zoals AIDS zullen verdwijnen.

Meer over 21 december 2012 & de Maya's

2012 is berekend door meerdere volken in verschillende tijden. Allerlei heilige geschriften door de eeuwen heen hebben de gong voor de laatste ronde gehoord. Opvallend vaak wordt het jaartal 2012 genoemd, zoals bij de Pueblo-indianen, de Zulu's en de Maya's. De Maya's deden hun voorspellende uitspraken over het moment waarop de gong zal klinken op basis van berekeningen die vandaagdedag nog steeds standhouden. Centraal hierbij staan hun kalenders waarvoor zij rekenden met perioden van 26.000 jaar en groter. Die perioden kwamen voort uit een eigen tijdsberekening die in nauwkeurigheid superieur is, ook aan onze eigen kalender. In de documentaire The Year Zero wijst een Maya tijdens een spreekbeurt zijn toehoorders fijntjes op een van de fouten van onze Westerse kalender. Hij zegt dat als we naar het inzicht van de Maya's goed hadden gerekend, we geen fouten hadden gemaakt in onze eigen kalendertelling. Dan was de maand oktober (oct = 8) nu de achtste maand geweest, november (nov = 9) de negende en december (dec = 10) de tiende. Hier en daar wordt gepleit om de natuurlijke tijdberekening van de Maya's over te nemen.

2012 is het einde van een periode van 26.000 jaar
Niet-lineaire tijd: De Maya's waren haarscherp in hun berekeningen en konden in het verlengde hiervan ook haarscherp voorspellen. Ze waren zelfs zo specifiek dat ze in die enorme cyclus van 26.000 jaar tot op de dag nauwkeurig waren: 21 december 2012. Die datum markeert het einde van de grote kalender en van de cyclus van dertien zogenoemde baktuns en waarna de aarde begint aan de 'periode van de vijfde zon'. Volgens hun berekeningen, die astronomisch nog steeds accuraat zijn, komt ons zonnestelsel dan op één lijn te staan met Hunab K'u, het centrum van de Melkweg, de plaats die de Maya's de kosmische baarmoeder noemen. Mayakenner Peter Toonen schrijft in tijdschrift Frontier: 'Dan staan dus onze Aarde en onze zon op één lijn met elkaar in het hart van de melkweg, dus met Hunab K´u, de Bron [...]. Technisch kun je dan een soort nultoestand krijgen in de draaiingen van de elektromagnetische velden van ons zonnestelsel. Volgens de overleveringen van de Hopi indianen duurt dit drie dagen; drie dagen van leegte en duisternis. Daarna kunnen de magnetische polen omkeren. Wie zal het zeggen?' Hoe het ook zij, de Maya-telling begint dan opnieuw met het jaar nul. De Maya's hebben geen lineaire tijds-telling, maar zien de tijd als inelkaargrijpende cirkels.

De vijf periodes volgens de Maya's
Op 21 december 2012 begint een grote nieuwe periode van 26.000 jaar en een kleine periode van 5200 jaar. De Guatamalese 'Mayaanse Ouderlingen van de Clan van de Adelaar' schrijven: 'Dit is een cyclus van wijsheid, harmonie, vrede, liefde, van bewustzijn en de terugkeer van de natuurlijke orde. Het gaat niet om het eind van de wereld zoals velen buiten de Mayaanse traditie dat onjuist hebben geïnterpreteerd. De eerste cyclus (Ajaw/zon) was een vrouwelijke energie en haar element was vuur. De tweede cyclus (Ajaw/zon) bestond uit mannelijke energie en zijn element was aarde. De derde cyclus (Ajaw/zon) was een vrouwelijke energie en haar element was lucht. De vierde cyclus (Ajaw/zon) is een mannelijke energie en zijn element is water. De vijfde cyclus (Ajaw/zon) wordt een fusie van zowel vrouwelijke als mannelijke energieën. Het wordt een overgang waarbij er geen confrontaties meer plaatsvinden tussen de polariteiten. Het zal evenwicht brengen en er zal geen hiërarchie van het ene boven het andere zijn. Beide energieën zullen elkaar ondersteunen. Daarom wordt deze periode er een van harmonie genoemd, het koninkrijk van liefde en de terugkeer van bewustzijn. Haar element zal ether zijn.' Geen plaats meer voor 'tweedrachtzaaiers' zoals Bush of andere polariserende types, zoals bijvoorbeeld Abou Jahjah. Geen plaats meer voor de geraffineerde, explosieve en vervuilende olie van Bush, maar ruimte voor de natuurlijke, imploderende, schone ether-energie.

Het einde der tijden is een nieuw begin
Het einde der tijden betekent niet dat dat de aarde ontploft en in een zwart gat verdwijnt, maar dat een lange periode wordt afgesloten en dat op een hoger niveau aan een volgende periode wordt begonnen. Het vervelende is alleen dat deze transformatie, zoals zo vaak bij een grote vooruitgang, wordt voorafgegaan door een berg ellende. Het is als de noodzakelijke worsteling van de rups die tot vlinder wordt. De Bijbel noemt deze turbulente periode bloemrijk 'de barensweeën'. En al even beeldend wordt ons door de bijbel verteld dat hierop volgend een beperkte periode aanbreekt van duizend jaar waarin 'de satan' is geketend; dus 'heel veel' jaren van vrede. Deze hele situatie doet ook denken aan het Jezus-verhaal, waarin Jezus op ellendige wijze sterft, wederopstaat en op een hoger plan komt door ten hemel te varen. 'This large time cycle has been thought since ancient times to represent a complete cycle of human spiritual advance', schrijft John Major Jenkins.

Barrios: Grote veranderingen rond 2012
'Mr. Barrios is een geschiedkundige, een antropoloog en onderzoeker. Na 25 jaar met de traditionele ouderlingen te hebben gestudeerd, vanaf zijn negentiende, is hij ook een Mayaanse Ajq'ij geworden, een ceremoniële priester en spirituele gids, Clan van de Adelaar.' De heer Barrios over de periode tot 2012: 'Wij bevinden ons niet langer in de Wereld van de Vierde Zon, maar we zijn nog niet in de wereld van de Vijfde Zon. Dit is het tussenstadium, de overgangstijd. Terwijl wij de overgang doormaken vindt een kolossale, wereldwijde synchronisatie plaats van vernietiging van het milieu, sociale chaos, oorlog, en zich voortzettende veranderingen van de aarde. Dit alles, zegt de heer Barrios, is voorzien door middel van de eenvoudige, spiraalvormige wiskunde van de Mayaanse kalenders. "Het gaat veranderen," merkt de heer Barrios op. "Alles gaat veranderen." Hij zei dat Mayaanse Dag-berekenaars de datum 21 december 2012 beschouwen als een wedergeboorte, het begin van de Wereld van de Vijfde Zon. Het wordt het begin van een nieuw tijdperk dat voortkomt uit en aangeduid wordt door de zonnemeridiaan die de galactische evenaar passeert, en de aarde die zich op één lijn stelt met het centrum van de Melkweg'.

Barrios: Op dit moment is de duisternis zeer sterk
'Bij zonsopkomst op 21 december 2012 stijgt de zon voor het eerst in 26.000 jaar naar een samenstand met de kruising van de Melkweg en het vlak van de ecliptica. Dit kosmische kruis wordt beschouwd als een belichaming van de Heilige Boom, de Boom des Levens, een boom die men gedenkt in alle spirituele tradities in de wereld. Volgens sommige observeerders zal dit op-één-lijn-komen met het hart van de Melkweg in 2012 een kanaal openen waardoor kosmische energie naar de aarde stroomt, waarmee zij en al wat erop leeft, wordt gereinigd, en alles naar een hoger trillingsniveau wordt gebracht. Dit proces is al begonnen, volgens de heer Barrios. "Veranderingen gaan nu sneller, en zij zullen steeds sneller worden." Als de mensen op aarde deze datum in 2012 in goede staat bereiken, zonder al te veel van de aarde te hebben vernietigd, stelde de heer Barrios, groeien wij naar een nieuw, hoger niveau. Maar om daar te komen moeten wij enorm sterke krachten omvormen die proberen de weg te blokkeren. Op dit moment is de duisternis zeer sterk, en zeer duidelijk over wat het wil. Zij hebben hun visie en hun prioriteiten duidelijk gesteld, en ook hun hiërarchie. Zij zijn op vele manieren actief om ons het contact met de spiraalvormige Vijfde Wereld in 2012 onmogelijk te maken."

Tactiek om de duisternis te overwinnen
'Zoals de heer Barrios het ziet, is de duisternis actief om fusie tegen te houden [tussende kissebissende positievelingen] door ontkenning en materialisme. Het is ook actief om diegenen te vernietigen die met het licht werken om de aarde naar een hoger niveau te brengen. Zij houden van de energie van de oude, in verval rakende Vierde Wereld, het materialisme. Zij willen niet dat het verandert. Zij willen geen fusie. Zij willen op dit niveau blijven, en zijn bang van het volgende niveau. De duistere kracht van de in verval rakende Vierde Wereld kan niet worden vernietigd of overwonnen. Zij is daar te sterk en onbelemmerd voor, en het is de verkeerde strategie. De duisternis kan alleen worden omgevormd door confrontatie met eenvoud en openhartigheid. Dit leidt tot fusie, een sleutelbegrip in de Wereld van de Vijfde Zon.'
We zijn het met Barrios eens dat de Dark Side niet kan worden vernietigd of overmand. Een gevecht op hun voorwaarden van haat en geweld is bij voorbaat kansloos; tegen zo'n overmacht aan militaire en politionele macht zijn de burgers niet opgewassen. Emancipatie en ontwikkeling daarentegen hebben al vaker krachtige revoluties opgeleverd. Ons insziens wordt de strijd het beste gestreden door juist niet te strijden en dus door niet in hun arena te gaan staan; de kunst van het strijdloos strijden. Stap uit de arena, zie hoe de boksers elkaar op primitieve wijze voor hun harses slaan en ontwikkel alternatieven.

Het roer moet om
De andere kant is niet te verslaan, maar moet worden overtuigd om de vernietiging en de negativiteit te stoppen. Het is niet per se de bedoeling de 'Dark Side' 'om' te krijgen, dat zou te ver voeren, maar wel moeten hun daden van +1 naar 0. De positiviteit van de ene partij krijgt dan de overhand, zodat we met z'n allen veilig de overkant halen. Nu verpesten een paar leeghoofdige hooligans het voor de grote groep en dat moet anders. Carlos Barrios: 'Wij leven in het belangrijkste tijdperk van de Mayaanse kalenders en profetieën. Alle profetieën van de wereld, alle tradities, komen nu samen. Er is geen tijd voor spelletjes. Het spirituele ideaal van dit tijdperk is actie'.

Periode tot 2012 is tijd van grote schoonmaak; hoe en wat ligt niet vast
De periode tot 2012 zien de Maya's als een tijd van schoonmaken en opruimen. Doel is om ons te ontdoen van alle iconen van de 'dark side'. Zowel de 'dark side' als de andere side willen een nieuw tijdperk vestigen. De vraag is of we de laatste worsteling overleven en wie, nadat het stof is neergedaald, als overwinnaar wordt uitgeroepen. Barrios: 'Onze planeet kan worden vernieuwd of verwoest. Het is nu tijd om wakker te worden en actie te ondernemen." Ondanks de dreigende bewoordingen van sommige Maya-teksten, Nostradamus en de bijbel, ligt de toekomst niet vast. Ook dat zeggen de Maya's, Nostradamus en anderen. Alle ingrediënten zijn aanwezig om het te doen mislukken, maar we kunnen er ook voor kiezen om er iets moois van te maken met z'n allen. Zaak is dat velen dit gaan inzien en dat hun nieuwe houding effect heeft op de andere partij. Het tij is te keren, het hoeft niet per se mis te gaan.
De website SacredRoad schrijft aan DaanSpeak: 'Door hun begrip van de Najt, ofwel spiraal van tijdruimte, zijn de Mayaanse priesters en ouderlingen in staat om met hoge accuratesse gebeurtenissen in de toekomst te voorspellen. Maar zij geven deze profetieën als waarschuwing en herhalen dat het geen onaantastbare wetmatigheden zijn. Het is eerder zo, dat wij het vermogen hebben de spiraal te veranderen, waardoor specifieke resultaten onzeker zijn. Daarom roepen zij nu de mensheid op om zich in te zetten voor de schepping van meer harmonie en eenheid. Zij geloven dat wij door dit proces in staat zouden kunnen zijn een aantal van de catastrofes die in verband worden gebracht met deze periode van overgang te ondermijnen.'

Toonen: Veranderingen van onderop
Mayakenner en auteur Peter Toonen* meldt DaanSpeak telefonisch: 'Deze tijd is onze kans om onze zaakjes op orde te krijgen. Grijpen we die kans niet, dan kan het fout aflopen.' Dat de uitkomst van deze 'eindstrijd tussen licht en duister' ongewis is, ligt volgens Toonen aan de vrije wil die we als mensen hebben, slechts bepaalde parameters liggen vast. In de periode tot 2012 ziet hij meerdere scenario's tegelijkertijd werkelijkheid worden, zowel positieve als negatieve. Sommigen zullen zich positief inzetten, anderen negatief. Maar zelfs het negatieve kan positief uitwerken: 'George Bush kan op een negatieve manier mensen mensen bewust maken dat het zo niet verder moet. Kijk maar naar de massale vredesdemonstraties.' Toonen zegt wat DaanSpeak al jaren denkt: 'De positieve veranderingen komen van onderop. Van regeringen hoef je weinig te verwachten, die lopen alleen maar achter de feiten aan.' Begin bij jezelf.

Barrios: '"Iedereen is nodig. Je bent hier niet zonder reden. Iedereen die hier nu is, heeft een belangrijke bestaansreden. Dit is een moeilijke, maar bijzondere tijd. Wij hebben een kans om te groeien, maar we moeten klaar zijn voor deze tijd in de geschiedenis."' 'Vandaag is spiritualiteit synoniem met actie; en actie is elke handeling in je leven, in harmonie met Moeder Natuur, en bovenal de harmonie binnen onszelf, en in verhouding tot de manier waarop we leven', aldus 'Don Pascual [,] Wijze ouderling van de Mam Maya'.
Ook de aarde lijkt aan te geven dat we in turbulente tijden leven. Je hoeft geen Maya of Erwin Krol te zijn om dat te zien. De aarde bereidt zich mogelijk voor op een wedergeboorte, en het kan daarom ook goed zijn dat jij, als persoon, eenzelfde proces doormaakt. Denk aan de tip die ouders krijgen voordat ze opstijgen in een vliegtuig; hen wordt aangeraden, mogelijk tegen hun instinct in, in geval van nood eerst bij henzelf een zuurstofmasker op te doen en pas dan bij hun kind. Zo zijn zij zelf sterk genoeg om hun kind te hulp te schieten. Je kunt pas (jezelf) helpen als je sterk bent. Help de strijdloze strijd en help (daarmee) jezelf. Ruim zoveel mogelijk negativiteit op, allereerst door het zelf niet te verspreiden of je ermee te voeden. Vervolgens kun je vanuit deze neutrale houding misschien zelfs wel overgaan tot het verspreiden van positiviteit. Doe dingen die bijdragen aan een betere wereld, vooral met je werk, omdat je daar het productiefst bent, maar bijvoorbeeld ook door het begroeten van de buschauffeur als je je kaartje laat stempelen. Als je het allemaal goed wilt snappen, begin dan door voorbij te gaan aan de vorm en naar de inhoud te kijken. Iedereen heeft een goed gevoel van goed en kwaad, maar in veel gevallen is dit eenvoudige inzicht vertroebeld door van de vorm (bijvoorbeeld een geloof) de inhoud te maken. Ga gewoon uit van wat goed voelt, bevorder harmonie en positiviteit in het dagelijks leven.

Bron: DaanSpeak

 

Meer weten? Ga ook eens naar nieuwetijdswinkel Mystiek waar ze aandacht besteden aan het jaar 2012. Mystiek vind je aan de Schiedamsevest in Rotterdam; absoluut een bezoek waard! Hun website en online winkel: www.mystiek.nl

-----------------------------------------------------------------

O jee, de wereld vergaat pas in 2208 en niet in 2012!

Op maandag 26 oktober 2009 publiceerde de Nederlandse ochtendkrant De Telegraaf in het Binnenland katern een artikel onder de kop 'Wereld vergaat pas in 2208'. Hierin werd verteld dat er een rekenfoutje zit in de vaststelling van de einddatum van 'de' Maya kalender: hij eindigt niet op 21 december 2012, maar op 21 december 2208...

Lees wat 'Maya kalender deskundige' Peter Toonen hierover te zeggen heeft.

* Peter Toonen - www.natuurlijketijd.nl

-----------------------------------------------------------------

It's Time - door Charles Anthony McFaulds

The bird flew down and whispered
It’s time child is it not?
The earth is fast decaying
And man’s a selfish lot
He cares not of helping others
It’s all take with no thought of give
Tell me now in all honesty child
Is that any way to live?

War, death, famine and destruction
That’s man’s legacy these days
Taking far more than really needed
Seems to be the latest craze
No thought of anything spiritual
It’s take and take some more
We simply can’t allow it child
The time draws closer now I’m sure

We’ve got to restore the balance
Like Noah and his Ark
You’re all heading towards the abyss
And from there no one comes back
I know you can’t believe it child
You still retain some hope
But we’ve waited long enough
There’s no length left to our rope

We’d like to think you’d change
Start truly caring for a time
But compassion’s a weakness;
Humility a crime
Too many souls lie dormant
The light of love has gone
Why should we allow then
Such things to carry on?

The clock is slowly ticking
The heart beats slower yet
Darkness is fast descending
It’s time to pay your debt
Waste not your tears of sorrow
The blame lies firmly at your door
Taking, wanting needing and then
Stealing more and more

One final hope remains though
To turn back the hands of time
Make amends for your past actions
Pay penance for your crimes
Love and serve humanity
Pay homage to mother earth
Plant seeds of loving kindness
And then witness your own rebirth

Smile instead of scowling
Help others whenever you can
Look for similarities not differences
In each of your fellow man
You all breathe the same air
Live under the same sky
Show then each other some compassion
Then love and live and cry

Try to lead by example
Shine the light of love on all
Do not judge less you be judged
Get back up each time you fall
Look within for answers
Help your fellow man
You don’t all need to be perfect
Just do the very best you can!

Namaste!

Bezoek de website van Charles via www.adelioux.com voor inzichten, affirmaties en nog veel meer. Zijn site is zeker een bezoekje waard.