Mijn beleving

Take a look through my eyes
Everything changes
You'll be amazed what you'll find
If you look through my eyes

(Look through my Eyes - Phil Collins)

Neem een kijkje door mijn ogen
Alles verandert
Je zult versteld staat wat je ziet
Als je het ziet door mijn ogen

De reden dat ik deze tekst aanhaal, omdat ik zo graag zou willen dat iedereen dieren met andere ogen gaat bekijken. Eén van mijn doelstellingen is mensen op een andere manier naar dieren laten kijken in de hoop dat we met z'n allen een wereldwijde mentaliteits- en gedragsverandering ten opzichte van dieren kunnen bewerkstelligen. Ik hoop dat iedereen hen gaat zien voor wie ze werkelijk zijn. Niet als minderwaardige schepsels, maar als bijzondere persoonlijkheden, spirituele wezens net als wij die onze liefde, aandacht en zorg verdienen, zoals wij dat ook zelf verdienen. Eén van de mooiste dingen die ik kan doen in mijn werk, is de wereld bekijken door de ogen van een dier. En het zou voor ieder van ons ook zo mooi en fantastisch zijn, als we onszelf zouden bekijken zoals onze dieren ons zien. Onze dieren houden onvoorwaardelijk van ons, steunen ons altijd en overal, ze zijn er voor ons, ook wanneer wij het nog wel eens laten afweten. Bekijk jezelf door de ogen van je dier en kijk wat je ziet. Dan kun je de dieren zien voor wie ze werkelijk zijn. Het is één van de allermooiste geschenken.

Dieren zijn voor mij van onschatbare waarde geweest en zijn dat nog steeds. Ik zou mezelf niet zijn zonder mijn lieve dierenvrienden. Dit is mijn manier om iets terug te doen. Niet alleen voor dieren die als huis- en/of gezelschapsdier gehouden worden, maar ook voor de werkdieren, voor de wilde dieren, voor thuizloze en zwervende dieren, voor alle dieren, overal ter wereld. Helaas bestaat er op dit moment nog een hoop dierenleed in de wereld en dat breekt mijn hart. Een deel van dat dierenleed komt niet zozeer voort uit bewuste wreedheid jegens dieren (hoewel dat helaas ook maar al te vaak gebeurt en daar moeten we ons met zijn allen massaal tegen verzetten), maar meer door onwetendheid en onbegrip. Dit is vrij gemakkelijk op te lossen, door meer begrip en meer kennis over het natuurlijke gedrag van het dier. Daarom wil ik daar hier op ingaan en een aantal diersoorten onder de loep nemen, om het inzicht in deze dieren te vergroten.

Konijnen & knaagdieren
In het verleden heb ik vrij veel vragen gekregen in verband met gedragsproblemen bij konijnen en knaagdieren. Na contact blijkt bij velen van deze dieren de oorzaak te liggen bij een te kleine behuizing en/of het ontbreken van een soortgenoot. Daarom wil ik aandacht vragen voor deze dieren en hoe je hen op redelijk eenvoudige wijze een veel gelukkiger leven kunt geven. Daardoor heb je ook zelf meer plezier van deze dieren, want een gelukkig dier leeft langer. Ik heb een stuk op mijn site geplaatst over de behuizing van konijnen & knaagdieren. Ook heb ik over konijnen & knaagdieren algemene informatie geplaatst, om wat meer duidelijkheid te geven over deze dieren en hun behoeften.

Wanneer wij aan de basisbehoeften voldoen (goede voeding, behuizing, verzorging en leefomstandigheden), ben ik ervan overtuigd dat veel van deze dieren veel gelukkiger zullen zijn. En daardoor hopelijk de trotse 'eigenaars'* ook.

* Ik gebruik liever niet de term 'eigenaar', omdat die term in mijn optiek afbreuk doet aan het individu, aan de eigen persoonlijkheid van het dier. We kunnen een dier nooit werkelijk 'bezitten'. We kunnen wel met hen in harmonie samenleven en we kunnen genieten van elkaars gezelschap en een hoop van elkaar leren. Ik gebruik liever de term 'zijn/haar mens' of 'zijn/haar persoon'. Maar dat is uiteraard persoonlijk.

Vissen
Ik zou iedereen willen vragen om vissen nooit in een ronde vissenkom te houden. Nooit doen! En als je ergens in een wachtruimte een ronde vissenkom met vissen ziet staan, zou ik je willen vragen om de mensen er dan vriendelijk op te wijzen dat dat echt heel zielig is. Dat kan echt niet. Ook voor vissen geldt - zoals dat voor alle dieren geldt - dat goede voeding, behuizing, verzorging en leefomstandigheden van essentieel belang zijn. In een ronde kom zijn vissen erg ongelukkig, het is zeer stressvol voor hen.

Positieve verhalen over dierenliefde

Door mijn werk kom ik contact met veel mensen en veel dieren. De dieren zijn voor mij heel belangrijk en dat zal ook altijd zo blijven. Er is een hoop dierenleed in de wereld, dat is waar, maar gelukkig zijn er ook heel veel prachtige voorbeelden van mensen die een unieke band hebben met hun dier(en) en zielsveel van hun dier(en) houden. Het onderstaande verhaal is daar een voorbeeld van. Dit soort verhalen wil ik graag met iedereen delen. Dus wil ik een verhalenbundel samenstellen: een bundel van mooie, inspirerende, ontroerende en bijzondere verhalen die getuigen van dierenliefde. Mooie verhalen zijn altijd welkom.

Het verhaal van Lakota - door Ted Andrews

Wij houden van trekpaarden. Ze zijn groot, sterk en vriendelijk. We waren op zoek naar een speciaal trekpaard, een gespikkeld paard. We waren een dag bij een man geweest om zijn paarden te bekijken, maar we vonden niet wat we graag wilden. Hij zei dat hij nog een stel paarden in een andere wei had staan. Toen we door het hek gingen, zagen we de kudde boven aan de heuvel staan, een kleine 200 meter verderop. Ik hoorde een zacht gefluister: "Lakota", en onmiddellijk viel ons een gespikkeld paard in het oog. Hij was gespierd en droeg het hoofd hoog. Mijn vrouw en ik wierpen elkaar blikken toe en we gingen verder de heuvel op.

Toen we naderbij kwamen, liep er een gespikkeld paard rustig naar ons toe. Hij was kleiner dan degene die we hadden gezien, maar hij had dezelfde tekening. Deze zag er ondervoed uit, op de grens van verhongering. Hij stond bij ons en snuffelde aan ons alsof we oude vrienden waren. Ik gaf hem een stevige krabbel en ik keek om me heen of ik het paard zag dat we van beneden hadden gezien. Hij was nergens te bekennen. Ik vroeg de eigenaar of er nog andere gespikkelde trekpaarden in deze groep waren. Hij zei dat dit de enige was.

Toen hoorde ik: "Mijn naam is Lakota". Weer was het een zacht gefluister in mijn hoofd - hetzelfde als eerst. Ik besefte toen dat ons een beeld was getoond van het potentieel van dit paard. Die dag kochten we hem niet, maar we wisten allebei dat we waarschijnlijk dit paard zouden kopen. Geen van beiden zeiden we iets. Een paar dagen zei ik niets over wat ik had horen fluisteren. Niet omdat mijn vrouw zou denken dat ik vreemd was. Eerder omdat elke keer dat ik de naam van een dier hoor, het meestal in ons bezit komt.

Nou, we hebben hem inderdaad gekocht. Toen hij werd afgeleverd, was hij nog meer ondervoed dan toen we hem achterlieten. Maar na verloop van tijd werd hij gezonder en sterker. Nu is hij het paard geworden dat we over de top van de verre heuvel zagen dansen.

Hij is Lakota - vriend & bondgenoot.

Meer verhalen lees je op de verhalenbundel-pagina.