Waarom dit logo?

As above, so below.

Als boven, zo beneden.
Als binnen, zo buiten.

Het tablet van smaragd, circa 3000 v.C.

Ik hoop hier binnenkort tekst en uitleg te geven over waarom ik voor dit logo gekozen heb.