Rentmeesters van de Aarde

Bron: Ted Andrews

 

Heel, heel lang geleden was de draak de beschermer van de dieren. Hij was het grootste en machtigste dier van allemaal en mensen waren bang voor hem. Dat was de enigste reden dat maar weinig mensen dieren kwaad deden. Helaas hielden mensen bij het verstrijken van de eeuwen ermee op in draken te geloven. Omdat ze er niet langer in geloofden, waren ze niet meer bang voor draken.

 

Steeds meer dieren werden kwaad berokkend. Veel soorten verdwenen volledig. De natuur werd geschaad en respectloos behandeld. En de draak werd door dit alles bedroefd. Hij kon niet langer zijn werk doen. Dus besloot hij dat het tijd was om te vertrekken. 

 

De draak was getrouwd met de feniks. Zij was de grote vogel van wedergeboorte die uit haar eigen as verrees. Ze zag zijn grote verdriet. Maar hoe ze het ook probeerde, ze kon hem niet troosten. Ze wist dat als hij eenmaal iets had besloten, hij dat niet zou veranderen. Toen had ze een idee. Ze wachtte en keek toe. 

 

Ontmoedigd en gefrustreerd bereidde de draak zich erop voor zijn beschermerschap op te geven. Als mensen niet in hem geloofden, was er voor hem geen reden om te blijven. Dus ging hij tegenover de zon staan en ademde hij zijn eigen vuur en dat van de zon in. Hij begon op te zwellen en werd groter en groter. Toen explodeerde hij in miljoenen stukjes. De feniks keek met grote liefde en verdriet toe en terwijl hij explodeerde, liet ze zichzelf in vlammen opgaan. Een sterke wind greep haar as en slingerde die tussen de stukjes van de draak. Telkens wanneer een asdeeltje een stukje van de draak aanraakte, was er een vuurflits. Dan werd er een prachtige roodstaartbuizerd geboren, die door de lucht zweefde.

 

Tot op de dag van vandaag zit de roodstaartbuizerd op hooggelegen plekken en kijkt hij naar de wereld. Geboren uit de draak en de feniks is zijn geest nu de ware beschermer van de dierenwereld. Elke keer dat je hem hoog in een boom of op een paal ziet zitten, herinnert dat aan de bescherming van de draak en de feniks. Die bescherming leeft voort in de buizerd en leeft nog steeds voort in de wereld.

 

Zij die beschermers van de natuur, beschermers van dieren en rentmeesters van de aarde werden, zouden bekend worden als drakenbuizerds.