De vijf Reiki principes


"Gelukkig worden is een keuze."

 

Hieronder volgt een gedeelte van de inscriptie op de grafsteen van Mikao Usui, dat gaat over de vijf Reiki-principes (geschreven door Jazahuro Ushidaen Masayuki Okada, februari 1927).

 

"Om dit (Reiki) aan anderen te onderrichten moet je de vijf principes van de Meiji keizer navolgen en ze in je hart sluiten. Ze moeten iedere dag uitgesproken worden, eenmaal 's ochtends en eenmaal 's avonds.

 1. Ik ben vandaag niet boos of geërgerd.
 2. Ik maak me geen zorgen vandaag.
 3. Ik ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt.
 4. Ik werk vandaag met toewijding.
 5. Ik ben vandaag vriendelijk tegen iedereen.

Het uiteindelijke doel is het aloude geheim te begrijpen om gelukkig te worden en tevens een geneeswijze voor vele aandoeningen te ontdekken. Als je deze principes in acht neemt, zul je de vredige geest verwerven van de oude wijzen".

 

 Hieronder volgt een toelichting op de Reiki principes: 

 

 

"Ik ben vandaag niet boos of geërgerd"

 

Boosheid is in feite verspilling van energie. Als je boos wordt, wordt er een groot reservoir van energie aangesproken voor de 'fight or flight'-reflex. In vroeger tijden, toen onze voorvaderen nog in de bossen rondzwierven met knuppels en speren om de wilde dieren te lijf te gaan, was dit een zeer toepasselijke reflex. Er waren veel wilde dieren en gevaren en het was dus goed om bij gevaar ofwel te vechten of te vluchten. 

 

In deze tijd is deze reflex echter helemaal niet zo handig meer. Bij boosheid wordt er veel van je energie gebruikt voor iets dat totaal niet productief is. Meestal is het effect van het uiten van ergernis of boosheid niet dusdanig, dat het probleem wordt opgelost. Integendeel: door flink te razen en te tieren wordt het probleem vaak erger. Verder worden anderen dan weer boos op jou en zo houdt het een het ander in stand. Het uiten van boosheid lost dus vaak niet meer op, dan dat je de boosheid naar buiten hebt gegooid, zodat die niet meer in je zit te broeien. Aan de andere kant is het ook niet goed om de boosheid of ergernis te onderdrukken. Dit zorgt alleen voor een naar binnen gerichte boosheid, wat frustratie veroorzaakt. Frustratie kan zich weer vastzetten in het lichaam en dat kan weer allerlei ziekten veroorzaken. Kortom: onderdrukken van boosheid is ook niet gewenst.

 

Het is echter ook mogelijk om naar je boosheid te kijken. Je boosheid te observeren, zonder dat je deze onderdrukt. Vaak zal het niet mogelijk zijn om je boosheid van een afstandje te bekijken op het moment van boosheid zelf. Het is echter vaak wel mogelijk om dit achteraf te doen. Bekijk bijvoorbeeld eens achteraf wat nu precies je boosheid veroorzaakte. Probeer eens aandachtig te observeren wat er aan het uiten van boosheid vooraf is gegaan.

 

De eerste stap bij boosheid is meestal dat er zich een boze gedachte voordoet. Waarschijnlijk kom je erachter dat je een bepaalde gedachte had over een bepaalde situatie of persoon en dat er in die gedachte een ergernis tot uiting komt. Vaak is het zo dat een persoon of situatie niet is, zoals je van tevoren had verwacht. Omdat de wereld dan niet voldoet aan jouw verwachtingen, word je boos of geërgerd. De tweede stap is meestal dat de boze gedachte zich in verschillende variaties een aantal keren herhaalt. Deze herhaling van boze gedachten veroorzaakt vervolgens een bepaalde emotie: je voelt je boos worden. De derde stap in boosheid is, dat de emotie zich gaat uiten in het fysieke lichaam. Hoe bozer je wordt, hoe meer dit zich in het lichaam gaat vastzetten. Eén van de eerste kenmerken is vaak dat de spieren in je lichaam zich gaan aanspannen. Een ander kenmerk is dat de bloedvaten zich gaan vergroten, zodat er sneller meer bloed kan worden rondgepompt. Je hartslag versnelt zich en er wordt een grote hoeveelheid energie gemobiliseerd door middel van het hormoon adrenaline. Zo wordt je lichaam klaargemaakt om te gaan vechten of vluchten.

 

Als je zo achteraf je boosheid hebt geobserveerd, vraag jezelf dan eens af: wat heeft dit boos of geërgerd zijn mij precies opgeleverd? Wat heb ik hieraan gehad? Heeft het iets opgelost? Beoefen je dit achteraf observeren van de boosheid regelmatig, dan zal het je waarschijnlijk opvallen dat je er eigenlijk heel weinig aan hebt om boos te worden. De situatie of de persoon in kwestie past zich niet aan aan jouw verwachtingen, omdat dit gewoon een onrealistische verwachting is. Verder heb je een vervelende atmosfeer gecreëerd en zijn er ook anderen op jou boos geworden.

 

Na enige tijd zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om de boosheid van een afstandje te observeren, terwijl je boos bent. Je hoeft er eigenlijk niets aan te veranderen en toch verdwijnt de boosheid dan na een tijdje vanzelf, omdat je het nut er niet meer van inziet. Na nog langere tijd, kun je de eerste fase van boosheid al zien aankomen, namelijk in de vorm van de boze gedachte en vervolgens kun je deze wellicht bekijken, zonder dat je je ermee identificeert. Je zult dan merken dat je de boosheid of ergernis kunt voorkomen zonder dat je deze hoeft te onderdrukken, omdat je boosheid zich nog niet heeft vastgezet in emoties en lichaamsuitdrukking. Dat is de vorm van meesterschap die bedoeld wordt met: "Vandaag ben ik niet boos of geërgerd".

 

 

"Ik maak me geen zorgen vandaag"

 

Je zorgen maken leidt vaak tot het manifesteren van datgene waar je je zorgen over maakt. Stel dat je je zorgen maakt over een examen dat je morgen moet halen. Je hebt je best gedaan om datgene wat je moet weten te leren, maar je blijft je maar zorgen maken of het je wel gaat lukken. Je slaapt die nacht slecht, omdat je je vreselijk zorgen maakt over je examen. De volgende dag ben je doodop en kun je je amper concentreren. Je gaat naar het examen, maar je bakt er niets van. Zo leidt zorgen maken tot realisatie van datgene waar je je zorgen over maakt. Dit is natuurlijk wel een erg simpel voorbeeld en niet alle dingen waar je je zorgen over maakt zitten zo simpel in elkaar. Toch is het een feit dat 'je zorgen maken' niets oplost. Jij wordt er niet beter van en ook de mensen waar het om gaat worden er niet beter van. Integendeel, je verzamelt veel negatieve energie door je zorgen te maken. 

 

Je zorgen maken doet zich vaak voor via een cirkelvormige gedachtengang. Om nog even terug te komen op bovengenoemd voorbeeld: "Het lukt me vast niet om dat examen te halen" -> "Ik ben gewoon niet goed in wiskunde" -> "Het helpt niet om het goed te leren" -> "Het lukt me vast niet om dat examen te halen". Dit soort cirkelvormige gedachten lossen natuurlijk niets op.

 

De beste manier om met 'je zorgen maken' om te leren gaan, is net als bij boosheid je zorgelijke gedachten, emoties en lichamelijke reacties te observeren. Ook dit weer in drie stappen: eerst nadat je je zorgen maakte, vervolgens tijdens en dan voordat je je zorgen gaat maken. Doordat je op den duur vele malen hebt geobserveerd welke gedachten in het verleden leidden tot je zorgen maken, kun je leren voorspellen wanneer je geneigd bent je zorgen te gaan maken.

 

Als je dit ziet aankomen, kijk dan eens of je in plaats van je energie te richten op het negatieve (bijvoorbeeld: "Ik zal dat examen wel weer niet halen") je je energie kunt richten op het positieve ("Als ik maar goed leer, zal het me wel lukken om dat examen te halen"). In het leven lijkt het zo te gaan dat datgene waar je energie in stopt, waarheid wordt. Stop je dus energie in negatieve gedachtenspiralen, dan hebben deze negatieve gedachten de neiging zich te gaan manifesteren. Stop je daarentegen meer energie in positieve gedachten, dan is er meer kans dat deze zich zullen manifesteren.

 

Een manier om je gedachten te richten op het positieve dat je in je leven wilt realiseren, is het gebruiken van affirmaties. Dit zijn krachtig geformuleerde zinnen die bevestigen dat datgene wat je graag wilt, al gerealiseerd is. Voorbeelden van affirmaties zijn:

 • "Ik ben nu gezond en energiek"
 • "Ik verdien genoeg geld om er makkelijk van te kunnen leven"
 • "Elke dag voel ik me steeds beter en beter"
 • "Reiki helpt me te groeien en een gelukkig leven te realiseren"
 • "Ik heb een kring van liefdevolle vrienden om me heen"
 • "Ik ben gelukkig in mijn relatie"

Een andere manier om je gedachten te richten op het manifesteren van positieve dingen in je leven is het opschrijven en proberen op te lossen van de problemen waar je je zorgen over maakt. Vaak kun je het probleem in kwestie niet goed overzien of niet goed bevatten, waardoor je het niet kunt oplossen. Door het probleem duidelijk op te schrijven en te analyseren, wordt het vaak een stuk makkelijker om het stap voor stap op te lossen.

 

 

"Ik ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt"

 

Je kunt op twee verschillende manieren in het leven staan betreffende dit principe. De een denkt: "Het glas is halfvol" en de ander denkt: "Het glas is half leeg". Hoewel beide beweringen juist zijn als het glas halfvol is, geeft de een een totaal ander beeld als de andere. De mens die denkt dat het glas half leeg is, zal waarschijnlijk vele teleurstellingen te verwerken hebben in het leven, terwijl de mens die denkt dat het glas halfvol is vindt dat hij veel mooie dingen tegenkomt.

 

Het is een feit dat je, wanneer je over straat loopt nadat je met het verkeerde been uit bed bent gestapt, andere dingen ziet en beleeft dan op de dag dat je het helemaal zag zitten. Let maar eens op: je zult merken dat het lijkt alsof je op een dag dat je een rotbui hebt alleen maar dingen, mensen en situaties tegenkomt die je in dat gevoel bevestigen. Op een dag dat je een goede bui hebt, meen je veel meer leuke en fijne mensen, situaties en dingen tegen te komen. Een verklaring daarvoor is dat je door je rotbui alleen maar dingen ziet die passen in jouw wereldbeeld op dat moment. De andere dingen zijn er wel, maar ze vallen je alleen niet op. Hetzelfde gaat op voor het moment dat en een goede bui hebt: alleen de leuke dingen van het leven vallen je dan op.

 

Energetisch werkt het bovendien zo, dat datgene waar je je op richt groter en meer wordt. Terwijl datgene waar je geen aandacht aan schenkt (ook geen negatieve aandacht) juist minder wordt. Richt je dus op die dingen die je ook graag in je leven wilt manifesteren, dan stel je je steeds meer open voor de manifestatie daarvan en hebben ze meer kans om te groeien en werkelijkheid te worden. Vestig je je aandacht daarentegen op alle problemen in het leven, dan worden deze groter en meer. Het heeft natuurlijk ook geen zin om problemen te negeren en te doen alsof ze er niet zijn, maar om steeds maar je aandacht op je problemen te richten, dat lost uiteindelijk niets op en zorgt er alleen maar voor dat je meer problemen krijgt. Op het laatst is je leven dan één groot probleem, terwijl het met een andere instelling zo anders had kunnen zijn.

 

'Ik ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt' betekent echter nog meer. Het gaat hier niet alleen maar om je manier van kijken naar dingen, het gaat er ook om dat je volledig accepteert hoe je leven zich ontwikkelt. Dat betekent ook dat je jezelf volledig accepteert; zowel je 'goede' als je 'slechte' kanten. Op het moment namelijk dat je alleen je 'goede' kanten accepteert en je 'slechte' kanten wegduwt, creëer je een soort van gespleten persoonlijkheid: dit gedeelte van mezelf mag er wél zijn, maar dat gedeelte niet. Die weggeduwde kanten van jezelf (ook wel subpersoonlijkheden genoemd) komen uiteindelijk dan toch weer naar boven. Deze onderdrukken heeft dus geen zin.

 

Het gaat niet om jezelf te verbeteren tot 'een beter mens'. Dat is sowieso voor de meeste mensen moeilijk en haast onmogelijk. Bovendien: wie verbetert wie in dit geval? Als je jezelf probeert te verbeteren is er blijkbaar een deel van jezelf dat probeert een ander deel van jezelf te verbeteren. Weer een neiging om een gespleten persoonlijkheid te creëren dus. Nee, het gaat hier juist om integratie, om eenwording. Jezelf verbeteren gaat dus juist de andere kant op dan die van verlichting of eenwording. Als je zelf niet één bent, hoe kun je je dan één voelen met anderen en de natuur? Waar het hier om gaat is jezelf en anderen volledig accepteren: "Ik ben goed zoals ik ben en jij bent ook goed zoals je bent". De goddelijke kracht zet geen half werk neer. Je bent perfect zoals je bent; je bent in wezen al verlicht; diep binnenin ben je al stralend mooi, vriendelijk en liefdevol. Het gaat er alleen maar om dat je je dit realiseert. Dat je je ware zelf realiseert, dat je realiseert wie je werkelijk bent.

 

Precies hetzelfde geldt voor anderen, situaties en de wereld om je heen. De wereld is goed, zelfs perfect zoals die is. Het is alleen je verwachting en het oordeel dat je legt op de dingen, mensen en situaties om je heen, die maken dat je niet blij bent met wat er gebeurt. De dingen op zich hebben geen betekenis, geen lading, zijn niet goed of slecht; ze zijn zoals ze zijn. De betekenis geef jij eraan, doordat je met je gedachten de dingen die gebeuren interpreteert. Daarom zie je niet meer hoe de wereld 'werkelijk' is: je ziet deze altijd door jouw gekleurde bril, geïnterpreteerd door je gedachten. Probeer eens een gedeelte van de dag niet te interpreteren en de dingen die gebeuren te accepteren zoals ze zijn, zonder oordeel van goed of slecht. Dat kan zeer verhelderend en bevrijdend werken.

 

Ook al zijn sommige dingen die je op je pad tegenkomt moeilijk en niet zo leuk, ze zijn nodig voor je spirituele groei. Vaak leer je het meest van de confrontatie met moeilijke mensen en situaties. Ze maken je volwassen en volgroeid, ook al is dat niet altijd aangenaam. Als je dankbaar bent voor alles wat op je pad komt, accepteer je ook de moeilijke dingen in het leven en accepteer je de verantwoordelijkheid om daar iets van te leren.

 

 

"Ik werk vandaag met toewijding"

 

Met toewijding of met liefde werken voegt veel toe aan wat je doet. Stel dat je naar een bakker gaat die elke dag vol tegenzin naar zijn werk gaat. Hij houdt niet van zijn werk en doet er ook niet zijn best voor. Je komt in de winkel en wordt begroet met een chagrijnig gezicht en een: "Zo, daar bent u weer". Waarschijnlijk kom je daar niet een volgende keer. 

 

Met plezier naar je werk gaan voegt dus niet alleen iets toe aan jezelf, maar ook aan de ander, degene die je in je werk van dienst bent. In het voorbeeld van de bakker werkt dat niet alleen door in de begroeting, maar ook in het product zelf: het brood zal waarschijnlijk minder lekker smaken dan het brood van 'de bakker die zijn werk wél met plezier doet'. Natuurlijk zal het wel eens een keertje voorkomen dat je eens geen zin in je werk hebt, dat overkomt iedereen wel eens. Maar het gaat hier over een algemene tendens. Als je dus merkt dat je regelmatig met tegenzin gaat werken, dan wordt het tijd om eens na te denken over de vraag: zit ik hier wel op mijn plaats?

 

Verder zijn er nog de mensen die hun werk alleen doen voor de beloning die er tegenover staat. Ook hier geldt hetzelfde principe. Als je je werk alleen doet voor het geld dat je ermee verdient of voor de waardering of status die je ervoor krijgt, dan ben je niet intrinsiek (door een gevoel van binnen) gemotiveerd, maar extrinsiek (door externe factoren bepaald). Er hoeft dan maar iets kleins te gebeuren en je voelt je teleurgesteld: je krijgt net iets minder betaald dan een collega bijvoorbeeld, of je hebt je best gedaan in je werk, maar krijgt geen complimentje.

 

Door je werk te doen zonder een beloning te verwachten (dat wil niet zeggen dat die er niet mag zijn), verminder je dus de kans op frustratie en teleurstelling voor jezelf. Als je verder op een toegewijde en enthousiaste manier werkt, zal je werk meer voldening geven, zowel voor jezelf als voor de ander. Als je tenslotte op een onzelfzuchtige manier je werk doet, zal het je helpen jezelf spiritueel te ontwikkelen en in harmonie met jezelf en anderen te leven.

 

 

"Ik ben vandaag vriendelijk tegen iedereen"

 

Als je vriendelijk bent, zorgt dat er voor dat je zelf ook vriendelijker wordt benaderd. Niet voor niets is er het spreekwoord: 'wie goed doet, goed ontmoet'. Als je vriendelijk bent tegen de mensen waarmee je vaak omgaat, zul je een betere relatie met hen opbouwen. Dat zorgt er voor dat je zelf een harmonieuzer en gelukkiger leven kunt leiden.

 

Door vriendelijk tegen anderen te zijn zorg je er ook voor dat die vriendelijkheid zich om je heen verspreidt. Misschien heb je wel eens gehoord van de uitspraak dat een vlinder die zijn vleugels uitslaat effect heeft op dingen die zich aan de andere kant van de wereld afspelen. Als jij vriendelijk zal zijn tegen een ander, zal er iets in die ander worden aangesproken, waardoor die ander op zijn beurt ook weer vriendelijk zal zijn tegen een ander persoon ('pay it forward'-principe). Zo kan jouw vriendelijke begroeting weer effect hebben op andere personen die je misschien nooit hebt ontmoet en verspreidt de vriendelijkheid zich als een lopend vuurtje.

 

Het gaat om vriendelijkheid op drie niveaus: in gedachten, woord en daad. Als eerste is het natuurlijk van belang dat je vriendelijk bent in je daden. Dat is het eerste en makkelijkste niveau. Daarbij gaat het niet alleen om vriendelijkheid jegens personen, maar ook naar dieren en planten. Ook een onvriendelijke behandeling van een huisdier bijvoorbeeld heeft effect op de rest van de wereld. Tegelijkertijd of na elkaar kun je je ook leren bezighouden met vriendelijkheid in je uitspraken. Door steeds meer oplettende aandacht te hebben voor je gedachten, kun je tensotte leren op alle niveaus vriendelijk te zijn. Er wordt wel gezegd dat mensen die deze drie niveaus hebben geperfectioneerd, zelfs door wilde dieren op een vreedzame manier worden benaderd.