Spreuken & Gedichten


Wervelende energie

stroomt tintelend uit mijn handen,

schenk haar aan de vogels

die op mijn pad belanden

Te veel gebroken vleugels,

niet meer kunnen zweven

Elk wezen dat ik heel,

heelt mijn eigen leven

(Rosita Linda Sikking Reeberg)

 

The greatness of a nation and it's moral progress

can be judged by the way it's animals are treated.

(Gandhi)

 

The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.

(Elisabeth Kübler-Ross)

 

The world as we have created is a process of our thinking.

It cannot be changed without changing our thinking.

(Albert Einstein)

 

Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem,

first make sure that you are not, in fact, just surrounded by assholes.

(Sigmund Freud)

 

In seeking happiness for others, you will find it in yourself.

(Unknown)

 

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

(Albert Einstein)

 

Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur,

maar alleen in tegenspraak met wat wij van de natuur weten.

(St. Augustinus)

 

Jouw hart maakte zich scheurend los,

of voelde ik het mijne?

Jou loslaten, mijn grootste angst,

kon ik nog dieper lijden...

Herenigd nu mijn lief,

laat ik je nooit meer gaan

Zullen wij, in kracht verenigd

van nu af

samen staan.

(Rosita Linda Sikking Reeberg)

 

Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten.

(Jessica Hatchigan)

 

Om werkelijk wijs te zijn

en verdriet uit je hart te verbannen,

moet je jezelf kennen.

(Sai Baba)

 

Offer niet het zwakkere kind aan de sterkere, maar bescherm het.

(Gems from the East)

 

Kracht is het vermogen handmatig een stuk chocolade in vier stukken te breken en er slechts een te eten.

(Judith Viorst)

 

Ik ga in de natuur om getroosd en geheeld te worden,

en om mijn zinnen weer in evenwicht te krijgen.

(John Burroughs)

 

Er is geen klacht die jij me niet kunt klagen

Geen troost die ik niet naar je toe zal dragen

Geen zachtheid die ik niet voor jou bewaarde

Wees maar bij mij, want ik ben goede aarde

(uit: Voorspel in Florence, Sanne van Havelte)

 

De band die je verbindt met je ware familie is er niet een van bloed,

maar van respect en vreugde in elkaars bestaan.

(Illusions, Richard Bach)

 

Het denken moet leeg zijn om helder te kunnen zien.

(The little book on Living, J. Krishnamurti)

 

Behandel iemand zoals hij is en hij zal blijven zoals hij is. Benader iemand zoals hij zou kunnen zijn en hij wordt wie hij zou moeten zijn. 

(Goethe)

 

Dit huis, ons kasteel,

is de plek van onze dromen

Waar we zo gelukkig zijn

en altijd weer samenkomen

Genieten van de rust,

de schoonheid van ieder seizoen

Telkens weer betoverd raken,

slechts door te zijn...

en niets te doen

(Rosita Linda Sikking Reeberg)

 

Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.

(Siddharta Gautama/Boeddha)

 

Gezondheid is ons erfgoed, ons recht. Het is de volledige eenheid van ziel, verstand en lichaam; en dit is geen ver of moeilijk te bereiken ideaal, maar iets dat zo gemakkelijk en natuurlijk is, dat velen van ons het over het hoofd hebben gezien.

(Dr. Edward Bach)

 

Until one has loved an animal,

a part of one's soul remains unawakened.

(Anatole France)

 

Dat een hond geen ziel zou hebben, is een foute waarneming.

Men moet ogen hebben om te zien,

men moet de zegen van een god hebben

om het te doorgronden.

De meeste mensen hebben ogen noch de zegen van een god.

Dat zijn de hoogmoedigen, die niet bevatten

dat een dier niet minderwaardig is aan een mens.

Men is wat men is,

en men kan slechts worden wat men in zich heeft.

De mens is in staat zich van het dier te onderscheiden, dat is zo,

Maar wat is het onderscheid waard als het niet leidt tot een besef van evenwaardigheid?

(Herman Brusselmans)

 

Elk mens, alle gebeurtenissen in je leven zijn er, omdat jij ze erin getrokken hebt. Wat je ermee verkiest te doen is aan jou.

(Illusions, Richard Bach)

 

Sta niet versteld van afscheid nemen.

Een afscheid is noodzakelijk, voordat je elkaar opnieuw kunt ontmoeten.

En elkaar ontmoeten, na ogenblikken of levens, staat vast voor hen die vrienden zijn.

(Illusions, Richard Bach)

 

Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zoals de zon die voor onze aardse ogen 's avonds schijnt onder te gaan, maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreiden.

(Johan Wolfgang von Goethe)

 

Rust in het hoofd is even noodzakelijk als rust van het lijf, toch houden we de eerste steeds in beweging.

(Hazrat Inayat Khan)

 

Als je begint te begrijpen wat je bent, zonder te proberen het te veranderen,

dan ondergaat wat je bent een transformatie.

(The little book on living, J. Krishnamurti)

De stilte van je innerlijk is de spreekstem van je ziel.

Heb vertrouwen in je zielekracht en je zult succesvol zijn.

(Letters from the Masters of Wisdom, second series)

 

Waarom wij altijd het idee hebben dat we tegen de stroom in gaan...

Alleen dode vissen zwemmen altijd met de stroom mee. 

(M. Muggeridg)

 

In een ogen-blik raakte je

de diepte van mijn ziel

Emoties brachten stromen van herinnering

Verwonderd ervoer ik het licht in mijn hart,

zo overvloeiend van liefde

De getijden van het leven

brachten echter het besef,

dat de vreugde van herkenning

altijd de pijn van het loslaten

met zich meedraagt

(Rosita Linda Sikking Reeberg)

 

Alles wat je nodig hebt zijn die 26 letters, het gaat alleen om de juiste combinaties. 

(Raoul Heertje) 

 

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. 

(Lao Tzé) 

 

Angst voor de dood houd u van het leven af, niet van het sterven. 

Bezoek brengt altijd vreugde aan.

Zo 't niet bij 't komen is, dan bij het gaan. 

(Nicolaas Beets) 

 

Beledigingen moeten in zand worden geschreven en complimenten in steen gegraveerd.

 

The angels will watch over her

For she is one of them.

(Frederike)

 

Eens komt een eind

aan dit toneel

en leg ik alle maskers neer

Status, image, fantasie;

ik leg ze weg, draag ze niet meer

Durf ik de naakte waarheid aan,

doorzie de spiegels om mij heen

Dan kom ik thuis

en ben ik vrij,

verbonden

en Al-een

(Rosita Linda Sikking Reeberg)

 

Als ik dood ga, huil maar niet

ik ben niet echt dood moet je weten

het is de heimwee die ik achterliet,

dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

En als ik dood ga, treur maar niet

ik ben niet echt weg moet je weten

het is het verlangen dat ik achterliet

dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

En als ik dood ga, huil maar niet

ik ben niet echt dood moet je weten

het is maar een lichaam dat ik achterliet

dood ben ik pas als jij mij bent vergeten

dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

(Bram Vermeulen) - met dank aan Dino

 

Herinner je gisteren

Droom van morgen

Maar leef vandaag!

 

Als twee mensen samenkomen stichten ze een pad dat leidt naar het levensdoel waarvoor ze zijn geboren. Als we onze partner goed kiezen is hij op de wereld gekomen om dezelfde richting op te gaan. 

(Africa)

 

Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

(auteur onbekend)

 

When you talk, you repeat what you already know; when you listen, you often learn something.

(Jared Sparks)

 

Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. 

Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. 

Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden. 

(Dalai Lama)

 

Het leven is eeuwigdurend; 

en de liefde is eeuwigdurend; 

en de dood is slechts een horizon;

en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming. 

(Rossiter W. Raymond)

 

Zoals een man zijn versleten kleren weggooit en andere, nieuwe kleren aantrekt.

Zo legt de ziel binnen het lichaam dat lichaam af en betrekt een nieuw lichaam.

Mogen uw ogen terugkeren naar de zon, en uw adem naar de wind, uw water naar de oceaan en uw as naar de aarde waar het vandaan is gekomen.

(Slotgebed Hindoeïstische uitvaart)

 

Als je je dag kan beginnen zonder cafeïne...

Als je deze kan beëindigen zonder een slaapmiddel te nemen om te gaan slapen...

Als je goedgehumeurd kan blijven, terwijl je je pijn en smart wegcijfert...

Als je zonder klagen kan en anderen niet met je problemen lastig valt...

Als je kan begrijpen dat degenen die je liefhebben veel te druk bezig zijn om je wat van hun tijd en aandacht te schenken...

Als je kan begrijpen dat men je straft voor iets dat je niet gedaan hebt...

Als je kan geloven dat men voor je zal zorgen tot op het einde van je leven...

Als je alle kritiek kan verdragen zonder ooit te protesteren...

Als je de lompheid van sommige mensen kan verdragen zonder hen ooit terecht te wijzen...

Als je door het leven kan gaan zonder ooit maar te liegen of iemand teleur te stellen...

Als je je kan ontspannen zonder ooit maar een druppel alcohol te drinken...

Als je heel eerlijk kan zeggen, uit de grond van je hart, dat je absoluut geen oordeel hebt over oudere mensen, verschillende rassen, andere religies en verschillende seksuele geslachten...

Als je elke dag dezelfde voeding moet eten en ermee tevreden bent...

Als je kan liefhebben zonder voorwaarden, zonder ervoor iets terug te verwachten...

Wel dan, mijn beste vriend(in), dán ben je BIJNA net zo perfect als je hond.

(auteur onbekend)

 

Ik voelde mij heel licht van binnen,

tevreden ook en blij

'T was of er licht naar buiten scheen:

mijn eigen licht kwam vrij

En in het donker zat ik daar,

in Stilte, heel bewust

en na lange, lange tijd

vond ik eindelijk rust...

(Rosita Linda Sikking Reeberg)

 

The one who listens when I talk,

The one who cheers my lonely walk,

The one who nuzzles when I cry,

The one who comforts when I sigh,

Who else could match my every mood?

Who else would feast on scraps of food?

Who else would prompt this monologue?

Who else but...

My loving dog. 

 

Er zijn te veel mensen in deze wereld op zoek naar het grote, het fantastische en het definitieve geluk, die zonder het te merken alle sporen van dat geluk plattrappen. Wat ze zoeken is heel dichtbij, het ligt zo voor het grijpen. Het wonder schuilt in het allerkleinste en in elke seconde ligt de oneindigheid van de schepping. Alles is al aanwezig en gemaakt.

Paarden willen ons met alles wat ze in zich hebben confronteren met dit soort eenvoudige waarheden, waarvan de mens zo ver verwijderd lijkt.

Geef me een paard en ik zal je laten zien dat god bestaat.

(Klaus Ferdinand Hempfling)

 

Niet de waarheid die iemand bezit of meent te bezitten,

maar de oprechte moeite die hij zich getroost heeft 

de waarheid te achterhalen,

bepaalt iemands waardigheid.

(Gotthold Ephraim Lessing)

 

Do not stand at my grave and weep.

I am not there. I do not sleep.

I am a thousand winds that blow.

I am the diamond glints on snow.

I am the sunlight on ripened grain.

I am the gentle autumn rain.

When you awaken in the mornings’s hush,

I am the swift uplifting rush 

Of quiet birds in circling flight.

I am the soft star that shines at night.

Do not stand at my grave and cry.

I am not there. I did not die. 

 

St. Theresa's gebed: 

Moge er vandaag vrede in je zijn. 

Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou moeten zijn. 

Moge je nooit de oneindige potentie vergeten die uit vertrouwen is geboren. 

Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen. 

Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent. 

Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen, te danken en lief te hebben. 

Het is daar voor ons allemaal. 

 

Positieve affirmatie:

Ik ben gezond, volmaakt, sterk, krachtig, liefhebbend, harmonieus en gelukkig.

(Charles Haanel)

 

You must be the change you wish to see in the world.

(Gandhi)

 

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door, that we do not see the one that has been opened for us.

(Helen Keller)

 

Challenges is what makes life interesting 

and overcoming them is what makes life meaningful. 

(Joshua J. Marine)

 

Life is never made unbearable by circumstances,

but only by lack of meaning and purpose. 

(Viktor Frankl)

 

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

(Confucius)

 

A mind that is stretched by a new experience

can never go back to its old dimensions.

(Oliver Wendell Holmes)

 

Duisternis verdwijnt niet door het te bestrijden, maar door er licht in te brengen.

(Spirituele inzichtkaart)

 

So hold me now just one more time

and let me hear you say

Because you care so much for me,

You’ll let me go today.

(auteur onbekend)

 

Zolang als de Ziel, het Lichaam en de Geest in harmonie zijn,

zijn we immuun voor ziekte.

(Dr. Edward Bach)

 

He is your friend, your partner, your defender, your dog. You are his life, his love, his leader.

He will be yours, faithful and true, to the last beat of his heart. You owe it to him to be worthy of such devotion.

(auteur onbekend)

 

God vroeg de geest van de kat

Ben je klaar om thuis te komen?

Ja zeker, helemaal, antwoordde de dierbare ziel

En, als kat, weet je dat ik heel goed in staat ben

Om voor mezelf te beslissen.

Ga je dan mee? vroeg God

Straks, antwoordde de engel met snorharen

Maar ik moet langzaam gaan

Want mijn mensenvrienden hebben het moeilijk 

Want weet je, ze hebben me nodig.

Maar begrijpen ze dan niet, vroeg God

Dat je ze nooit zult verlaten?

Dat jullie zielen met elkaar verstrengeld zijn? Voor altijd?

Dat er niets wordt geschapen en niets verwoest?

Het is er gewoon... voor eeuwig en altijd.

Dat zullen ze later wel begrijpen

Antwoordde de prachtige kat

Want ik zal hun hart influisteren

Dat ik altijd bij ze ben

Ik ben er gewoon... voor eeuwig en altijd.

(Patricia Olson)

 

Mijn doel in het leven is zo'n goed mens te worden, als dat mijn hond denkt dat ik ben.

(auteur onbekend)

 

"Een goede ruiter hoort zijn paard tegen hem praten,

een uitstekende ruiter hoort zijn paard zelfs fluisteren, maar

een slechte ruiter hoort zijn paard niet eens schreeuwen."

(auteur onbekend)

 

Een paard kan vliegen zonder vleugels en overwinnen zonder zwaard.

(gedeelte uit een Arabische legende - uit de Koran)

 

Wat men idealisme noemt is slechts het realisme van het hart. Het zijn onze innerlijke passies komende vanuit onze ware Zelf die vragen om bezieling, omarming en realisatie.

(auteur onbekend)

 

Probeer, telkens als je tegen de lamp loopt, een beetje licht mee te nemen.

(Harrie Jekkers)

 

Loop niet in de voetsporen van de oude meesters, maar zoek waarnaar zij zochten.

(Daishi) 

 

Each being is sacred- meaning that each has inherent value that cannot be ranked in a hierarchy or compared to the value of another being.

(Starhawk - met dank aan Tessa)

 

Many people are passionate, but because of their limiting beliefs about who they are and what they can do, they never take actions that could make their dream a reality.

(Anthony Robins)

 

True success is overcoming the fear of being unsuccessful.

(Paul Sweeney)

 

If you don’t like something, change it. 

If you can’t change it, change the way you think about it.

(Mary Engelbreit)

 

A life spent making mistakes is not only more honorable, 

but more useful than a life spent doing nothing.

(George Bernhard Shaw)

 

Time is too slow for those who wait, 

too swift for those who fear, 

too long for those who grieve, 

too short for those who rejoice, 

but for those who love, 

time is eternity.

(Henry van Dyke)

 

I would rather die a meaningful death 

than to live a meaningless life.

(Corazon Aquino)

 

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, 

the courage to change the things I can, 

and the wisdom to know the difference.

(Reinhold Niebuhr)

 

Most people do not listen with the intent to understand; 

they listen with the intent to reply.

(Stephen Covey)

 

We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. The poverty of being unwanted, unloved and uncared for is the greatest poverty. We must start in our homes to remedy this kind of poverty.

(Mother Theresa)

 

Yesterday is history, 

tomorrow is a mystery, 

today is a gift from God, 

which is why we call it the present.

(Bil Keane) 

 

Falling in love is not a choice. 

To stay in love is.

(Unknown)