Holistische Natuurgeneeskundige Therapie


 

"Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur,

maar alleen in tegenspraak met wat wij van de natuur weten".

(St. Augustinus)

 

Wat is natuurgeneeskundige therapie?

Holistische visie: 4 niveaus - Lichaam, Geest, Hart & Ziel

Ieder mens en ieder dier bestaat in wezen uit vier dimensies, of niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch (of spiritueel). Je kunt deze niveaus ook net even anders omschrijven: lichaam, geest, hart en ziel. Via het lichaam zijn we in staat om aan te raken, de geest zorgt voor het denken, ons hart laat ons voelen en de ziel is gekoppeld aan het onbewuste innerlijke weten. Ieder niveau heeft dus een andere taak. En tegelijkertijd hebben ze dezelfde taak. Dat lijkt tegenstrijdig en toch is het heel logisch. Iedere taak of actie heeft een gelijke van die taak of actie op de andere niveaus.

 

Om dit te verduidelijken: door het lichaam kun jij, of kan je dier anderen aanraken. Jij kunt je dier aaien en kroelen, of je kunt bijvoorbeeld iemand anders omhelzen. Je geest is de rationele factor; hierdoor verbind jij je met anderen door eigenschappen of kwaliteiten van die ander in herinnering te brengen. Het hart gaat over de emoties. Je wordt warm of koud van binnen, je kunt het gevoel krijgen dat je hart letterlijk overloopt van liefde, of het kan hartverwarmend aanvoelen. De ziel tenslotte, verbindt jou op zielsniveau. Telepathisch contact is een voorbeeld van contact op zielsniveau.

 

Voor ieder fysiek orgaan bestaat er dus een mentaal, emotioneel en spiritueel equivalent van dat orgaan. Voor ieder mentaal proces bestaat een fysiek, emotioneel en spiritueel gelijke. Enzovoort. Hoe beter de vier niveaus in balans zijn, hoe beter jij je voelt, hoe lekkerder jij in je vel zit en hoe beter je functioneert. Dat is de kerngedachte achter holistische energetische therapie en de reden waarom deze therapie zo verbluffend goed kan werken.

 

Als voorbeeld nemen we de lever. De lever ligt rechts naast de maag en zorgt voor de stofwisseling, produceert gal, laat voedingsstoffen een eerste bewerking ondergaan, zorgt voor de ontgifting en voor zuivering van het bloed. Het ontgiften en zuiveren is een van de belangrijkste taken op het fysieke niveau. Die taak, of activiteit – zuiveren – is dus ook op de andere niveaus aanwezig. Op mentaal niveau heeft dit te maken met het zuiveren van gedachten (we kunnen vergiftigende gedachten ervaren, negatieve gedachten waardoor we ons slecht voelen). Op emotioneel betekent dit het zuiveren van gevoelens (bijv. onverwerkte emoties door een trauma in de jeugd, of na een scheiding, of overlijden van een dierbare). Op zielsniveau gaat het om de zuivering van informatie; welke informatie gaat vanuit het onderbewustzijn naar het bewustzijn?

 

 

Hoe werkt natuurgeneeskundige therapie?

Bij natuurgeneeskundige therapie wordt bij een verstoring in één dimensie het equivalent in een andere dimensie gebruikt om verlichting of genezing te stimuleren en te activeren. Een klacht of ziekte geeft aan dat de balans verstoord is. De natuurgeneeskundige behandeling is erop gericht om het evenwicht op alle niveaus te herstellen.

 

Even terug naar het voorbeeld van de lever. Als iemand last heeft van onverwerkte emoties of vergiftigende gedachten, dan kun je dus via de lever werken aan deze klachten. De fysieke therapie zal in dat geval dan vaak leiden tot een emotionele uitbarsting, waarover gesproken dient te worden. Andersom: heeft iemand een leverkwaal, dan is het zinvol om te kijken naar onverwerkte emoties en vergiftigende gedachten. Het is dan mogelijk om via een van de andere drie dimensies (of op al deze niveaus) de kwaal te behandelen.

 

De verschillende niveaus hebben invloed op elkaar en staan in directe verbinding met elkaar. Als je langdurig uit balans bent op het mentale vlak - bijvoorbeeld door piekeren, negatieve gedachten of stress - kan dit leiden tot emotionele onbalans, zoals bijvoorbeeld depressieve gevoelens, snel boos worden, of het gevoel hebben dat je ieder moment in huilen uit kunt barsten. Dit kan vervolgens weer leiden tot lichamelijke onbalans in de vorm van (pijn)klachten en ziektes.

 

 

Lees hier meer over de holistische visie versus symptoombestrijding...