Stress & burn-out coaching


Unieke aanpak met bewezen resultaat

 

De CSR-Methode is wetenschappelijk onderbouwd en pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

 

De C.S.R.-methode


Chronische Stress Reversal

Roofbouw

De klachten die horen bij overspanning en burn-out ontstaan niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting. Tijdens dit roofbouwproces krijg je steeds meer lichamelijke en psychische klachten.

 

Chronisch onvoldoende herstel

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om je in stressvolle situaties te helpen extra prestaties te leveren. Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), veeleisende studie, factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement.

 

Je raakt ontregeld door het steeds maar 'aan' staan

Op zeker moment helpt enkel rust nemen niet meer: dat noemen we overspanning of burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd. (Vandaar de naam CSR: Chronische Stress Reversal.)

 

Focus op de oorzaak, niet op de symptomen

Het mentale en lichamelijke disfunctioneren leidt vaak weer tot verdere problemen, zowel op het werk als in de privésfeer. Doordat je een kort lontje hebt en weinig veerkracht, krijg je bijvoorbeeld sneller conflicten op je werk. Of je krijgt relatieproblemen, of oude trauma’s spelen weer op. Dit soort afgeleide problemen fungeren vaak als aanmeldingsklacht en – ten onrechte – als focus van de diagnostiek en behandeling.

 

Psycho-biologische aanpak = effectief en prettig

Op grond van deze uitgangspunten werd de CSR-Methode ontwikkeld. In de coachpraktijk wordt deze benadering niet alleen door de cliënten hoog gewaardeerd (gemiddeld evaluatiecijfer: 8), hij is ook bewezen effectief. Mensen voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen en begeleiden van verantwoorde werkhervatting (of studiehervatting) maakt deel uit van de aanpak.

 

 

Het aantal sessies is afhankelijk van de ernst van de klachten.

 

  • Bij lichtere stressklachten wordt een Stress Reductie Traject van 5 sessies geadviseerd. Je werkt aan energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven.
  • Bij overspanning en burn-out wordt een Stress Herstel Traject van 10 sessies aangeraden. Hierbij werk je in eerste instantie aan je lichamelijk en psychisch herstel. Als je begint op te knappen ga je aan de slag met opbouw van vitaliteit, verbetering van zelfmanagement en indien van toepassing een plan van aanpak rond je re-integratie.

 

Oefeningen en huiswerkopdrachten zijn gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. 

 

 

Extra optie:


Orthomoleculair voeding-, en supplementen advies

 

Het optimaliseren van de voeding en het tijdelijk inzetten van supplementen kan een grote impact hebben op het herstel bij stress & burn-out. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar welke supplementen zorgen voor een versnelling van het herstel van chronische stressklachten en burn-out. 

 

 

Welke voeding en supplementen het beste werken is per persoon verschillend. Het is daarom van belang om een goed beeld te hebben van het voedingspatroon en van alle klachten die je hebt. Op basis hiervan kan een leefstijl- en voedingsadvies op maat gegeven worden, in combinatie met een (tijdelijk) supplementen advies.

 

Het op maat gemaakte voedings- en supplementen advies is iets waar je de rest van je leven van kan profiteren. Je krijgt meer kennis over welke voeding bij je past, welke je herstel bevordert en waarom dit zo is. Door te begrijpen waarom, is het ook makkelijker om toe te passen in de praktijk en op terug te vallen als er ooit weer een periode komt van meer klachten door eventuele omstandigheden.

 

Dit advies wordt gegeven door Roosmarijn, orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut. We zijn een unieke samenwerking aangegaan, om mensen met stress- en burn-outklachten optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen. 

 

 

 

"Het inzicht dat burn-out in eerste instantie een fysieke uitputting is, was een eye opener. Met jouw tips, tools en handvatten ben ik hersteld en heb ik een nieuw werk- en levensritme gevonden. Dank je wel!"

- Hans -

 

 

"Ik voel me beter, blijer en ervaar veel meer balans tussen werk en privé. Dit had ik jaren geleden moeten doen! Maar ik ben blij dat ik er nu voor gekozen heb. Ik kan je niet genoeg bedanken."

- Alex -

 

 

"Ik stond er wat sceptisch tegenover, maar het heeft me zo ontzettend veel gebracht! Niet alleen privé, maar ook op mijn werk. Ik ga nu anders met dingen om, geen roofbouw meer en voldoende herstel na inspanning."

- Angela -