Holistische Energetische Natuurgeneeskundige Therapie


Holistische visie vs. symptoombestrijding

 

Het lichaam van iemand met onverklaarbare schouderproblemen kan via deze klachten laten weten dat de persoon in kwestie te veel op de schouders neemt. Als er gekozen wordt voor een fysieke behandeling van de schouder, worden enkel de symptomen (pijn, stijfheid, enz.) bestreden. Als diegene te veel hooi op de vork blijft nemen, zal er uiteindelijk niets wezenlijk veranderen. Zelfs als de schouderpijnen 'verdwijnen', door bijvoorbeeld het innemen van pijnstillers en/of een injectie in het schoudergewricht, kunnen er op andere plaatsen van het lichaam nieuwe symptomen optreden.

 

Een symptoom laat ons weten dat er iets niet in orde is; er is iéts mis. Maar, indien enkel en alleen dat symptoom behandeld wordt, neem je de oorzaak ervan nog niet weg. De oorzaak blijft bestaan en gaat een nieuwe uitweg zoeken; er ontstaan andere klachten. Niet om jou te plagen of te pesten, maar om je duidelijk te maken dat er nog steeds iéts mis is. Vanuit de holistische visie gaat het er om, uit te zoeken wat dat ‘iets’ is, om inzicht te krijgen in wat er mis is en om die oorzaak vervolgens aan te pakken en op te lossen. Als de oorzaak eenmaal weggenomen is, heeft het lichaam geen reden meer om klachten te vertonen. En zo kunnen klachten blijvend opgelost worden. 

 

Ter vergelijking: Stel je voor dat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Wat zou er gebeuren als je een hele grote prop in de vulkaankrater stopt, met het doel om te voorkomen dat deze uitbarst? Zou de vulkaan niet meer uitbarsten, nu de krater van bovenaf afgedicht is?

 

 

Oorzaak en gevolg

Hartfalen kan het gevolg zijn van heftige emotionele gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan een ‘gebroken hart’, door het stuklopen van een relatie, of het overlijden van iemand van wie je zielsveel houdt. Het is voortgekomen dat een cliënt in het verleden zó diep gekwetst was, dusdanig op zijn hart getrapt, dat zijn hart ervan bloedde. Fysiek kan zoiets zich uiten in bijvoorbeeld een lekkende hartklep.

 

Natuurlijk kan een hartprobleem duiden op een ongezonde levenswijze: te weinig lichaamsbeweging, roken, overmatig alcoholgebruik, te veel stress, een ongezond voedingspatroon, enzovoort. Maar het plaatsen van een pacemaker zal aan die ongezonde levenswijze niets veranderen. Het is nog maar de vraag of het probleem wordt opgelost door het plaatsen van de pacemaker, of dat het lichaam dan andere klachten zal gaan vertonen.

 

Symptomen zijn belangrijk, omdat ze ons op iets willen wijzen. Als jouw lichaam klachten vertoont, gebeurt dat niet toevallig, maar heeft dat een oorzaak. Het is belangrijk om achter die oorzaak te komen, zodat de klacht op alle niveaus kan worden opgelost.

 

Psychologisch gezien, kunnen we zeggen dat angst en zorgen kunnen leiden tot hartkloppingen. Maar in plaats van dat het ene het gevolg is van het andere, treden ze tegelijkertijd op. Anders gezegd: ze zijn met elkaar verbonden: de ene is een fysieke manifestatie, terwijl het andere een emotionele is, en elkaar dusdanig als het ware weerspiegelen. Ze reflecteren elkaar, en ontstaan dus tegelijkertijd. Wel geven ze ons de indruk dat ze elkaar in tijd opvolgen, en ons dus een beeld voorschotelen alsof het ene uit het andere is ontstaan.

 

Opmerking: er is een zeer groot aantal uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden, waarbij een (fysiek) orgaan genoemd wordt en waarbij de betekenis op het mentale, emotionele of spirituele vlak ligt. Denk maar aan ' iets op je lever hebben', 'zwaar op de maag liggen', 'van zijn hart geen moordkuil maken', 'met hart en ziel', 'het hart op de juiste plaats hebben' en zo zijn er nog véél meer voorbeelden te noemen. 

 

 

De mens als 'spiritueel wezen in een aards lichaam' vs. de mens als 'machine'

Binnen de reguliere geneeskunde wordt de mens veelal als een soort van ‘machine’ beschouwd. Een machine, die gebreken kan vertonen, die kapot kan gaan en dan gerepareerd moet worden. Soms moet er een onderdeel geheel vervangen worden, maar de machine kan over het algemeen wel hersteld worden als er iets kapot gaat. Hierbij wordt symptoomgericht te werk gegaan. Er wordt niet zo zeer gekeken naar de oorzaak, maar meer naar hoe de symptomen weg genomen kunnen worden.

 

De reguliere geneeskunde kan aanvaarden dat het fysieke het mentale (en wellicht zelfs het emotionele) kan beïnvloeden. Nog maar weinig artsen lijken het omgekeerde te aanvaarden; dat het mentale en emotionele ook het fysieke kunnen beïnvloeden. Het spirituele wordt in de reguliere medische wereld zo goed als buiten beschouwing gelaten. Als specifieke fysieke klachten niet medisch verklaard kunnen worden, wordt er over het algemeen gezegd dat dit iets is waarmee je moet zien te leven. Als de pijn te erg is, neem je een pijnstiller. Punt. Als er lichamelijk niets te vinden is dat de klachten veroorzaakt, word je in sommige gevallen doorverwezen naar een psycholoog of psychiater. Dan moet het wel tussen de oren zitten. Er is wel een term voor: psychosomatische klachten; lichamelijke klachten zonder medische verklaring.

 

Met andere woorden: binnen de reguliere geneeskunde is er dus sprake van lichamelijke klachten, die niet door uitval of het kapot gaan van het fysieke lichaam verklaard kunnen worden. De 'machine' is stuk, maar alle onderdelen doen het nog en alles zit op zijn plaats. Er is niets dat gerepareerd hoeft te worden, maar toch functioneert het niet zoals het zou moeten. Hoe kan dat?? Zeker ook in het geval van psychosomatische klachten kan holistische energetische natuurgeneeskundige therapie erg goed helpen, omdat gekeken wordt naar de oorzaak van de klachten, op alle vier de niveaus. Als de oorzaak niet te vinden is op het fysieke niveau, is het goed om te kijken naar het mentale, emotionele en spirituele/ energetische niveau om van daaruit genezing te brengen op het lichamelijke niveau. En dat is hoe ik als holistisch energetisch natuurgeneeskundig therapeut te werk ga. 

 

 

Zelf aan de slag als holistisch energetisch therapeut?


 

Behalve consulten en behandelingen, geef ik ook de cursus Energetische Therapie. Dit is een combinatie van Aura & Chakra Healing, Magnetiseren en Reiki, gecombineerd met o.a. Bach bloesemtherapie en edelsteentherapie. Je ondergaat tijdens deze cursus zelf een uitgebreid healing- en transformatieproces en bent na het volgen van deze cursus ook in staat om dit voor anderen in de praktijk te brengen.

 

 

Meer informatie over holistische energetische therapie