Algemene Voorwaarden Deelname Cursussen


  • Inschrijven voor deelname aan een cursus kan via e-mail of via de post (altijd schriftelijk). Je krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd. 
  • Na het invullen en terugsturen (mag per mail) van het aanmeldformulier is de inschrijving voor de cursus bindend en definitief. Zodra ik het formulier ontvangen heb, krijg je hiervan een bevestiging.
  • Het cursusgeld dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de eerste cursusdag bijgeschreven te zijn op mijn rekening. De gegevens staan vermeld op het aanmeldformulier. Mocht je je binnen een maand voor aanvang aanmelden, dan geschiedt de betaling direct na de inschrijving. Uitsluitend na betaling ben je verzekerd van deelname. 
  • Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren (via e-mail of de post). Indien je uiterlijk 15 dagen voor aanvang annuleert, wordt het cursusgeld teruggestort op je rekening. Annuleer je binnen 2 weken voor de 1e bijeenkomst, ben je 25,00 euro administratiekosten verschuldigd en wordt het restant cursusgeld teruggestort op je rekening. Als je minder dan 48 uur voor aanvang van de 1e cursusdag annuleert, zonder annulering niet bij de cursus aanwezig bent, of na het volgen van een cursusdag besluit om de volgende cursusdag(en) niet te komen, dan ben je het gehele bedrag verschuldigd.
  • Na annulering van een cursus, ontvang je een bevestiging van me dat ik de annulering ontvangen heb. Uitsluitend dan is de annulering geldig.