Kaarten Trekken | Maya


"Dit is voor jou een tijd van leren en studeren voor je persoonlijke groei en het vinden van je levensopdracht. De Engelen zullen je helpen en begeleiden met dit proces."

 

Boodschap van de Engel Maya

 

We raden je met klem aan om door te gaan met je studie, omdat je hierdoor extra informatie en ervaringen opdoet, waardoor je levensmissie sneller tot bloei kan komen. Je maakt je er misschien zorgen over of je wel de juiste bronnen zal vinden om deze studie te volgen, maar wij verzekeren je ervan dat er op de juiste tijd in voorzien zal worden.

 

Dit studieproces zal heel vruchtbaar voor je zijn. Het verrijkt je inzicht in je innerlijke kracht en zorgt er voor dat je steeds herinnerd en gemotiveerd wordt om je levensopdracht uit te voeren. We zullen je naar leraren, cursussen, boeken, tijd en geld leiden, en alle andere bronnen die in overvloed voor je aanwezig zullen zijn.

 

    

"Een Meester moet een leerproces doorlopen, je wordt het niet zomaar!..." - Michaël.

(Op vleugelen van Licht... De Aartsengel Michaël spreekt)