Kaarten Trekken | Rosetta


"Je hebt de gave om met jonge mensen te werken en je levensmissie houdt in dat je kinderen helpt, lesgeeft of ouder van een kind bent."

 

Engel Rosetta

 

Kinderen staan open voor jouw hartverwarmende aard. Jij vindt hun recht-voor-zijn-raapheid, eerlijkheid, vrolijkheid en onschuldigheid ook heel leuk. Op diverse wijzen doen zij een appèl aan je innerlijke kind en helen het ook. Je bent op zoek naar dezelfde dingen die je deze kinderen wilt geven die jij wilde toen je klein was. Je voelt ook een innerlijke roeping om het leven van deze kinderen te veraangenamen en je vraagt je af wat je hiervoor het beste kunt doen. 

 

Ik ben bij je als een Beschermengel die het prachtig vindt om jou nieuwe mogelijkheden te geven voor het helpen van kinderen. Alles wat je moet doen is het opmerken van jonge kinderen die ik in je blikveld breng. Wees volkomen jezelf bij deze kinderen en de rest volgt vanzelf. Zo gauw jij klaar bent voor een belangrijker rol, kun je mij dat laten weten en ik zal dan zorgen dat er nog meer kinderen met jou in aanraking komen. Wees er van verzekerd dat ik inzicht heb in jouw temperament en dat ik je alleen in situaties plaats die passen bij je hartstochten, talenten en interessesfeer. Je bent een grote zegen voor alle kinderen!

 

    

"Neem het verheven standpunt van de Meesters in: help als het mogelijk is, sta liefdevol klaar, kalm en teder, maar niet oordelen, wel onderscheiden..." - Michaël.

(Op vleugelen van Licht... De Aartsengel Michaël spreekt)