Waaraan herken je een ware spirituele leraar?


(door Ted Andrews)

  • Ze geven ons altijd inspiratie en verschaffen informatie waar anderen baat bij hebben.
  • Ze geven anderen energie, waardoor hun creativiteit, vitaliteit en vreugde toenemen.
  • We begrijpen wat we ontvangen en gaan ermee akkoord op basis van ons eigen kennisniveau.
  • Ze zijn nog altijd bezig te leren en bouwen voort op hun vroeger opgedane wijsheid. Ze staan open om een nieuwe benadering uit te proberen, dingen vanuit een andere hoek te bekijken en voor grotere diepte en synthese.
  • Het gaat hen om het geheel en ze handelen in het belang van de mensheid.
  • Ze stimuleren een behoefte bij je om op de juiste wijze je bewustzijn en je dienstbaarheid te vergroten.
  • Ze roepen mentale en intuïtieve reacties bij ons wakker.
  • Ze versterken onze wil en verlichten onze geest met als gevolg dat we ons gaan inspannen om ons doel te bereiken.
  • Ze moedigen ons aan, genezen ons, leiden en beschermen ons.
  • Ze zegenen ons leven door er meer zin aan te geven, terwijl ze ons inspireren om ons eigen doel te realiseren.