Helderhorendheid


 

Deze pagina is onderdeel van de pagina's over Intuïtieve vermogens

 

Hoe jij je (sluimerende of onbewuste) intuïtieve vermogens kunt doen ontwaken en ontwikkelen om gezonder, gelukkiger en succesvoller te leven. 

 

Wat is helderhorendheid?


 

Helderhorendheid is een term die gebruikt wordt voor intuïtieve auditieve vermogens. Een helderhorend iemand ontvangt intuïtieve informatie in de vorm van subtiele geluiden, woorden, ideeën en gedachten, die waargenomen en geïnterpreteerd worden in de auditieve centra van de hersenen. Het komt ook voor dat mensen stemmen horen die hun directe informatie geven over henzelf, of over de behoeftes, gevoelens, handelingen en beweegredenen van andere mensen. Anderen horen niet zo 'tastbaar', maar lijken dingen te weten alsof zij erover gehoord hadden. 

 

Veel mensen zijn in zekere mate helderhorend, maar herkennen het niet omdat het er, zoals zoveel intuïtieve vermogens, altijd geweest is. In feite bezit ieder van ons deze vermogens, we zijn alleen het alleen vaak 'vergeten', ons er niet langer bewust van. Je hebt misschien altijd woorden, gedachten, geluiden, of inspiraties in gedachten gekregen zonder je af te vragen uit welke bron zij kwamen en wat het precies is. 

 

 

Afstemmen op helderhorendheid

 

Heb je ooit iemand horen praten en je gerealiseerd dat er niemand fysiek aanwezig was toen je je omdraaide? Net als helderziendheid is helderhorendheid vrij objectief van aard. Objectief helderhorenden horen intuïtief overgebrachte geluiden en gesproken taal alsof zij het met hun fysieke oor horen. 

 

Veel mensen zullen eerder subjectieve helderhorendheid ontwikkelen. De intuïtieve geluiden die je dan hoort ontvang je als indrukken van geluiden of woorden of, in andere gevallen, als gedachten, concepten en ideeën die spontaan in je geest op lijken te komen. 

 

Sommigen mensen krijgen hun beste ideeën door helderhorende boodschappen. Oplossingen voor problemen, zakelijke strategieën, nieuwe uitvindingen en persoonlijke begeleiding kunnen allemaal worden overgebracht door helderhorendheid, net als sommige van de andere intuïtieve vermogens die ik heb beschreven. 

 

Helderhorendheid is misschien meer nog dan sommige andere intuïtieve vermogens een kwestie van 'afstemmen' op de juiste golflengten. Van fysiek geluid wordt gezegd dat het met bepaalde snelheden trilt, en hetzelfde geldt voor helderhorende geluiden. De kunst is het gebied te vergroten waarbinnen je in staat bent informatie te ontvangen en waar te nemen via je auditieve zintuigen, zodat je geluidstrillingen buiten de grenzen van je fysieke gehoor kunt opvangen. Hieronder volgt een aantal affirmaties en oefeningen om je te helpen. 

 

 

Dagelijkse affirmaties voor helderhorendheid:

 • Ik kan het bereik van mijn gehoor veilig vergroten.
 • Mijn gehoor geeft me vreugde en transformatie. 
 • Ik open mijn oren voor het geluid van liefde en gelach.
 • Ik kan mijn helderhorendheid veilig ontwikkelen. 
 • Mijn oren zijn veilig afgestemd op hogere golflengten. 

 

Oefening: de radio afstemmen

 

Ga gemakkelijk zitten met je rug ergens tegenaan en je lichaam open en ontspannen, zonder je armen en je benen te kruisen. Adem diep in en plaats, met je gedachten, een schild van gouden licht rond je oren voor heling en bescherming. Verbeeld je dat het licht gevuld is met een gestaag, hoog geluid, een beetje zoals een voortdurend windklokkenspel dat een gevoel van vrede, evenwicht en helderheid creëert binnen in jezelf. Onthoud dat je automatisch afstemt op golflengten die op dit moment veilig en goed voor je zijn bij het strekken van het bereik van je oor. 

 

Stel je vervolgens voor dat je innerlijke afstemschaal hebt zoals een radio, met een knop waarmee je je gehoor kunt afstemmen op de volgende golflengten:

 1. Je eigen Hogere Zelf. Verbeeld je dat je je gehoor kunt afstemmen op de golflengten van je eigen hogere bewustzijn. Dit is het deel van jezelf dat het geheel van je leven kan overzien, zelfs wanneer je bewuste geest in verwarring is. Het hogere bewustzijn vormt vaak een brug voor intuïtieve informatie die van buitenaf komt, dus het is altijd een goede plek om mee te beginnen. Je zou dit 'afstemmen' op jezelf kunnen verbeelden door je in te denken dat er een subtiele verandering in het geluid optreedt, of door je voor te stellen dat je een bepaald gebied van je afstemschaal binnengaat. 
 2. Het domein van je hogere gidsen. Houd de intentie vast dat je alleen verbinding wilt met het domein van de hogere begeleiding en vraag om te mogen werken met begeleidende energieën die werkelijk jouw hoogste goed dienen. Als je deze heldere mentale boodschap eenmaal hebt doorgestuurd, stel je je voor dat je je gehoor afstemt op het ontvangen van helderhorende informatie van je hogere begeleiders. Merk net als bij de vorige oefening een subtiele verandering in geluid op, en stel je jezelf voor in een ander deel van je afstemschaal. 
 3. Gebieden in de wereld der natuur. Stel je voor dat je je gehoor zodanig afstemt dat je openstaat voor de subtiele geluidstrillingen in de natuur. De geest van de natuur heeft een eigen subtiel geluid en je kunt een speciale gave hebben om met de natuur te werken. Sommige mensen kunnen zelfs veranderingen in het weer 'horen' zowel als voelen voordat ze plaatshebben. Ook met dieren kun je op deze manier contact hebben. 

Ook dieren hebben hun eigen stem, net zoals mensen dat hebben. Via helderhorendheid kun jij deze stemmen opvangen. Tijdens de cursus Communiceren met Dieren ga jij o.a. op deze manier contact leggen met mijn dieren, met de dieren van medecursisten en met je eigen dieren. 

 

Noteer in ieder geval de informatie die je krijgt via je oren, je andere intuïtieve zintuigen of je verbeelding. Maak een aantekening van je eventuele inzichten. je zult misschien heel weinig helderhorendheid ontvangen als je begint met oefenen, maar het is het volhouden waard. Na een tijdje zal je merken dat je oren op bepaalde momenten en in bepaalde situaties automatisch afstemmen op het ontvangen van helderhorende informatie. 

 

Rond het proces af door je gehoor veilig terg te brengen naar de golflengten van je eigen hogere bewustzijn en door je oren weer te omhullen met een beschermend schild van licht en geluid. Doe deze oefening liever niet vlak voor je tijd gaat doorbrengen in een erg drukke en lawaaiige omgeving. 

 

 

Oefening: luisteren naar begeleiding

 

Als je 'afstemmen' een paar keer bij verschillende gelegenheden hebt geoefend, wil je misschien naar specifieke aspecten van begeleiding luisteren. Begin met een paar minuten lang vragen of onderwerpen op te schrijven die op dit moment belangrijk voor je zijn en 'stem af' op de gebruikelijke manier. Stel langzaam je vragen en neem de tijd om diep adem te halen en te luisteren naar eventuele antwoorden. Vergeet niet inzichten die je ontvangt te noteren en zorg dat je 'uit-stemt' en je gehoor beschermt als je klaar bent. Een goede aardings- of grondingsoefening van tevoren en na afloop is ook beslist aan te raden. 

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van vragen die je zou kunnen stellen? 

 • "Wat kan ik op dit moment het beste doen om mijn intuïtieve vermogens te versterken en te vergroten?"
 • "Wat kan ik doen om mijn leven te helen?"
 • "Hoe kan ik mijn intuïtieve vermogens het beste gebruiken?"

Je kunt ook vragen stellen over de bron van de informatie die je ontvangt. Van wie is de stem, het concept, of idee waar je naar luistert? Let ook op helderziende of heldervoelende informatie die je zou kunnen ontvangen. 

 

 

Woorden en boodschappen vanuit de hogere geest

 

De meeste mensen ontvangen in zekere mate helderhorende informatie van hun hogere geest. Daar is lang niet iedereen zich altijd bewust van, omdat het altijd al zo is geweest. Helderhorende woorden van wijsheid lijken misschien gewoon op gezond verstand van een bekende innerlijke stem, en vaak is dat ook precies wat het is. 

 

Jouw hogere geest (je Hoger Zelf) of je hoger bewustzijn geeft je vele aanwijzingen over de keuzes die je in het leven maakt, en over de mensen die je moet ontmoeten en van we je onderweg moet leren. Woorden, namen of geluiden worden in je oor gefluisterd, of bepaalde gedachten of concepten lijken ineens schijnbaar vanuit het niets in je geest te komen, soms vergezeld van interessante gewaarwordingen rond de oren. Je hogere geest is je grootste bondgenoot. Het biedt een duidelijker inzicht in je spirituele ontwikkeling dan je op het bewuste niveau hebt en heeft je hoogste doelen, vreugde en succes voor ogen. Het is belangrijk om dit deel van jezelf te raadplegen bij gewichtige veranderingen in je leven of belangrijke beslissingen, of wanneer je de benodigde stap in de richting van groter intuïtief bewustzijn wilt zetten. 

 

 

Dagelijkse affirmaties voor hoger bewustzijn: 

 • Ik kan mijn eigen hogere wijsheid vertrouwen. 
 • Ik kan me veilig naar het volgende niveau van bewustzijn begeven. 
 • Ik ben volledig in verbinding met de begeleiding die me ter beschikking staat. 
 • Ik ben bereid hogere begeleiding te ontvangen. 
 • Ik ontvang gemakkelijk boodschappen van hogere wijsheid.