Totemdieren | Adelaar / Arend


Kwintessens: Verlichting van de geest, heling en schepping 

Machtscyclus: Alle seizoenen en bij daglicht 

 

De arend - of adelaar - is een van de grootste en meest bewonderde roofvogels. Hij heeft al vele volken geboeid en geïnspireerd. Zijn machtige hoge vlucht en jagen vervullen een ieder die er getuige van is met ontzag en verrukking. Arenden zijn overigens zo goed in voedsel verzamelen, dat ze erg weinig tijd aan jagen hoeven te besteden. Het feit dat ze zich enerzijds zo goed van het land kunnen voeden en anderzijds tot zulke grote hoogten kunnen opstijgen, maakt veel duidelijk over de verborgen betekenis van deze vogel als totem. Hij leert ons een evenwicht te vinden - van de aarde zijn, maar er niet aan gebonden. 

 

Elke cultuur die in contact is gekomen met arenden heeft er een mythologie en/of mystiek omheen ontwikkeld. In de oude Azteekse traditie vertelde de oppergod het volk dat het zich moest vestigen waar het een op een cactus neergestreken arend een slang zag eten. Deze plek zou later uitgroeien tot Mexico-Stad. De adelaar was verder gewijd aan Zeus, die vaak zijn gedaante aannam om de bliksem en donder te dragen. De Soemeriërs aanbeden een arendgod en bij de Hittieten was een dubbelkoppige arend een symbolisch embleem, dat hen ervoor behoedde onverhoeds overvallen te worden. De adelaar hoorde ook bij Jupiter en was een machtig zinnebeeld in het Romeinse Rijk. In de Egyptische hiërogliefen staat de arend voor de klinker a en is hij tevens een symbool van de ziel, geest en warmte van het leven. In de vroege christelijke mystiek was de arend een symbool van wederopstanding. 

 

De dondervogel van de Noord-Amerikaanse indianen wordt het meest als een adelaar voorgesteld. Hij was de grote geest, die over bliksem en regen heerste, strafte en beloonde. Volgens de Crees bezaten alle arenden magische krachten en gingen die krachten over op ieder die een stukje van de vogel bezat. Voor de Pueblo-indianen was de adelaar een hemelvogel. Hij kon spiraalsgewijs net zo hoog opstijgen tot hij door een gat in de hemel verdween en het huis van de zon bereikte. Hij werd geassocieerd met alle energieën van de zon - fysiek en spiritueel. De Pueblo-indianen vereerden zes richtingen - noord, zuid, oost, west, zenit (boven) en nadir (beneden). Op grond van zijn hoge vlucht was de arend het symbool van het zenit. Vanaf deze hoogte kon hij alle vier de windrichtingen verkennen. Aldus werd de arend een symbool van groter overzicht en een meeromvattende waarneming. Voor de Hopi-indianen waren de goudarend en Amerikaanse adelaar de machtigste luchtvogels. Sommige Hopi-stammen rekenden ook de roodstaartbuizerd tot de arenden en noemde hem Rode Arend. 

 

Er zijn 59 soorten arenden. Ze worden vaak in vier groepen verdeeld: vis- en zeearenden, slangenarenden, harpijen en ruigpotige arenden - maar binnen deze groepen bestaat grote variatie. Wat kleuren en verenkleed betreft is elke arend uniek en prachtig op zijn eigen manier. 

 

Vis- en zeearenden voeden zich voornamelijk met prooien uit de zee (vissen en dergelijke). Het embleem van de Verenigde Staten, de Amerikaanse zeearend, behoort tot deze groep. Degenen met dit soort arend als totem zouden zich moeten verdiepen in de symboliek van water. Water en vissen zijn dikwijls symbolisch voor de psychische levensaspecten en creatieve energieën. Water vormt bovendien een gebied dat het land van de hemel scheidt, maar tegelijk overbrugt. Een watervogel, zoals hier een vis- of zeearend, kan zodoende symboliseren dat je tussen de werelden heen en weer leert gaan (of dat zou moeten doen). 

 

Water is de scheppende levensbron. In de buurt van natuurlijke waterbronnen wonen belangrijk kunnen zijn voor de gezondheid van degenen met een zeearend als totem. Een in het water jagende arend moet daarin kunnen doordringen, grijpen wat hij nodig heeft en weer boven komen. Op je eigen leven betrokken, betekent het dat je grotere beheersing moet leren ontwikkelen in je omgang met emoties, paranormale verschijnselen en spiritualiteit. Zo groei je uit tot een waarachtige bemiddelaar, die naar believen in staat is de meer etherische sferen te betreden en weer te verlaten. Slangenarenden hebben vaak een pluim op hun kop. Hun tenen zijn kort en sterk, zodat ze kronkelende slangen kunnen grijpen en stevig vasthouden. Degenen met een slangenarend als totem kunnen veel hebben aan de informatie verderop in het boek over slangen. Slangenarenden verzwelgen slangen in hun geheel. Symbolisch staat dat voor het verzwelgen en verteren van hogere wijsheid - de slang der kennis. De alleen in Zuid-Amerika voorkomende harpijen zijn het grootst en machtigst. Ze hebben reusachtige klauwen, waarmee ze ook grotere prooien als apen en luiaarden kunnen grijpen. Bestudering van de voedselvoorkeur van de harpij die je totem is, kan je inzicht verdiepen. De goudarend behoort tot de groep arenden met gevederde poten. Als groep hebben deze roofvogels gewoonlijk een majestueus verenkleed op hun kop en nek, terwijl ook hun poten onder de veren zitten, zodat ze laarzen aan lijken te hebben. 

 

De van oudsher twee belangrijkste arenden in Noord-Amerika zijn de Amerikaanse zeearend en de goudarend. De eerste is groter, maar kan niet zo hoog vliegen en wordt veelal minder elegant gevonden. De zeearend geldt dikwijls als een symbool van het vrouwelijke en de goudarend als een symbool van het mannelijke. Vooral de witte veren van de zeearend worden vaak hoog gewaardeerd, aangezien ze ons verbinden met de moeder van alle genezing - alomvattende kennis, heling en schepping. Adelaarsveren zijn voor de Noord-Amerikaanse indianen heilig. Aangezien de arend in de Verenigde Staten een beschermde diersoort is, is het voor iedereen die geen indiaans bloed heeft strafbaar om ze in bezit te hebben. De veren worden niettemin gebruikt in machtige genezingsceremonies (het zuiveren van de aura) en zelfs voor het bewerkstelligen van metamorfosen. De Pueblo-indianen droegen vaak wit en zwart gestipte veren op hun maskers ter representatie van witte en zwarte wolken. Wederom zien we hier de oeroude associatie met de mysteries van de lucht en al zijn verschijnselen. 

 

Zowel de zee- als de goudarend is een symbool van edele heldhaftigheid en de goddelijke geest. Arenden zijn boodschappers van de hemel en de belichaming van de zonnegeest. Verder staan ze voor het opnieuw ontdekken van het kind binnenin. Ooit geloofde men dat de ogen van de arend op oudere leeftijd sterk achteruitgingen en dat hij dan niets ziend zo dicht bij de zon vloog dat hij erdoor verschroeid werd. Door zich vervolgens driemaal in een heldere waterbron onder te dompelen, herkreeg hij zijn jeugdigheid. Dat is in mystiek opzicht erg onthullend. Behalve dat het naar het wederopstandingsidee verwijst, heeft het ook verbanden met de alchemie. Het vuur van de zon en het heldere water zijn tegengestelde elementen, die in harmonie worden gebracht en samen iets nieuws voortbrengen. Heb je een arend als totem, dan kun je daar deze lering uit trekken: 

  1. Doe iets met je scheppingsvermogen. Drie is het getal van nieuwe geboorte en creativiteit; verdiep je daarom in de numerologie van dit getal. 
  2. Wees bereid je in een gecontroleerde situatie aan uitersten te onderwerpen; daardoor bevorder je het alchemistische proces in je leven. 
  3. Geef gehoor aan je hartstochten en louter ze (door dicht bij de zon te vliegen); ontplooi je vermogens, ook al betekent het misschien dat je je brandt. 
  4. Word je bewust van wat je echte emoties zijn en dompel je erin onder; daardoor herontdek je het verloren gegane kind in jezelf en bereik je een hoger niveau van zuiverheid, passie, creativiteit, helende gaven en spiritualiteit. 

Bestudering van de eigenschappen en het gedrag van de soort arend die je totem is, leert je nog meer over de toverkracht en macht die je verkrijgt door je afstemming erop . De arend heeft vier tenen. Vier is traditioneel een symbool voor geaard blijven en een stevig fundament voor zichzelf storten. En dat klopt ook, want hoewel de arend geweldig hoog vliegt, blijft hij toch met de aarde verbonden. Zijn klauwen zijn ontworpen om te grijpen en te jagen. Hij moet op de aarde blijven om dingen daarvan te grijpen en te gebruiken. Kon en deed hij dat niet, dan zou hij niet overleven. Met zijn scherpe bek snijdt de arend en rijt uiteen en vermaalt. Hij heeft sterke kaakspieren. Ook voor de mens is de kaak belangrijk om te verteren en te spreken, maar er is een verschil met arenden. Want niettegenstaande zijn sterke kaakspieren is de arend vocaal zwak. Voor degenen met een totemarend betekent het dat het voor hen belangrijk is om te weten wanneer ze moeten spreken, hoeveel en met hoeveel kracht. Ze moeten beseffen dat zij, tenzij ze dit onder beheersing hebben, gemakkelijk onopzettelijk anderen kunnen kwetsen met woorden (snijden, uiteenrijten, vermalen). 

 

Wie met een arend werkt, ontwikkelt een nieuw gezichtsvermogen. Hij kan ver kijken, niet alleen in het heden, maar ook terug in het verleden en vooruit in de toekomst. De ogen van de arend liggen dichter bij het voorhoofd en hij ziet driedimensionaal of binoculair, net zoals de mens. Hij kan naar voren en opzij kijken en zijn gezichtssterkte is achtmaal zo groot als die van de mens. Verdiep je daarom in het getal acht, vooral de geschreven vorm daarvan (een liggende acht is het oneindigheidssymbool); het kan je veel vertellen over het soort zicht dat de arend je brengt. De oren van de arend zijn onzichtbaar, maar zijn gehoor is voortreffelijk. Hij jaagt evenzeer op het gezicht als op het gehoor. Voor degenen met een arend als totem zal het vermogen om te horen - zowel geestelijk als stoffelijk - toenemen. 

 

Veel arenden hebben één partner voor het leven. Het mannetje verzamelt het materiaal voor het nest, maar het wijfje is de architect ervan. Denk na over die rolverdeling, het kan je veel leren over je eigen leven. De nesten zijn altijd groot en veiligheidshalve op grote hoogte gebouwd. Hoewel beide ouders een verschillend aandeel in het bouwen van het nest hebben, delen ze de taak van het voeden van hun jongen. Dat is een belangrijke les aangaande gedeelde verantwoordelijkheid. Het paarritueel van zeearenden is uiterst mystiek en intrigerend. Ze voeren een indrukwekkende luchtdans op. De vogels zeilen, maken loopings en storten zich in diepe duikvluchten. Op een gegeven moment grijpen ze elkaars voeten beet en haken de klauwen ineen. Rollend vallen ze verder totdat de paring voltooid is. Dan gaan ze uit elkaar en zweven naar boven, waarna het proces telkens opnieuw begint. Het weerspiegelt iets van de mystieke vreugde en het gevoel van gevaar en opwinding dat degenen met het arendmedicijn ervaren wanneer ze hun machtige seksuele energieën de vrije teugel geven. Ze bereiken er nieuwe hoogten van vervoering door. 

 

De arend is een echt roofdier en zoals alle roofdieren houdt hij de wereld in evenwicht. Roofdieren vangen de zwakke en zieke elementen. Ze helpen de natuur gezond te houden door te voorkomen dat ziekten zich verspreiden. Wie met de arend als totem werkt, zal in een of andere vorm eenzelfde genezende rol op zich nemen. Arenden zijn geweldig goed in het zo weinig mogelijk energie verbruiken tijdens het jagen. Dikwijls wachten ze ergens neergestreken af of bekorten de tijd met heerlijk wat te vliegen en staaltjes luchtacrobatiek - maar ondertussen letten ze met hun scherpe gezicht onafgebroken goed op wanneer ze in actie moeten komen en toeslaan. Deze kunst van het vol zelfvertrouwen zuinig met de eigen energie omspringen is iets wat degenen met het arendmedicijn ook zouden moeten leren beheersen. Verder zijn arenden opportunisten. Ze laten andere vogels voor zich jagen en stelen vaak het voedsel van andere vogels of roofdieren. Wanneer er een arend in je leven komt, zullen er daarom altijd kansen zijn (ook al dacht je misschien dat deze allang verkeken waren). Leer je kansen te herkennen en grijp ze. 

 

Arenden hoeven niet altijd te stoten om te doden. Ze bezitten een geweldige beheersing over hun machtige vleugels en kunnen langzaam en stil naar beneden zeilen zonder dat hun prooi ze hoort naderen. Ze kunnen abrupt stilhouden en eventjes kort in de lucht hangen om des te nauwkeuriger toe te slaan. Ook jij zult met de arend als totem een nieuw gevoel voor timing en beweging ontwikkelen. Je leert op het juiste moment te stoten en te zeilen, te duiken en in de lucht te hangen. Je leert de winden in je leven te gebruiken en daarop op je eigen vleugels mee te gaan voor optimale resultaten. Grote arenden doden niet alleen met hun bek en klauwen. Sommige kunnen hun prooi met geweldige kracht raken - wat op zich al genoeg is om hem te verdoven of te doden. Een Amerikaanse zeearend kan zijn prooi raken met tweemaal zo grote kracht als een geweerkogel. Ook degenen die met het arendmedicijn werken bezitten deze oerkracht en kunnen deze gemakkelijk ontplooien. 

 

Arenden zijn symbolen van grote kracht. Hun kracht staat in geen verhouding tot hun feitelijke grootte. De gemiddelde Amerikaanse zeearend weegt bijvoorbeeld vier tot vijf kilo, dat wil zeggen, ongeveer een kilo minder dan de gemiddelde huiskat. Als je met het arendmedicijn werkt, zul je dan ook een kracht ontwikkelen die vele malen groter is dan je nu lijkt te bezitten. Besef dat het grote verantwoordelijkheid meebrengt. Karmisch gezien betekent het dat de gebeurtenissen zich sneller zullen voltrekken en de gevolgen van alles wat je denkt, doet of zegt (of verzuimt) - zowel positief als negatief - zich sterker en sneller laten voelen. Een arend als totem geeft je leven een machtige nieuwe dimensie. Wees je daarvan bewust en accepteer de ermee verbonden grotere verantwoordelijkheid voor je spirituele groei. Schrik er niet voor terug, want alleen zo kun je leren tussen de werelden heen en weer te gaan en alle leven geneeskrachtig aan te raken. Je wordt de bemiddelaar en drager van een nieuwe scheppende kracht in de wereld - een grote maar heerlijke verantwoordelijkheid. 

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews