Betekenis van Totemvogels


Amerikaanse goudvink

Kwintessens: Bewustwording van natuurgeesten

Machtscyclus: Zomersolstitium en de zomer

 

Arend / Adelaar

Kwintessens: Verlichting van de geest, heling en schepping

Machtscyclus: Alle seizoenen en bij daglicht

 

Blauwe gaai

Kwintessens: Het juist aanwenden van macht

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Boomklever

Kwintessens: Aarden van geloof en hogere wijsheid

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Buizerd (zie Havik)

Kwintessens: Visionaire gaven en bescherming

Machtscyclus: Lente- en herfstequinoxen - nieuwe maan

 

Duif

Kwintessens: Vrouwelijke energieën: vrede, moederschap en profetie; terugkeer naar de liefde en veiligheid van het thuis

Machtscyclus: Dageraad en schemering

 

Eend

Kwintessens: Je op je gemak voelen met je emoties en bescherming

Machtscyclus: Lente en zomer

 

Ekster

Kwintessens: Het juiste gebruik van intelligentie, beschermgeesten en occulte kennis

Machtscyclus: Winter en zomer

 

Fazant

Kwintessens: Vruchtbaarheid en seksualiteit 

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Gans

Kwintessens: De roep van het zoeken en reizen naar legendarische plaatsen

Machtscyclus: Herfst (voor de sneeuwgans: wintersolstitium en volle maan) 

 

Gier

Kwintessens: Purificatie - dood en wedergeboorte - nieuwe visie

Machtscyclus: Gehele jaar door - zomer en winter

 

Gierzwaluw

Kwintessens: Snelheid en wendbaarheid op de grote queeste - speeksel als magisch elixer 

Machtscyclus: Avond

 

Haan

Kwintessens: Seksualiteit, waakzaamheid en herrijzenis

Machtscyclus: Dageraad

 

Havik

Kwintessens: Visionaire gaven en bescherming

Machtscyclus: Lente- en herfstequinoxen - nieuwe maan

 

Huiszwaluw

Kwintessens: Fortuin en vrede in de gemeenschap

Machtscyclus: Late lente en zomer

 

IJsvogel

Kwintessens: Nieuwe warmte, zonneschijn, voorspoed en liefde

Machtscyclus: Winter en wintersolstitium

 

Kalkoen

Kwintessens: Gedeelde zegeningen en oogst

Machtscyclus: Herfst

 

Kanarie

Kwintessens: Toverkracht van zang en stem

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Kardinaal

Kwintessens: Hernieuwde levenslust door bewustwording van de eigen waarde 

Machtscyclus: Gehele jaar door (vaak in een ritma van twaalf: uren, dagen, maanden, jaren)

 

Kip

Kwintessens: Vruchtbaarheid en opoffering

Machtscyclus: Gehele jaar door/dageraad

 

Koekoek

Kwintessens: Aankondiging van een lotswending

Machtscyclus: Lente

 

Kolibrie

Kwintessens: Onuitputtelijke vreugde en levensnectar

Machtscyclus: Overdag

 

Korhoen

Kwintessens: Magisch dansen en trommelen

Machtscyclus: Lente

 

Kraai

Kwintessens: De geheime magie der schepping roept

Machtscyclus: Gehele dag door - gehele jaar door

 

Kraanvogel

Kwintessens: Een lang leven en scheppen door concentratie

Machtscyclus: Gehele jaar door - bij daglicht

 

Kwartel

Kwintessens: Voeding en bescherming van de groep

Machtscyclus: Lente en herfst

 

Meeuw (zilver-/zeemeeuw)

Kwintessens: Verantwoordelijk gedrag en communicatie

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Merel

Kwintessens: De energieën van Moeder Natuur begrijpen

Machtscyclus: Zomer

 

Mus

Kwintessens: Bewustwording en zegevieren van de volksadel

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Ooievaar

Kwintessens: Geboorte en ongesproken communicatie

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Papegaai

Kwintessens: Zonneschijn en genezing door kleuren

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Pauw

Kwintessens: Wederopstanding en wijze visie (oplettendheid)

Machtscyclus: Lente en herfst

 

Pelikaan

Kwintessens: Hernieuwde veerkracht en onbaatzuchtigheid

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Pestvogel

Kwintessens: Zachtmoedigheid en hoffelijkheid

Machtscyclus: Lente - zomer

 

Pinguïn

Kwintessens: Lucide dromen en astrale projectie

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Raaf

Kwintessens: Magie, metamorfose en schepping

Machtscyclus: Wintersolstitium

 

Reiger

Kwintessens: Agressieve zelfbeschikking en onafhankelijkheid

Machtscyclus: Lente

 

Renkoekoek

Kwintessens: Geestelijke vlugheid en beweeglijkheid

Machtscyclus: Lente en zomer

 

Roodborstlijster

Kwintessens: Verspreiding van nieuwe groei

Machtscyclus: Lente

 

Sialia

Kwintessens: Bescheidenheid, pretentieloos vertrouwen en geluk

Machtscyclus: Winter en zomer (seizoenswisselingen)

 

Specht

Kwintessens: Ritme als toverkracht en onderscheidingsvermogen

Machtscyclus: Zomer

 

Spotlijster

Kwintessens: Het eigen magische lied (zielendoel) vinden en bewustwording van aangeboren vermogens

Machtscyclus: Gehele jaar door - dag en nacht

 

Spreeuw

Kwintessens: Gedrag en etiquette in de groep

Machtscyclus: Lente

 

Struisvogel

Kwintessens: Aarding

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

Uil

Kwintessens: Het mysterie der magie, omens, stilzwijgende wijsheid en zien in de nacht

Machtscyclus: Nacht - gehele jaar door

 

Vink

Kwintessens: Variatie en veelsoortigheid

Machtscyclus: Afhankelijk van de soort

 

Wielewaal

Kwintessens: Het weven van nieuwe zonneschijn

Machtscyclus: Zomer

 

Winterkoning

Kwintessens: Vindingrijkheid en moed

Machtscyclus: Lente

 

Zwaan

Kwintessens: Bewustwording van de ware schoonheid en macht van het zelf

Machtscyclus: Winter

 

Zwaluw

Kwintessens: Bescherming van en warmte voor het thuis en het juiste perspectief

Machtscyclus: Zomer

 

 

De betekenis van:

 Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews