Totemdieren | Bever


Kwintessens: Het bouwen aan dromen

Machtscyclus: Schemering en nacht

 

De bever is het grootste lid van de knaagdierfamilie. Er zijn twee soorten, de Europese en de wat kleinere Amerikaanse. Met zijn zwemvliezen aan de achtervoeten en als roer dienende staart heeft hij zich aangepast aan het leven in het water. Hij is een voortreffelijk zwemmer en kan tot vijftien minuten achtereen onder water blijven. Met zijn extra grote longen kan hij meer zuurstof opnemen en meer kooldioxide aan dan de mens. De bever heeft ons zodoende lessen in verband met de ademhaling en de rol daarvan in onze gezondheid te leren.

 

Water is van oudsher geassocieerd met emoties en dromen. Een van de meest voorkomende dromen onder mensen is het hebben van een gezin. Deze droom wordt door de bever belichaamd. Bevers leven monogaam in een hecht gezinsverband. Het verschijnen van een bever kan de verwezenlijking van je droom aankondigen.

 

Bevers zijn daarnaast meesterbouwers. In het vellen van bomen en bouwen van dammen verrichten ze magnifieke staaltjes van techniek. Hun burcht kan een ingewikkeld kanalenstelsel omvatten en ze repareren met grote zorg hun dammen. Als volleerde bouwmeesters zijn ze meer metafysisch in verband te brengen met de oude mystieke traditie der vrijmetselarij. Verdiep je daarin, het kan vele deuren voor je openen.

In het wild wordt een bever hooguit twaalf jaar. Zijn opvallendste kenmerken zijn zijn lange snijtand en staart. Een van de redenen waarom de bever altijd kauwt, is dat zijn tand onafgebroken doorgroeit tot aan zijn dood. Zonder kauwen zou de tand te groot worden, waardoor hij niet meer zou kunnen eten. Een bever die zijn tand verliest, sterft gewoonlijk. Voor degenen met een bever als totem zal een goede mondhygiëne en tandzorg derhalve essentieel zijn.

 

Boomschors is het lievelingskostje van de bever, en daar weer van zijn populier en esp zijn lievelingsbomen. Bestudering van deze bomen kan je inzicht verdiepen. Het vellen van bomen gebeurt door teamwork. Eén bever rust uit en houdt de wacht, terwijl de andere knagen. De bomen worden vaak in de dam opgeslagen als voedselvoorraad voor de winter.

 

Hoewel sommigen bevers maar een plaag vinden, vervullen ze ruimer gezien nuttige functies. Doordat ze bomen vellen, kunnen lagere struiken groeien, waardoor bijvoorbeeld herten en rendieren voedsel hebben. Hun dammen maken zelfs akkerland voor de mens mogelijk. Een bevervijver loopt vol met slib. Wanneer de bevers dan vertrokken zijn, zal de dam op een gegeven moment breken, waarna het uitstromende water een vruchtbare grond over het akkerland verspreidt.

 

Het verschijnen van een bever zou aanleiding tot zelfbezinning moeten zijn. Heb je misschien je grootste dromen verwaarloosd? Moet er enig herstelwerk aan je dromen verricht worden? Ga je te zeer op in je dromen, of doet een ander in je buurt dat – altijd maar dromen, maar nooit aan hun verwezenlijking werken? Of behoeft je ‘huis’ dringend reparatie?

 

De bever herinnert ons eraan dat we actie moeten ondernemen, willen we onze dromen laten uitkomen. Zijn verschijnen spoort ons tot handelen aan. Bestudeer hem goed, want hij kan je laten zien hoe je de heerlijkste dromen kunt bouwen.

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews