Totemdieren | Blauwe Gaai


Kwintessens: Het juist aanwenden van macht 

Machtscyclus: Gehele jaar door 

 

De blauwe gaai wordt traditioneel als een bullebak en rover beschouwd en hoewel hij die neigingen beslist ook kan vertonen, bezit hij toch ook andere eigenschappen die hem in een positief licht stellen. Deze vogel als totem kan aangeven dat men moet leren zijn macht op de juiste wijze aan te wenden. Het kan ook de les inhouden dat men zich niet in een positie moet laten dwingen waarin macht tegen zichzelf misbruikt wordt. 

 

Het woord 'gaai' gaat uiteindelijk terug op het Latijnse gaea en het Griekse gaia, Moeder Aarde. In de Griekse mythologie bracht de vereniging van Moeder Aarde (Gaia) en Vader Hemel (Oeranos) de eerste levende schepselen voort. Dat vertelt veel over de aan de gaai intrinsieke macht. Hij is in staat de hemel en de aarde te verbinden en kan beide sferen betreden en daardoor grotere macht verwerven. De zwarte en witte tekeningen op zijn blauwe vleugels getuigen van hetzelfde vermogen. De lucht (blauw) scheidt de hemel (wit) en de aarde (zwart). Deze totem kan tussen beide heen en weer gaan en van beide niveaus de oerenergieën aanboren. De gaai is zich bewust van dit aangeboren vermogen en dat blijkt uit zijn blauwe borst - bruikbare hogere kennis . 

 

Het grootste gevaar dat op de loer ligt, is dat men oppervlakkig blijft in zijn omgang met beide werelden in plaats van zich tot een ware meester van beide te ontwikkelen. Degenen met een gaai als totem bezitten gewoonlijk geweldige vermogens en talenten, maar deze zijn vaak versnipperd of er wordt niet meer mee gedaan dan strikt noodzakelijk is. Het is niet ongewoon dat personen met de gaai als totem oppervlakkig wat liefhebberen - vooral op occult en metafysisch terrein. Ze weten een beetje van een heleboel en gebruiken die kennis soms om de indruk te wekken dat ze meer weten of zelfs ware meesters zijn. De lichtblauwe borst van de gaai zou er altijd aan moeten herinneren dat het dragen van de kroon van waarachtig meesterschap om toewijding, verantwoordelijkheidsbesef en bewuste ontwikkeling vraagt op elk terrein - zowel in de stoffelijke als in de geestelijke wereld. De blauwe gaai spoort tevens aan door te zetten in plaats van aan iets te beginnen en het vervolgens te laten verslonzen. 

 

Het verschijnen van de blauwe gaai geeft aan dat er een periode van grotere vindingrijkheid en aanpassingsvermogen in aantocht is. Je zult volop kansen krijgen om je vermogens te ontwikkelen en te benutten. De gaai migreert gewoonlijk niet, maar blijft de hele winter in de buurt. Je zult dan ook ruimschoots de tijd hebben om je verder te ontwikkelen en nieuwe niveaus te betreden. Hij blijft bij je in de buurt en werkt met je zolang als je hem nodig hebt. De blauwe gaai is een lid van een familie van kraaiachtige zangvogels. De meeste kraaien zijn onbevreesd. Zowel kraaien als gaaien zullen zich verenigen om uilen en haviken te bestoken en te verdrijven. De gaai is nooit bang, en dankzij deze eigenschap kan hij je helpen doordringen in de diepste mysteries van de aarde en de grootste van de hemel. 

 

Deze vogel is een volleerde nabootser met een scherp oog en dito stem. Hij kan vooral roodschouderhaviken subliem nabootsen. Natuurvorsers in vroeger tijden waren ervan overtuigd dat hij het heerlijk vond om dit te doen. Zoals bij alle leden van zijn familie kan deze lust tot plezier maken - vaak ten koste van andere - een zekere disharmonie verraden. Soms maken gaaien hun opwachting wanneer dit in je eigen leven gebeurt. Blauwe gaaien weten geweldig behendig te overleven met minimale inspanning. Ze symboliseren enorme talenten, maar die moeten wel op de juiste wijze ontwikkeld en aangewend worden. Als een gaai je leven binnen gevlogen is, wijst dat erop dat je aan een periode begint waarin je je onloochenbare intrinsieke koninklijkheid kunt gaan ontwikkelen. Of blijf je niet meer dan een troonpretendent? De keuze is aan jou. De gaai is vrij van gewetenswroeging. Hij zal je leren, welke richting je ook inslaat. 

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews