Totemdieren | Ekster


Kwintessens: Het juiste gebruik van intelligentie, beschermgeesten en occulte kennis

Machtscyclus: Winter en zomer 

 

De ekster, een familielid van de kraai, is een grote vogel met een glanzend zwarte kop. Hij is nieuwsgierig en enigszins vrijpostig en heeft de reputatie alles te stelen wat hij mee kan nemen. Dat getuigt van zijn vermogen om te gebruiken wat hij maar kan vinden. Als totem kan hij je helpen gebruik te maken van de metafysische of occulte kennis die je bezit – hoe onvolledig deze misschien ook is. Wel moet je daarbij voor één ding waken, namelijk te denken of te doen alsof het meer voor je kan bewerkstelligen dan het kan. 

 

Velen achten de ekster het intelligentste lid van de familie der kraaiachtigen. Hij is reuze slim, past zich uitstekend aan en houdt zich graag op in de buurt van huizen. Kijk goed in welke windrichting hij zich ten opzichte van jou ophoudt. Dat kan je veel over zijn rol in je leven duidelijk maken. 

Deze erg intelligente vogels zijn opportunistische aaseters. Ze kunnen je daarom leren gebruik te maken van wat voorhanden is. Anderzijds kan hun verschijnen erop wijzen dat je ‘scharrelt’ in je leven. Ze kunnen je helpen je kennis te vergroten en je levensomstandigheden te verbeteren. Hun komst brengt heel vaak goede kansen op verbetering dankzij het juist aanwenden van intelligentie. 

 

Oudtijds kon het zien van een ekster een teken van geluk of pech zijn, naar gelang van het aantal keren en in welke aantallen men ze zag. Eén verklaring voor deze gemengde gevoelens jegens de ekster is het oeroude verhaal dat hij de enige vogel was die weigerde binnen in Noachs ark plaats te nemen en liever op het dak neerstreek. 

 

Op basis van dit verhaal en zijn eigen nestbouwkunst is het oude geloof ontstaan dat als een ekster op het dak van een huis neerstrijkt, het huis nooit ten onder zal gaan. Eksters maken hun nest van modder en twijgen. Het is gewoonlijk groot en stevig en dikwijls verankerd in de vork van een boom of een doornstruik. De ekster is daardoor tevens een vogel die ons eenvoudig en snel nieuwe dimensies kan binnenleiden. (Doornstruiken bevatten vaak poorten naar het geesten- en feeënrijk. Gevorkte takken zijn kruispunten van werelden – opnieuw een doorgang.) Hun nesten bevinden zich doorgaans langs een waterloop en worden winter en zomer bewoond. 

 

Anderzijds is het nogal eens een rommeltje in hun nest. Dat kan de waarschuwing inhouden dat we niet naar snelle en gemakkelijke methoden moeten grijpen om ons met behulp van occulte kennis te verwezenlijken. Hun woning heeft gewoonlijk een dak en wordt betreden langs de zijkant. Als totem geeft een ekster doorgaans aan dat je op een andere wijze kennis zult maken met het geestenrijk en de metafysische wereld. Je zult het rijk betreden en ervaren op een andere manier dan de meesten – en dikwijls is dat een zeer ongewone manier. 

 

De Schotten hebben een waarzegrijmpje over het aantal eksters dat men mogelijk op zijn wandeling tegenkomt: 

 

Eén is verdriet, twee is vrolijkheid

Drie is een bruiloft, vier met nieuw leven verblijd

Vijf is een doop, zes kommer en kwel

Zeven is de hemel, acht de hel

En negen de duivel z’n achterstel 

 

De Amerikaanse volksoverlevering kent een soortgelijke reeks associaties. Eén ekster brengt ongeluk en mogelijk boosheid. Twee staat, ongeveer zoals in het Schotse rijmpje, voor plezier en een huwelijk. Drie eksters betekenen een geslaagde reis (huwelijken kunnen een reis zijn). Vier eksters brengen een blijde boodschap en vijf gezelligheid of een feest. 

 

De ekster is verder met hekserij verbonden. Ooit geloofde men dat eksters dienaren waren van heksen en tovenaars. Zij waren geesten in dierengedaante. Ten dele berust dat geloof op hun grote intelligentie en scherp observeren van menselijke activiteit. Het kan ook te maken hebben met hun stelen – aangezien heksen en tovenaars vaak niet bepaald vriendelijk bezien werden. 

 

Door zijn intelligentie en eigenzinnig karakter is de ekster een interessante totem, maar ook eentje die zich niet gemakkelijk laat beheersen. Het is een vogel met een eigen wil. Hij bezit kennis van hoe je dieren gedienstig aan je kan laten zijn. Daarnaast kan hij je leren occulte kennis te gebruiken voor het behalen van snelle resultaten. Een probleem met deze vogel als totem is echter wel, dat de kennis gewoonlijk onvolledig is. Door gebruik van de kennis kan je wel bereiken wat je wenst, maar het kan op een ondoorzichtige of ongewone manier gebeuren. Er zouden gevolgen kunnen zijn die je niet voorzien hebt. 

 

Heeft een ekster je opgezocht, dan zou je jezelf enkele serieuze vragen moeten stellen. Bezit je kennis, maar gebruik je haar niet? Gebruik je je talenten om te krijgen wat je echt nodig hebt en wilt? Of pas je je kennis en vermogen toe op een ongepaste wijze? De ekster kan je helpen deze vragen te beantwoorden. Hij kan je leren occulte kennis te gebruiken op een verantwoordelijke en effectieve wijze. Hij zal je laten zien dat je met een heel klein beetje occulte kennis toch heel veel kunt bereiken. 

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews