Totemdieren | Giraffe


Kwintessens: Verziendheid

Machtscyclus: Gehele jaar door 

 

De giraffe is het langst van alle zoogdieren. Door zijn lengte kan hij goed in de verte kijken. Symbolisch heeft dat te maken met het voorzien van gebeurtenissen die komen. 

 

De opvallendste kenmerken van de giraffe zijn, uiteraard, zijn lange dunne poten en vooral zijn slanke en lange nek. Bij verscheidene andere dieren heb ik al geschreven dat de nek een grote symboliek bezit. Hij is het verbindingspunt tussen hoofd en romp, de brug tussen boven en beneden. Alle bruggen stellen ons in staat nieuwe dimensies te betreden en nieuwe waarnemingen te doen. De lange nek, in combinatie met zijn buitengewoon scherpe gezichtsvermogen, maakt de giraffe tot een machtige totem voor verziendheid en het herkennen van wat de horizon ons brengt.

 

De nek is erg sterk. De mannetjes draaien hun nekken om elkaar om hun kracht te beproeven. Sturend met hun nekspieren kunnen giraffen ter verdediging geweldige klappen met hun kop uitdelen. De boodschap daarin is dat we sterk zijn door gebruik te maken van wat voor ons het natuurlijkst is. 

 

De keel en de nek hangen voorts nauw samen met expressie en communicatie. Afgezien van af en toe snuiven maakt de giraffe geen geluid. Hij kan loeien en blaten, maar communiceert merendeels toch door lichaamstaal. Zeg je soms dingen die je niet zou moeten zeggen? Of zeg je niet de dingen die je wel zou moeten zeggen? Laat je het toe dat anderen onheus tegen je spreken, of laat je je door hun woorden beïnvloeden?

 

Het verschijnen van een giraffe zou enkele vragen moeten oproepen. Zie je wat er voor je ligt? Ben je bang vooruit te kijken? Kun je andermans perspectief zien? Laat je je beïnvloeden doordat anderen jouw standpunt weigeren in te zien? Overzie je de gevolgen van je gedachten, woorden en daden? De giraffe kan je helpen deze vragen te beantwoorden. 

 

De lange, dunne poten van de giraffe zijn eveneens symbolisch. Benen stellen ons in staat ons voort te bewegen. Ze zijn symbolen van evenwicht en het vermogen om vooruit te komen. Met de giraffe als totem sta je met je voeten op de grond en met je hoofd hoog in de lucht. 

 

Verzet je je ertegen naar nieuwe gebieden te trekken die je voor jezelf ontwaart. Verzet je je tegen verandering in het algemeen? Ben je bang voor de toekomst? De giraffe kan je de toekomst laten zien en welke weg je het beste kunt inslaan. Onder het rennen werken de potsen en de hals samen. Dat herinnert ons eraan, dat de toekomst zien op zich niet voldoende is, maar dat we ons er ook naar op weg moeten begeven. De giraffe kan ons leren gracieus op onze toekomst af te gaan. 

 

De giraffe eet twijgen, bladeren en knoppen. Met zijn tong trekt hij de blaadjes van de bomen. Door zijn lange nek kan hij moeilijk bij water komen en hij heeft daarom het vermogen ontwikkeld om enkele dagen zonder water te kunnen. Hij is op zijn kwetsbaarst wanneer hij zijn benen spreidt en zijn kop omlaag brengt om te drinken. Dat houdt een belangrijke les in voor mensen met deze totem. Je zult het kwetsbaarst zijn als je langere tijd achtereen je blik van de horizon afwendt. Als je te statisch en zelfgenoegzaam wordt, zul je merken dat je leven alsmaar moeilijker wordt. 

 

De sierlijke kop van de giraffe is tekenend voor zijn sociale karakter. Giraffen houden van elkaars gezelschap. De sterkste banden bestaan tussen de moeder en haar baby. Giraffemensen hebben dikwijls net zulke sterke familiebanden en vriendschappen. Op zijn kop heeft de giraffe hoorns, die uniek zijn in de dierenwereld. Deze stompe, lange knobbels worden nooit afgeworpen en zijn bedekt met huid. Zoals al meermalen gezegd zijn hoorns en geweien symbolische antennen voor hogere geestelijke vermogens en waarnemingen. Feitelijk heeft de giraffe zelfs drie hoorns. De derde, die eerder wat van een bobbel onder de huid heeft, bevindt zich net boven de ogen. Deze plaats is van grote betekenis, want het is het gebied van het derde of innerlijke oog - de zetel van de hogere intuïtie. Het bevestigt eens temeer, dat de giraffe ons een medicijn van verziende waarneming te bieden heeft. 

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews