Totemdieren | Havik


Kwintessens: Visionaire gaven en bescherming

Machtscyclus: Lente- en herfstequinoxen - nieuwe maan

 

Haviken zijn een van de meest intrigerende en mystieke soorten roofvogels. Ze zijn de boodschappers, beschermers en profeten van de lucht. Samen met uilen hebben ze de scherpste ogen van alle roofvogels. Haviken verschillen enorm in grootte, uiterlijk en habitat. Er zijn feitelijk zoveel verschillende soorten, dat je ze soms moeilijk uit elkaar kunt houden. Zo heb je bijvoorbeeld moeras-, bos-, zee- en prairiehaviken. De omgeving waarin je jouw specifieke havik aantreft, kan je veel onthullen over hoe zijn energieën zich vermoedelijk in je leven zullen manifesteren. Maar ook al kan je niet precies de soort aangeven, toch herken je meestal meteen dat het om een lid van de havikenfamilie gaat. Alle haviken zijn indrukwekkend en prikkelen de verbeelding. Hun jagen, scherpe gezichtsvermogen, machtige vlucht en andere gedragseigenschappen zijn altijd al dynamische symbolen voor de mens geweest.

 

Bij de meeste roofvogels komen de kleuren van het mannetje en het vrouwtje van dezelfde soort sterk overeen. Het vrouwtje is echter bijna altijd het grootst. Dat heeft veel te maken met het feit dat de moeder het nest bewaakt. Veel haviken, bijvoorbeeld de roodstaartbuizerd, hebben een vaste levenspartner. Hoe lang ze bij elkaar blijven, wordt vaak bepaald door het aantal seizoenen dat ze de jongen grootbrengen. Nadere bestudering van de specifieke soort havik en zijn gedrag zal veel verduidelijken. De visarend dankt zijn naam bijvoorbeeld aan zijn hoofdvoedselbron. Deze onvergetelijke vogel wordt vanwege zijn bijna geheel witte kop ten onrechte een 'arend' genoemd. Hij is de enige grote havik met een helderwitte onderzijde. Hij komt in Groten getale aan de kust voor, alsof zijn witte borst een reflectie is van het witte schuim op het water waarin hij jaagt. Andere voorbeelden zijn de Coopers havik, gewone havik en sperwer, die zich geregeld met andere vogels voeden. Hoewel ze ook wel knaagdieren en dergelijke eten, draagt hun meeste voedsel toch veren. Dat herinnert aan de uitdrukking dat je wordt wat je eet.

 

Ik kan hier niet alle havikachtigen apart bespreken en beperk me daarom tot één lid van de familie, de roodstaartbuizerd, zo genoemd naar de opvallende kleur van zijn staartveren. Alleen de volwassen exemplaren hebben deze kleur. Daarnaast hebben de onvolwassen leden van de soort lichter gekleurde ogen. De rode staart is zeer symbolisch. Hij houdt nauw verband met de kundalini, de zetel van de oerlevenskracht. In het menselijk lichaam correspondeert het met het basischakra (1e chakra), dat helemaal onder aan de ruggengraat ligt, op het staartbeen. Degenen met een roodstaartbuizerd als totem zullen met de kundalini-kracht werken. Anderzijds kan het zijn dat deze vogel pas als totem in je leven verschijnt, nadat de kundalini geactiveerd is. Voorts kan het aangeven dat visioenen uit je jeugd kracht krijgen en vervuld worden. Hij kan zich als totem aandienen in de fase van je leven waarin je dynamischer aan je eigen zielendoel begint te werken. De roodstaartbuizerd is lid van de buizerdfamilie of de groep van zwevende havikachtigen. Op de stromen mee zweven en glijden maakt deel uit van wat haviken je kunnen leren. Maar hoewel de buizerd dit als lid van de familie even goed kan, zie je hem toch het vaakst in boomkruinen en op uitkijkposten zitten en met zijn fenomenale gezichtsvermogen op prooien loeren. Hij leert je aldus naar grote hoogten op te stijgen en toch met beide voeten op de grond te blijven.

 

Buizerds worden soms lastiggevallen en aangevallen door kleinere vogels. Dat is heel onthullend voor mensen met deze totem. Het geeft aan dat je waarschijnlijk aangevallen wordt door mensen die jou of de gevarieerde en uiteenlopende toepassing van je creatieve energie niet begrijpen. Ze vallen je vermogen om vrij op de levensstromen mee te zweven aan. De roodstaartbuizerd is gewoonlijk een standvogel, al kan hij soms trekken. Zijn vaste standplaats betekent dat hij bij je zal blijven nadat hij zich eenmaal aangediend heeft. Hoewel hij ten onrechte een 'kippeneter' wordt genoemd, voedt de roodstaartbuizerd zich merendeels met konijnen, knaagdieren en slangen. Doordat hij alles eet, kan hij overleven. Hij is er al vaak van beschuldigd kippen gedood te hebben en daarvoor neergeschoten, terwijl de boosdoener in feite een ander lid van de familie was, zoals een Coppers havik. Roodstaartbuizerds zijn, zo neemt men aan, monogaam. Wijfje en mannetje verzorgen samen de jongen. In de lente legt het wijfje twee tot drie eieren. Ze verdedigen hun nest fel tegen indringers. Ze blijven jarenlang trouw aan hun territorium. 

 

In het wild kunnen ze veertien jaar worden. Het getal 14 is van belang. De veertiende kaart in het tarotspel is is Gematigdheid of Matiging. Deze kaart staat voor lessen van hogere expressie van bovennatuurlijke gaven en visie. Ze dient de ontwikkeling van astrale projectie - nieuwe vluchten uit het lichaam. Ze houdt verband met het activeren van vitale energieën (kundalini) en de krachtige expressie daarvan. Het is een kaart die je in verbinding brengt met de archetypische energieën die je leren wat voor schoonheid en harmonie er schuilen in gematigdheid. Dat vorm de sleutel tot hogere bewustzijnsniveaus. Eenmaal op een hoger bewustzijnsniveau gekomen kun je je bovennatuurlijke gaven veel sneller ontwikkelen. De roodstaartbuizerd helpt je daarbij het evenwicht te bewaren en die gaven verstandig te gebruiken. Hij leert dat balans noodzakelijk is voor het vinden van je ware levensdoel. Heb je een roodstaartbuizerd als totem, verdiep je dan in de veertiende tarotkaart. Je gaat daardoor inzien hoe je totem je kan helpen je scheppende energie te gebruiken voor het verwezenlijken van je zielendoel.

 

Het rood van de staart wijst op een intensifiëring van de in je leven actieve krachten – zowel lichamelijk en emotioneel als geestelijk en spiritueel. Deze vogel is een katalysator die hoop en nieuwe ideeën stimuleert. Hij herinnert je eraan dat je open moet staan voor het nieuwe of laat je zien hoe je anderen kunt leren open te staan voor het nieuwe. 

 

De Pueblo-indianen kenden de roodstaartbuizerd als de rode arend. Ze gebruikten zijn veren en energieën in genezingsceremonies en het oproepen van regen en water. Voor de Ojibwa’s stond de vogel voor leiderschap, overleg en vooruitziende blik. Havik is verwant aan Mercurius, de boodschapper van de goden. De kracht van Havik leert je opmerkzaam te zijn. Het leven geeft je tekenen. De roodstaartbuizerd kan zijn vleugels ver uitslaan en hij leert je hetzelfde te doen met je creatieve energieën. Hij kan je visie op het leven verruimen. 

 

Waarnemers hebben het altijd over de bek en de klauwen. Het zijn de opvallendste kenmerken van alle haviken, vooral van de roodstaartbuizerd. Het is een onbevreesde vogel en zal zelfs giftige slangen grijpen. Zijn geschubde poten beschermen hem tegen giftige beten. Zodra hij zijn slangenprooi beet heeft, rukt hij er de kop af. 

 

Deze totem activeert een sterke energie (geïntensifieerde levensenergie). Wie ermee werkt moet daarom voorzichtig zijn met hoe hij zich uit. Je draagt de kracht in je om de kop af te rijten van enige slang in je leven of van alles en iedereen die je als je vijand ziet. Je opmerkingen en daden zullen als de bek en de klauwen van de havik zijn – sterk en machtig, maar met de potentie om uiteen te rijten en/of te doden. 

Het verenkleed van de roodstaartbuizerd kent feitelijk twee fasen. Beide zijn van betekenis voor iedereen met deze totem. Zijn veren zijn iets lichter gedurende de zomer en donkerder in de winter. De lichtere kleur is vaak symbolisch voor opgewektere en extraverte energieën, terwijl de donkere fase een periode kan zijn om alleen te zijn of zich enigszins terug te trekken. De roodstaartbuizerd en zijn kleuren helpen zo je ervoor te behoeden dat je dusdanig fel en intens vlamt, dat je opbrandt.

 

De lucht is het rijk van de havik. Door middel van zijn vlucht communiceert hij met de mens en met de grote schepper-geest. Hij wekt je gezichtsvermogen en inspireert je tot een creatief levensdoel. 

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews