Totemdieren | Hert


Kwintessens: Zachtaardigheid en onschuld – de lokroep van nieuwe avonturen

Machtscyclus: Herfst en lente

 

Herten hebben altijd al tot de verbeelding van de mens gesproken. Ze vormen een van de meest succesvolle families van zoogdieren en zijn, met uitzondering van Australië, inheems op alle continenten. Ze hebben zich aan de meest uiteenlopende habitats weten aan te passen. De familie telt talloze soorten, van damhert en ree tot kariboe, sikahert en muntjak. Het wapitihert behoort er ook toe, maar wordt bij de totemdieren ook apart besproken. 

 

Behalve trekken van de familie als geheel te vertonen, bezit elke soort vanzelfsprekend eigen eigenschappen en kenmerken. Kariboes maken bijvoorbeeld twee keer per jaar een lange trektocht en personen met deze totem zouden in hun leven behoefte aan eenzelfde patroon kunnen hebben. Hun bronstijd valt in de herfst en vroege winter en dit zou daarom een periode van grote kracht voor deze mensen moeten zijn. Ook sommige andere hertensoorten trekken, waarbij ze nooit twee keer hetzelfde pad volgen. Dat is een natuurlijk beschermingsmechanisme, waardoor ze minder voorspelbaar zijn voor roofdieren. 

 

Velen achten het hert het belangrijkste dier waarop ooit gejaagd is. De hertenjacht brengt onze beschaving naar de wildernis. Er zijn talloze verhalen en mythen over jagers en ook koningen, die zich gegrepen door de jacht op een hert diep het bos in laten lokken, daar verdwalen en vervolgens van het ene avontuur in het andere belanden. Een bekend voorbeeld daarvan vinden we in de legenden van Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel, wanneer Sir Gawain een witte hertenbok volgend talloze avonturen beleeft. In 'Morte d'Arthur' van Sir Thomas Malory vind je nog veel meer voorbeelden. 

 

Het hert neemt verder een centrale plaats in het boeddhisme in. Boeddha wordt vaak met een hert afgebeeld en de traditie wil dat hij zijn eerste preek in een hertenpark hield. Aldus is het hert een symbool van onschuld en terugkeer naar de wildernis.

 

Bij de meeste soorten herten dragen alleen de bokken een gewei. Alleen bij de eland en kariboe hebben beide geslachten er een. Het gewei is een stevig benig uitgroeisel van het voorhoofdsbeen en wordt elk jaar afgeworpen. Het groeit achter de ogen en biedt grote bescherming.

 

Tot aan het vijfde levensjaar komt het gewei elk jaar groter en zwaarder terug en krijgt meer uiteinden. Probeer, als je een hert in het wild tegenkomt, het aantal uiteinden te tellen. Een numerologische studie van het aantal verdiept je inzicht in de betekenis van het hert voor jou persoonlijk.

 

Geweien zijn symbolische antennen, die op hogere dimensies zijn afgestemd. Een gewei dragend hert kan daarom een signaal zijn dat je meer aandacht moet schenken aan je innerlijke gedachten en waarnemingen, omdat ze vermoedelijk accurater zijn dan je denkt. Een gewei is een symbool van verhoogde waarneming. 

Zoals gezegd groeien de afgeworpen geweien vijf jaar lang telkens groter aan met meer uiteinden. Het verschijnen van een hert kan daarom aangeven dat je moet uitkijken naar nieuwe groeimogelijkheden die zich de komende vijf jaar geleidelijk aan tot volle wasdom kunnen ontwikkelen.

 

Geweien groeien achter de ogen, wat wederom aan de symboliek van verhoogde waarneming refereert. Afgeworpen geweien worden opgegeten door herten en knaagdieren, die erop kauwen vanwege het erin bevatte calcium.

 

De meeste soorten herten werpen een, twee, hooguit drie jongen. De kalven hebben een beschermende schutkleur. De eerste paar dagen bewegen ze zich nauwelijks en zoogt de moeder ze met grote regelmaat. Dat is relevant voor personen met deze totem. Veel volken en culturen kenden het gebruik dat de moeder een zekere vaste tijd bij de pasgeborene bleef. Uitgezonderd de vader mochten geen andere bezoekers of familieleden met de baby in contact komen. Ook tegenwoordig nog geldt in het moslimgeloof dat een moeder die een bepaalde tijd de borst geeft het kind daardoor tot haar eigen kind maakt, of het nu wel of niet biologisch van haar is. Door deze combinatie van aandacht en geïsoleerd houden ontwikkelt het kind een sterkere band met het gezin en wordt het afgeschermd voor subtiele invloeden van buiten. 

 

Ik erger me er altijd aan wanneer ik een jonge moeder met een baby van een week oud door drukke winkelstraten zie lopen. Vanzelfsprekend begrijp ik dat zij naar buiten wil, maar het getuigt van weinig tot geen begrip voor de subtiele invloeden van energieën op het menselijk lichaam. Onze aura is een elektromagnetisch energieveld en in contact met andere mensen en plaatsen vinden er allerlei energetische uitwisselingen plaats. De energieën waaraan een kind in winkelstraten wordt blootgesteld kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Naar mijn mening moet er hoognodig serieus onderzoek naar dit verschijnsel worden verricht. Totdat de energie van het kind sterk is en goed geaard, zou het in ieder geval beschermd moeten worden tegen invloeden van buitenaf.

 

Het hert leidt ons terug naar de oerwijsheid van dergelijke oude gebruiken. Het houdt ons voor dat we een sterke, gezonde band met het kind moeten ontwikkelen, voordat we het aan vreemde mensen en energieën blootstellen. Dit natuurlijke mechanisme komt de gezondheid van het kind ten goede en is voor zijn eigen bestwil.

 

Na enkele dagen kan het kalf gewoonlijk al staan en volgt het zijn moeder overal. Damkalven kunnen wel een jaar bij de moeder blijven. De bok vertrekt doorgaans na een paar maanden. De vader bemoeit zich niet met het grootbrengen van de jongen – dat is het exclusieve domein van de moeder. Opnieuw kan dat ons eraan herinneren dat we naar traditionelere gezinsstructuren en –rollen moeten terugkeren. In dit licht kan het verschijnen van een hert een signaal zijn dat we te ver afgedwaald zijn van de rol die voor ons op dit moment het gunstigst zou zijn. 

 

Een hert heeft zeer scherpe zintuigen. Zijn gezichtsvermogen is ingesteld op een helder beeld in de verte en het kan met name uitstekend contrasten en hoeken in schemerlicht ontwaren. Maar het gehoor is al even goed. Iedereen met een hert als totem zal steeds beter subtiele bewegingen en verschijningen onderscheiden. Hij zal gaan horen wat niet direct gezegd wordt.

 

Met het verschijnen van een hert in je leven breekt een tijd aan waarin je zacht en aardig voor jezelf en anderen zou moeten zijn. Je zult nieuwe onschuld en frisheid vinden en de zachte, betoverende lokroep van het avontuur horen. Beantwoord voor jezelf enkele belangrijke vragen. Probeer je dingen te forceren? Doen anderen dat? Ben je te kritisch over of te weinig zorgzaam voor jezelf? Bedenk dat je met een hert altijd kansen krijgt om op zachtmoedige wijze je liefde te tonen. Het zal deuren openen naar nieuwe avonturen. 

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews