Totemdieren | Lynx


Kwintessens: Geheimen en het zien van het verborgene en onzichtbare 

Machtscyclus: Winter 

 

Veel informatie over de rode lynx (zie aldaar) gaat ook op voor de gewone lynx of los. Beide hebben een korte, borstelige staart, oorpluimen en bakkebaarden. De gedrongen en gespierde lynx heeft vrij hoge poten en grote, harige klauwen, die in de winter als een soort sneeuwschoenen dienen. Hij leeft ook verder naar het noorden en komt minder wijdverspreid voor dan de rode lynx. Iedereen met de lynx als totem zou ook de betekenis van het noorden moeten bestuderen. 

 

Door zijn bakkebaarden heeft de lynx iets aristocratisch. Met zijn brede poten beweegt hij zich met gemak door de sneeuw.

 

De kittens van de lynx worden meestal met blauwe ogen geboren, die na ongeveer twee maanden geel worden, zoals die van hun moeder. Het blauw weerspiegelt de oneindige uitgestrektheid van de lucht en de hemel waartoe de lynx vanaf zijn geboorte toegang heeft. De verkleuring in geel herinnert ons eraan dat deze kattensoort hemelse kennis bezit. 

 

De moeder wijdt de jongen in de geheimen van het jagen in. De zomer en herfst worden aan het leren van deze vaardigheden besteed. De jongen moeten ze beheersen bij het naderen van de winter, want aan het einde van de winter gaat het gezin uit elkaar en elk zijns weegs – op zoek naar een eigen leven en kennis. 

Hoewel hij zich ook met andere knaagdieren voedt, zijn hazen de voornaamste prooi van de lynx. Op zijn brede voeten kan hij ook in de dikste sneeuw hazen achtervolgen. Bestudeer daarom ook de eigenschappen van de haas. Het lot van de lynx is dusdanig nauw verbonden met de haas, dat wanneer de hazenpopulatie terugloopt volgens een regelmatige elf jaar durende cyclus, die van de lynx dat ook doet. 

 

Deze cyclus van elf jaar is uiterst symbolisch. Metafysisch gezien is elf een meestergetal. Het heeft te maken met inspiratie, openbaring, mystiek en occulte lessen. Het feit dat de lynx grijs is, onderstreept dat nog eens. Grijs is een symbool van de wolken die oeroude wijsheid verborgen houden, die het zichtbare van het onzichtbare scheiden. Het medicijn van de lynx stelt ons zodoende in staat heen en weer te gaan en toegang te krijgen tot kennis en geheimen achter de wolken. 

 

Bestudering van de mythologie van de lynx kan je mogelijk op verbanden met vorige levens wijzen. In de Scandinavisch-Noorse traditie was hij gewijd aan Freyja; op sommige afbeeldingen wordt haar wagen door lynxen getrokken. De Grieken geloofden dat de lynx door massieve voorwerpen heen kon kijken. Zijn naam gaat feitelijk ook terug op Lynceus, een der Argonauten, die zelfs door de aarde heen kon kijken. Daarnaast is hij verbonden met een historisch occult genootschap. In 1603 richtten Italiaanse geleerden de Accademia dei Leinceiop, die zich wijdde aan het zoeken naar waarheid en de bestrijding van bijgeloof. Galilei was een van de leden en het symbool van de Academie was een lynx die Cerberus, de bewaker aan de ingang van de onderwereld, met zijn klauwen uiteenreet. De strekking was dat kennis duisternis en leed zou overwinnen. 

 

De lynx geniet de reputatie een bovennatuurlijk gezichtsvermogen te bezitten. Hij zou fouten, leugens, geheimen en alles wat verborgen is doorzien. Probeer met hem als totem dan ook te zien wat verborgen blijft. Vertrouw je instincten bij de beoordeling van anderen. Wat je je denkt in te beelden is vermoedelijk accurater dan je meent. Hoe merkwaardig of irrationeel ook, er schuilt waarschijnlijk een kern van waarheid in. De lynx kan je leren te doorzien hoe anderen in elkaar zitten. Jamie Sams en Davis Carson hebben het in dit verband over een soort helderziendheid, die je in staat stelt te zien wat anderen verbergen – voor anderen en zichzelf. Het kunnen bijvoorbeeld angsten, bezigheden of capaciteiten zijn. 

 

Personen met de lynx als totem moeten uitkijken dat ze niemands vertrouwen beschamen. De tendens bestaat dat het gezegde openbaar gemaakt of vertekend wordt, zodat ze hun woorden moeten wikken en wegen. Kracht door stilzwijgen zou het motto moeten zijn. Het beschamen van vertrouwen heeft al snel sterke gevolgen. Met de lynx als totem zal je merken dat anderen steeds vaker bij je komen met hun geheimen en je in vertrouwen nemen. Je zult ‘terloops’ allerlei dingen ontdekken over mensen – en sommige dingen daarvan had je liever niet willen weten. Je hoeft niets te doen met die kennis. Houd alles simpelweg voor jezelf. Doe er eventueel je voordeel mee, maar kijk uit dat je je mond niet ongepast voorbijpraat. 

 

Het is niet ongebruikelijk dat anderen zich in jouw aanwezigheid onbehaaglijk voelen. Ergens voelen ze aan dat je dwars door hen heen kunt kijken. Vermijden ze je, vertrouw dan op wat volgens jou de reden daarvoor lijkt te zijn. 

 

De lynx kan je helpen verborgen kennis te zien. Ga rustig zitten en observeer hoe mensen zich gedragen en wat ze zeggen. Je zal ook beelden van dingen achter hen zien. Verplaats je in gedachten in de ander. In talloze opzichten werkt het medicijn van de lynx als röntgenstralen. Je bent in staat te zien hoe mensen en dingen van binnen in elkaar zitten. Leer je in stilzwijgen te hullen en vertrouw op de beelden en kennis die je daardoor deelachtig wordt. 

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews