Totemdieren | Olifant


Kwintessens: Oermacht en oerkracht, koninklijkheid

Machtscyclus: Gehele jaar door

 

De olifant is het grootste op het land levende zoogdier. Hij heeft verre voorzaten in de mammoeten. Er zijn twee recentere soorten, de Indiase olifant en de Afrikaanse olifant. De laatste is groter en de vorm van de oren verschilt. 

 

Rond de olifant bestaat een rijke en uitgebreide mythologie en volksoverlevering. Van alle olifanten wordt de witte als het heiligst beschouwd. (Interessant genoeg geldt in de traditie van de Noord-Amerikaanse indianen hetzelfde voor de witte bizon.) Er wordt wel beweerd dat aanstaande moeders van grote leraren en meesters van witte olifanten zullen dromen. Zo droomde de moeder van Boeddha volgens de overlevering dat zij een witte olifant in haar schoot droeg.

 

In India en Zuidoost-Azië worden olifanten vereerd en hebben ze een veelzijdige symboliek. Ze zijn symbolen van koninklijkheid en vruchtbaarheid. Ganesha, de hindoeïstische god van wijsheid en welslagen, wordt gewoonlijk met het hoofd van een olifant afgebeeld. Ook in verscheidene functies van de god Indra is een rol weggelegd voor de olifant. Als koning der goden heeft hij een olifant als koninklijk rijdier. In zijn functie als god van de krijgslieden is de olifant zijn superwapen. En als regengod brengt Indra met de hulp van de grijze olifant de moessons voort.

 

Voor degenen die hem minder goed kennen, kan de olifant een enigszins merkwaardig dier lijken en mogelijk zelfs angstaanjagend. Veel van wat de gemiddelde persoon over olifanten denkt, berust echter op halve waarheden. Zo zijn ze niet bang van muizen. Ze reageren op het geluid, niet op de beweging van een muis. En hoewel ze zeer zeker een ijzersterk geheugen hebben, is het maar half waar dat ze nooit iets vergeten. Wat ze nooit vergeten, is dat iemand ze pijn heeft gedaan. Ze zullen wraak nemen zodra de gelegenheid zich voordoet. Verder zijn er evenmin olifantenkerkhoven, speciale plaatsen waar olifanten heen gaan om te sterven. De mythen hierover hebben eerder een mystieke en symbolische betekenis. Wel tonen olifanten belangstelling voor dode en stervende soortgenoten en zijn zij er zelfs verdrietig om.

 

Olifanten zijn belichamingen van positieve macht en kracht, vooral libidineuze energie. Bronstige bullen kunnen helemaal buitenzinnen raken. De olifant geldt daarom als een symbool van sterke seksuele krachten.

 

Op grond van hun overeenkomsten in omvang, kleur en vorm zijn olifanten en wolken met elkaar geassocieerd geraakt. Olifanten werden als symbolen van wolken beschouwd en velen geloofden zelfs dat ze de wolken schiepen. Personen met de olifant als totem zouden daarom ook de symboliek en betekenis van wolken moeten bestuderen. Globaal gesteld zijn wolken symbolen van de mistsluier die de gevormde wereld scheidt van de ongevormde wereld. Ze corresponderen onder meer met Neptunus, profetische gaven, vruchtbaarheid en zelfs het gezin. Wolken nemen voortduren een andere vorm aan. Hetzelfde zou kunnen gelden voor degenen die een olifant als totem hebben.

 

Verscheidene malen heb ik 's ochtends deelgenomen aan occulte manifestaties in de openlucht. Bij dergelijke gelegenheden doe ik 'wolkenlezingen'. Ik pak dan iemands handen beet en naar de wolken in de lucht kijkend, vertel ik wat ik in de wolkenformaties zie en hoe dat het leven van de betrokkene weerspiegelt. Behalve dat het zonder meer leuk is om te doen, brengt het je tot rust en stemt je af op het ritme van de wolken. En elke keer dat ik het doe, is een van de eerste dingen die ik zie een wolkenformatie in de vorm van een olifant. Het heeft jaren geduurd voordat ik het verband zag. 

 

Een van de opvallendste kenmerken van olifanten is vanzelfsprekend hun slurf. Hun gezichtsvermogen is relatief slecht en ze steunen daarom zwaar op hun goedontwikkelde reukorgaan. Het reukzintuig is al sinds lange tijd een symbool van hogere vormen van onderscheidingsvermogen. Degenen met een olifant als totem zouden aandacht moeten schenken aan wat goed en wat slecht ruikt. Ben je onvoldoende opmerkzaam? En anderen? 'Snuif' je iets raars op? Ga je toch door met bepaalde dingen, ondanks dat ze niet goed ruiken?

 

Voor personen met een totemolifant kunnen wierook en etherische oliën geweldig effectieve instrumenten zijn. Verdiep je daarom in de aromatherapie en pas ze toe. Oliën en geuren zijn fantastische bewustzijnsverruimende middelen. Geuren zijn voorts ten nauwste verbonden met de seksuele lust en kunnen de zinnen enorm prikkelen. Voor mensen met deze totem zouden ze niets minder dan een afrodisiacum kunnen zijn. Het onderstreept nog eens de betekenis van de olifant als seksueel symbool.

 

De multifunctionele slurf wordt onder meer gebruikt om te drinken en te douchen en ter verdediging. Olifanten groeten zelfs door elkaar met hun slurf aan te raken. De slurf heeft twee vingerachtige verlengingen. De olifant kan deze gespecialiseerde vergroeiing van neus en bovenlip haast als een hand gebruiken. Het stelt hem in staat jonge takken, bladeren en gras te eten, waar hij anders niet bij zou kunnen komen. Dat symboliseert opnieuw dat we door een verfijnd reukvermogen, zoals het olifantenmedicijn bij ons stimuleert, toegang kunnen verkrijgen tot anders onbereikbare energieën en werelden.

 

De slagtanden zijn een ander opvallend kenmerk van de olifanten. Helaas doden stropers reusachtige aantallen Afrikaanse olifanten louter en alleen vanwege het begeerde ivoor. Iedereen met een totemolifant zou zich ook in de spirituele en metafysische betekenis van ivoor moeten verdiepen. Behalve als wapen gebruikt de olifant zijn slagtanden voor het opgraven van eetbare wortels. De olifant is aldus verbonden met dingen boven en in de aarde - hij bezit kennis van planten en wortels.

 

De olifantensamenleving is verdeeld naar leeftijd en geslacht. Koeien en kalven leven in louter uit vrouwtjes bestaande kudden, geleid door een wijze, oude koe. We herkennen daarin de oude traditie van de drie verschijningsvormen van het vrouwelijke in het leven - meisje (kind), moeder en oude, wijze vrouw. Dezelfde verdeling is terug te vinden bij de meeste volken met een mysterieleer over het leven en de kosmos. 

 

De bullen voegen zich soms bij de vrouwtjeskudden. Gewoonlijk gebeurt dat alleen voor het paren. De rest van de tijd leven ze doorgaans in kudden van vrijgezellen onder leiding van een oudere, sterkere bul. Ook dat vinden we bij vele volken over de hele wereld terug. In veel culturen kenden en kennen zowel mannen als vrouwen hun eigen genootschappen met een eigen leer voor ingewijden.

 

Olifanten tonen grote affectie en trouw onder elkaar. Oudere kalven helpen jongere broertjes en zusjes, volwassen olifanten helpen zieke en gewonde kameraden. De olifantenwereld belichaamt aldus onze hoogste samenlevingsidealen.

 

Mensen met de olifant als totem zetten zich vaak in voor idealen inzake gezin en samenleving. Van jongs af aan zorgzaam voor elkaar, respect voor de ouderen en zieken, onafhankelijk en toch verantwoordelijk zijn - het zijn de dingen die een mens of samenleving waarlijk groot maken. Als de olifant je opgezocht heeft, krijg je de kans om deze idealen te verwezenlijken in je eigen leven of dat van anderen. Zijn medicijn schenkt je oerwijsheid en oerkracht. Maak er wijs gebruik van en (her)ontdek je aangeboren koninklijkheid.

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews