Totemdieren | Otter


Kwintessens: Plezier, speelsheid en samen delen

Machtscyclus: Lente en zomer

 

De meesten vinden otters vermakelijke en fascinerende dieren. Hun speelse gedrag en bezigheden boeien ons. Altijd weer geven ze blijk van een natuurlijke, opgewekte nieuwsgierigheid.

 

Op een keer tijdens een kanotocht door Noord-Ontario in Canada schoot een rivierotter op een meter of drie voor de kano uit het water omhoog. Hij verhief zich uit het water en tuurde over zijn neus, alsof hij nieuwsgierig was wie er op zo’n vroeg tijdstip zijn speelterrein bezocht. Hij dook en verdween onder water, waarna hij telkens aan een andere kant weer bovenkwam, alsof hij de situatie uit elke hoek probeerde op te nemen. Nadat zijn nieuwsgierigheid bevredigd was, dook hij onder water en verdween om zich met zijn eigen zaken te gaan bezighouden.

 

Het medicijn van de otter wekt onze nieuwsgierigheid. Het herinnert ons eraan dat alles interessant is, mits we het maar vanuit de juiste invalshoek zien. Otters zijn speels en lijken plezier te hebben in alles wat ze doen.

 

Otters bouwen hun woning altijd dicht bij water. Gedurende de zomer komen ze nauwelijks aan land, vooral de rivierotter niet. Gewoonlijk hebben ze een groot territorium rond en in het water en veelal bakenen ze hun hol af met een geurtje. Als waterbewoners zijn ze verbonden met de vrouwelijke oer-energieën van het leven, en dan vooral de plezierige aspecten van het vrouwelijke – schepping, verbeelding, vreugde en liefde voor het kroost. Otters herinneren ons eraan dat we ons innerlijk kind levendig moeten houden of geboren moeten laten worden. Ze houden ons voor dat het leven plezierig kan zijn, zolang we het maar met de juiste instelling benaderen. Je ziet otters zelden alleen. Zijn ze niet al samen met andere, dan zijn ze wel met iets aan het spelen.

 

Volwassen otters kennen praktisch geen natuurlijke vijanden. Ze beschermen hun jongen uitstekend. Ze bewegen zich behendig en gezwind door het water en kunnen zelfs vissen eruit zwemmen. Bij gevaar zwemmen ze gewoonlijk snel weg, maar indien nodig zijn het geweldige vechters.

 

Ma otter verjaagt pa gewoonlijk uit het hol nadat de jongen geboren zijn. Wederom blijkt daar de nauwe relatie tussen de otter en de moederlijke oer-energieën en patronen uit. Zijn de jongen weg, dan mag pa weer binnenkomen. Gewoonlijk worden er twee tot vier jongen geboren, die echter nog moeten leren zwemmen. Deze taak neemt de moeder op zich. Soms verschijnen otters om onze moederlijke oer-energieën en verantwoordelijkheidsgevoel te wekken. Het kan aangeven dat we onze grenzen in onze woonomgeving moeten stellen en onze vrouwelijke rol afbakenen.

 

Otters zijn razendsnel en acrobatisch in het water. Ze vinden het heerlijk om op hun buik te glijden en het water in en uit te duiken. Onder water gaan hun neus- en gehoorgangen dicht. Water is een oud symbool van de vrouwelijke en scheppende levenskrachten. De activiteiten en speelsheid van de otter herinneren ons er zodoende allemaal – man en vrouw – aan dat we, willen we vreugde in ons leven beleven, in de een of andere vorm onze vrouwelijke energieën moeten uitleven.

 

Als een otter in je leven is opgedoken, kan dat betekenen dat je meer tijd aan spelen zou moeten besteden. Stort je op een creatieve activiteit. Je hoeft er niet goed in te zijn, zolang je er maar plezier aan beleeft. Of ben je juist te speels? Kun je je niet concentreren? Ben je bang om plezier te maken? Vat je alles te ernstig op? Maak je je zorgen? Zou je je innerlijke kind moeten wekken? Trakteer jezelf op iets speciaals. Eer de otter en hij zal je niet alleen leren plezier te hebben, maar ook een hernieuwd gevoel van blijde verwondering over het leven in al zijn diversiteit in je wekken.

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews