Totemdieren | Panter


Kwintessens: De eigen ware macht opeisen

Machtscyclus: Afnemende maan tot nieuwe maan - winter

 

De panter is een buitengewoon machtige en oude totem. De naam panter is feitelijk van toepassing op een bepaald soort roofdier uit de familie der katachtigen, waarvan de Afrikaanse rassen luipaarden heten, maar wordt bijvoorbeeld in Florida ook wel gebruikt voor poema's. Hier bespreken we de panter als lid van de familie van luipaarden en jaguars en niet die van de poema. 

 

Zoals de meeste grote katachtigen is de panter een symbool van kracht en moed. Evenals de tijger en de leeuw belichaamt hij agressiviteit en macht, maar zonder hun solaire symboliek. In het geval van de zwarte panter is zelfs sprake van een onmiskenbare lunaire symboliek.

 

Bestudering van de individuele eigenschappen en kenmerken kan erg inzichtrijk zijn in de rol die dit dier in het eigen leven speelt. De luipaardtak van de familie komt voor in Afrika, Klein-Azië, China en India, de jaguarleden vinden we in het zuidwesten van de Verenigde Staten (nauwelijks nog) en in Mexico, Midden-Amerika en delen van Zuid-Amerika. Meditatie over het dier dat ja als totem heeft opgezocht, zal uitwijzen met welke tak van de familie je te maken hebt. Los daarvan delen beide bepaalde eigenschappen en trekken. Panters in het algemeen zijn kleiner maar feller dan leeuwen of tijgers. Ze bezitten meer dan vijfhonderd willekeurige spieren. Dat onthult veel over mensen die een van deze roofdieren als totem hebben. Ze zijn in staat een groot aantal uiteenlopende taken uit te voeren. Het is louter een kwestie van besluiten het te doen en dan de daarvoor geschikte 'spieren' in te schakelen - of het nu lichamelijk, geestelijk, psychisch of spiritueel is.

 

Over het algemeen genomen zijn pantermensen eenzaten. Hoewel ze wel met anderen omgaan, voelen ze zich op hun eentje of in hun eigen afgebakende territorium het prettigst. Anderzijds trekken ze vaak naar mensen die eveneens solitair leven. Panters verenigen op betoverende wijze schoonheid en nuttigheid in zich. Ze zijn verrukkelijk elegant en bewegen zich met het grootste gemak en kunnen al even sierlijk 'bevriezen'. Ze sluipen en jagen onhoorbaar. Mensen met de panter als totem zullen evenzo hun grootste kracht in stilzwijgen vinden. Te veel onthullen of praten over waarmee ze bezig zijn kan hun welslagen schaden. Panters zijn topsprinters, maar geen geweldige lange-afstandslopers. Met het oog op hun gezondheid zouden personen met deze totem moeten leren hun werk te doseren en voldoende tijd te nemen voor rust en spel. Als ze hun krachten te zwaar of te lang achtereen op de proef stellen, zijn ze vatbaarder voor evenwichtsverstoringen. In tijden van nood reageren pntermensen vaak het eerst en het snelst; vooral op het werk kunnen ze goed deadlines en druk aan.

 

Na het paren blijven panters slechts korte tijd bij elkaar. Het vrouwtje brengt de jongen groot, waarbij ze geen bemoeienis van buiten duldt. Hetzelfde zien we vaak bij vrouwen die een panter als totem hebben. Ze hebben niet graag dat anderen - zelfs hun partner niet - zich bemoeien met hoe zij hun kinderen wensen op te voeden. Net zoals hun dierlijke tegenhangsters brengen ze hun welpen haast altijd op hun eentje groot - of het nu komt doordat ze gescheiden zijn, of doordat ze simpelweg het monopolie op dat gebied van het gezinsleven opeisen.

 

Alle katachtigen hebben een binoculair gezichtsvermogen. Beide ogen functioneren afzonderlijk. Daardoor krijgt hun gezicht grotere diepte en kunnen ze beter afstanden beoordelen. Iedereen die met het pantermedicijn werkt zal eveneens grotere diepgang in zijn visie ontwikkelen - op zijn leven, gebeurtenissen of andere mensen. Dit omvat meer dan louter paranormale gaven - het behelst een innerlijk weten. Vaak begeven mensen zich op metafysisch terrein en doen oefeningen en mediteren teneinde hun innerlijke licht te 'ontsteken'. Personen met een panter als totem zijn daarentegen geboren met hun innerlijk licht al aan. Laten zij zich daarom niet ontmoedigen, wanneer ze niet hetzelfde ervaren als wat anderen beschrijven met betrekking tot het ontsteken van hun licht. Ze kunnen het beste op hun eigen gedachten en innerlijke visioenen (voorstellingen) vertrouwen, want deze hebben vermoedelijk een sterke basis in de werkelijkheid.

 

Pantermensen zullen daarnaast helderhorende gaven ontwikkelen en daardoor de signalen uit andere dimensies en van andere levensvormen kunnen horen. Het gehoor van de panter is zeer scherp. Door zijn oren te draaien kan hij de richting lokaliseren van waaruit geluiden komen. De panter heeft voorts uiterst gevoelige haren op zijn lichaam, vooral op het gezicht. Mensen met deze totem zullen merken dat hun eigen gevoeligheid voor aanraking sterk toeneemt. Onze huid is ons grootste zintuiglijk orgaan en langs dit zintuig ervaren we meer van de wereld dan we veelal beseffen. Deze mensen zouden extra aandacht moeten schenken aan wat ze voelen wanneer ze door een ander aangeraakt worden en andersom.

 

Met name de gezichtsharen van de panter zijn uitzonderlijk gevoelig. Pantermensen zouden dan ook een speciale vorm van psychometrie kunnen ontwikkelen. In plaats van een voorwerp in de hand te houden en de vibraties ervan te 'lezen', zullen ze sterke indrukken gewaarworden wanneer ze het tegen hun wang of voorhoofd houden. Door de verhoogde gevoeligheid van de huid - het tastzintuig - zullen alle lichamelijke reacties intensifiëren. Dingen waarvan het lichaam afkerig is, bijvoorbeeld bepaald voedsel, zullen bij mensen met deze totem een nog grotere afkeer opwekken. Aan de andere kant zullen ook sensuele en erogene aanrakingen intensifiëren. Een panter als totem vergroot altijd de sensualiteit en hartstocht, twee van de sterkste vrouwelijke krachten.

 

In de duisternis voelen panters zich in hun element. Dat geldt des te sterker voor wie een zwarte panter als totem heeft. De winter is het seizoen van grootste macht en afnemende maan de krachtigste maanfase.

 

Mythologisch zou een zekere panter van de luipaardtak een opvallend zoete adem hebben, waarmee hij prooidieren naar zich lokt. Luipaarden doden door in de nek te bijten. Ze vallen niet frontaal aan, maar bespringen hun prooi van achteren. Evenzo zullen in woede ontstoken mensen met een totempanter hun opponent nooit frontaal aanvallen - en ze kunnen het inderdaad maar beter laten. Ze zullen hun vijand geduldig besluipen en wachten tot ze dichtbij genoeg zijn om met één ferme haal te kunnen toeslaan. Onder het jagen hebben ze geen tijd voor spelletjes. Ze zijn er, zogezegd, op uit om hun opponent bij de strot te grijpen. 

 

Jaguars besluipen hun prooien eveneens, maar ze zijn nog eens zoveel sterker. Wanneer ze hun prooi in de greep hebben, bijten ze met hun grote kracht dwars door de slaapbeenderen van de schedel heen. Met één klap van hun klauwen kunnen ze zelfs dieren de kop afslaan. Met hun verhoogde gevoeligheid weten mensen met een jaguar als totem instinctief hoe ze in een dergelijke situatie het beste kunnen aanvallen - en ze kunnen dodelijk zijn, of het nu ter verdediging is of opgezweept door woede. Zij zouden hun natuurlijke reactie moeten leren beheersen, want anders verwonden ze anderen mogelijk zwaarder dan ze bedoelen.

 

Van alle panters is de zwarte panter vermoedelijk het mystiekst. Hij is een symbool van het vrouwelijke, de donkere moeder, afnemende maan; van het leven en de krachten der nacht; van op aarde gemanifesteerde vrouwelijke energieën. Vaak dient hij als symbool van duisternis en dood en de daaropvolgende wedergeboorte. Binnen de mensheid bestaat nog steeds een primitieve angst voor duisternis en dood. De zwarte panter helpt ons deze levensaspecten en de erin besloten krachten te begrijpen. Door ze onder ogen te zien, bevrijden we ons van deze angsten en leren we hun krachten te benutten. In China kende men vijf mythische katten, die soms als tijgers of luipaarden werden afgebeeld. Daarvan heerst de zwarte kat in het noorden; zijn seizoen van macht is de winter en water is zijn element. Water is het element van het vrouwelijke. De zwarte 'kat' is zodoende een totem van grotere assertie van het vrouwelijke in al haar aspecten: kind, maagd, verleidster, moeder, krijgster, zieneres, oude, wijze vrouw. De zwarte panter als totem laat onze innerlijke hartstochten oplaaien. Dit kan zich uiten in ongebreidelde expressies van lagere krachten en instincten. Zijn medicijn kan ook onze kundalini wekken, waarmee een tijd aanbreekt waarin we niet alleen onze ware macht ontdekken, maar deze bovenal opeisen en laten gelden. 

 

Over de hele wereld komen we de panter in de mythologie en geschriften tegen als een machtige totem. Zo was hij in Griekenland een symbool van 'Argus met de Honderd Ogen', die de door Zeus begeerde koe Io bewaakte. Na zijn dood werden zijn ogen overgebracht op de veren van de pauw. Het medicijn van de panter vergroot altijd de waakzaamheid van degenen die ermee werken. Hij is daarnaast in verband gebracht met Jezus. In de Abodazara (vroege joodse commentaren op de Schrift) wordt hij vermeld als een achternaam voor de familie van Jozef. Daarin wordt verteld hoe een man werd genezen 'in de naam van Jezus ben Panter'. De panter luidt daarom vaak een wedergeboorte in na een periode van lijden en dood op een zeker niveau. Het kan onder meer betekenen dat een oude kwestie eindelijk wordt opgelost of dat een allang bestaande wond ten slotte begint te helen. Door de genezing krijgt men de krachten terug die men op het tijdstip van verwonding was kwijtgeraakt. 

 

Verder staat de panter als symbool in relatie tot Bacchus/Dionysus. In één mythe wordt Bacchus door panters gespeend en op sommige afbeeldingen rijdt hij in een door panters getrokken wagen. De mythen en verhalen over Dionysus zijn zeer symbolisch. Voor velen is hij een symbool van het bandeloos uitleven van begeerten en derhalve het ontwaken van de kundalini-kracht. Hij - en zodoende ook de panter - symboliseert een tijd waarin men een geketend bestaan achter zich laat en aan een nieuw leven zonder ketens of barrières begint. Op dionysische wijze wekt de panter onbewuste driften en vermogens die tot dan onderdrukt zijn geweest. Zijn medicijn laat wat in ons leeft naar buiten komen. De panter symboliseert daarnaast bewustwording van de queeste van de held. Alle Griekse helden werden geboren uit de vereniging van een god en een sterfelijke moeder - de verbinding van het grote vuur en het grote vrouwelijke. De helden droegen aldus zaadjes van de goddelijke kracht in zich, die hen er uiteindelijk toe zou aanzetten tot voorbij de normale grenzen en beperkingen te streven - op te klimmen naar nieuwe niveaus van ontwikkeling en zuivering. De heldensagen vertellen ons dat ongeacht hoe diep we 'gezonken' zijn - of het nu door eigen toedoen is gebeurd of door krachten buiten ons veroorzaakt - altijd de belofte gloort dat het licht en de liefde ons er weer bovenop zullen helpen. Met de komst van de panter in ons leven beginnen we aan het pad dat ons terugleidt. 

 

Pas na vele jaren van omzwervingen, plunderen, waanzin, vernielzucht en lijden kon Dionysus zijn plaats aan de hemel innemen. Zijn les is dat we onze negatieve tendensen en ons lijden, ons door onszelf of anderen aangedaan, moeten overwinnen om onze goddelijkheid te bereiken. Zijn boodschap luidt dat 'we goden en godinnen in de maak zijn'. Gewoonlijk is er in het leven van iemand met de panter als totem een figuur die als leermeester/opvoeder en begeleider op zijn heldentocht fungeert, of anders zal zo'n figuur spoedig ten tonele verschijnen. Zo had Dionysus de centaur Silenus en de saters. Zij symboliseren de alternatieve werkelijkheden die om ons heen bestaan. Hun aanwezigheid leert dat we, als we eenmaal als ingewijde ons heldenpad volgen, steeds beter zullen leren ze te zien wanneer we het maar willen. Deze alternatieve werkelijkheden zullen zich openen voor wie met het pantermedicijn werkt. Deze andere realiteiten, de wezens ervan en de energie van de panter hebben allemaal te maken met sterke seksuele energieën. Het verschijnen van een panter kan daarom aangeven dat er oude seksuele kwesties opgelost zullen worden. Het kan echter ook doodgewoon betekenen dat we deze energieën leren omarmen als een ware kracht in onszelf zonder erover te oordelen. We moeten ons bewust worden van de transformerende aard van onze seksuele energieën en leren ze bewust te richten. 

 

Dionysus was een god van leven en wedergeboorte, passie en wederopstanding. Hij werd tweemaal geboren. Met de panter als totem kan een tijd aanbreken waarin we de kans krijgen om zelf voor een tweede keer geboren te worden. Vaak betekent het dat we kwalijke, zo niet schadelijke zaken van ons leven onder ogen moeten zien, aspecten van onszelf of ons leven die we verbloemd, genegeerd of weggedrukt hebben of waarvan we het bestaan geloochend hebben. Dit proces komt overeen met wat wel de 'ontmoeting met de wachters op de drempel' wordt genoemd. Soms betekent het dat we moeten toestaan dat we pijnlijk verliezen wat voor ons het dierbaarst lijkt te zijn. Gedurende het gehele proces belooft de panter ons bescherming en wedergeboorte. Hij zorgt voor de extra bescherming die we in zulke zware tijden nodig hebben. Hij symboliseert de macht die we door het proces terugveroveren op de duisternis waarin ze verborgen ging. De panter houdt de belofte in dat wat er ook verloren gaat, het zal worden vervangen door iets wat groter, sterker en heilzamer is voor ons. In de mythen van Dionysus draagt de held de magische thyrsus, een met wijnranken omwoelde staf met bovenop een dennenappel. Hij schenkt zijn drager het vermogen om zinsbegoochelingen en illusies te scheppen. Evenzo ontwaakt in iemand op dit pad en met deze totem een vermogen om anderen ertoe aan te zetten te zien en te denken zoals hij wil dat ze doen. Dit vermogen wordt verdiend en versterkt door zelfdiscipline. Evenals de panter zul je met het grootste gemak in je omgeving kunnen opgaan, in de mate die je zelf verkiest. 

 

De indianen van Noord- en Zuid-Amerika schreven de jaguar, vooral in de vorm van de zwarte panter, grote magie en krachten toe. De jaguar klimt, rent en zwemt - nog beter zelfs dan de tijger. Omdat hij op zoveel terreinen zo goed uit de voeten kan, werd hij voor de autochtone bevolking van Latijns-Amerika een symbool van onmetelijke macht. Hij was een symbool van meesterschap over alle dimensies. Voor de Tucano-indianen in het Amazonegebied was het brullen van de jaguar het brullen van de donder. De zwarte panter was de god van de duisternis en kon zonsverduisteringen veroorzaken door de zon te verzwelgen. Opnieuw blijkt er de geweldige macht uit die in vrouwelijke krachten besloten zit. Personen met de panter als totem zullen deze macht hoe langer hoe sterker ervaren. De Arawak-indianen zeggen dat 'alles jaguar heeft'. Zonder kan niets bestaan. Hij is het verbindende element tussen alle leven en alle manifestaties van leven (wederom blijkt hier een band uit met het eeuwig vrouwelijke in alles wat leeft). Voor hen was de manjaguar worden het ultieme gedaanteverwisselingsritueel. De Olmeken richtten monumenten voor de jaguar op en bij de Azteken en de Maya's school er grote toverkracht in het half-mens en half-jaguar zijn. Wie een jaguar wordt, is bevrijd van alle culturele beperkingen. Het alter ego is vrij om begeerten, angsten, aspiraties uit te leven. Indiaanse sjamanen voerden rituelen uit om de toverkracht van de jaguar te lenen. Wie daarover beschikte, kon veel goeds doen of evenredig veel kwaad stichten. De Latijns-Amerikaanse indianen kennen legio verhalen over wraakneming, verleiding en wonderbaarlijke genezingen, tot stand gebracht met de toverkracht van de jaguar. 

 

In Egyptische rituelen droeg men eveneens, ter bescherming en om kracht te krijgen, een panterstaart om het middel of om de nek geknoopt. Dat gebeurde in een ceremonie die 'door de huid heengaan' werd genoemd - de Egyptische versie van gedaanteverwisseling, waardoor men de beschikking kreeg over de toverkracht van de panter. Nietzsche heeft ooit gezegd 'dat wat ons niet doodt ons sterker maakt'. Het is precies dat idee waarvan mensen die zich op het pantermedicijn afstemmen zich bewust worden. Traumatische kwesties uit de jeugd of anderszins, die groot leed berokkenden en tot gevolg hadden dat aangeboren vermogens en de creativiteit onderdrukt of verstikt werden, worden met de panter als totem weer gewekt, onder ogen gezien en getransformeerd tot krachten ten goede. 

 

De panter markeert een nieuwe wending op het heldenpad van een ieder die hij opzoekt. Het gaat om meer dan 'alleen maar' het herontdekken van de eigen macht. Met zijn medicijn kunnen we wat verloren was opnieuw opeisen en ons innig verbinden met de grote archetypische kracht die erachter schuilgaat. Het stelt ons in staat gedisciplineerd en beheerst datgene wat we ons ingebeeld hebben te overwinnen en van daaruit een sprong naar grotere hoogten te maken. Zijn medicijn belooft ons dat onze wedergeboorte in aantocht is. 

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews