Totemdieren | Reiger


Kwintessens: Agressieve zelfbeschikking en onafhankelijkheid

Machtscyclus: Lente

 

Reigers zijn er in allerlei soorten, waaronder de grote roerdomp en de aigrette. Ooievaars en kraanvogels mogen overigens niet met ze verward worden. De reiger behoort tot de groep zogeheten waadvogels. Het is een vogel van het moeras en het ondiepe water. Alle waadvogels delen bepaalde trekken – lange, dunne poten, een lange nek en scherpe snavel. Voor degenen met een reiger als totem is het belangrijk om goed de functie van deze kenmerken te begrijpen. Poten/benen stellen dier en mens in staat zich over de aarde te bewegen. Ze zijn symbolen van evenwicht en verlenen het vermogen om vooruit te gaan en zich te ontwikkelen. Hoe langer zijn poten, in hoe dieper water de reiger zijn voedsel kan zoeken. Hoe dieper het leven verkend kan worden. De lange, dunne poten van de reiger maken je duidelijk dat je geen kolossale zuilen/stelten nodig hebt om stabiel te blijven. Wel moet je op eigen benen kunnen staan. Het laatste geldt vooral voor personen met de grote blauwe reiger als totem, aangezien hij in zijn eentje jaagt.

 

Onder het voeden staat de reiger in het water. Enerzijds is hij dus met de aarde verbonden, anderzijds verkent hij andere dimensies van de aarde (het element water). Voor iedereen met een totemreiger is het belangrijk om uiteenlopende activiteiten en dimensies van het aardse leven te verkennen. Dat kan weliswaar op een soort vrijblijvende oppervlakkigheid lijken, maar deze mensen brengen het er juist fantastisch vanaf doordat ze van alle markten thuis zijn.

 

Dat stelt hen in staat hun eigen pad te volgen. De meeste mensen zullen simpelweg nooit een leven kunnen leiden zoals reigermensen dat doen. Er zit geen structuur in en het lijkt alle stabiliteit en zekerheid te ontberen. Het is echter maar hoe je het bekijkt. Het reigermedicijn geeft immers wel degelijk een bepaalde zekerheid - namelijk dat men bedreven is in een heleboel uiteenlopende dingen. Werkt het ene niet, dan werkt het andere wel. Reigermensen lijken dat innerlijk te weten en zich daarop te verlaten.

 

Deze mensen lijken ook niet veel anderen in hun leven nodig te hebben. Evenmin voelen ze een drang om ‘de stand op te houden’ of een traditioneel rolpatroon te volgen. De enige keer dat reigers in kolonies bij elkaar komen is gedurende het broedseizoen. Reigermensen onderscheiden zich door hun uniciteit en weten van dingen en kansen te profiteren die de gemiddelde persoon niet eens de moeite waard zou vinden.

De grote blauwe reiger geldt als de koning van het moeras, al schijnt de velduil hem soms naar de kroon te steken. Hij is het grootst van alle reigers. Tijdens de vlucht houdt hij zijn kop in een platte S-vormige lus achterover. Het getuigt van de aangeboren wijsheid dankzij welke hij door het leven kan manoeuvreren en zijn levensomstandigheden beheersen. Degenen met deze totem leert het dat ze hun eigen wijsheid en uit vrije wil gekozen pad moeten volgen. Jíj weet wat het beste is voor jou en je zou daar gehoor aan moeten geven in plaats van aan waartoe anderen je proberen te bewegen.

 

De vlucht van de grote blauwe reiger is machtig. Zijn kop en poten vormen een rechte lijn. Onder het jagen waadt hij langzaam spiedend rond. Ziet hij een vis, dan doorspiest hij zijn prooi snel met zijn scherpe snavel. Wederom getuigt dat van een agressief aangrijpen van geboden kansen.

 

De groene reiger is feitelijk eerder lei-blauw en heeft opvallende oranje poten. Deze kleurencombinatie verraadt een in zichzelf gevonden balans, die hem in staat stelt zijn eigen unieke leven te leiden. Hij vliegt stil, meestal ’s nachts en in de schemering. Zoals alle reigers is hij een moerasvogel. De kleuren van deze vogel veranderen met de seizoenen. De irissen worden van gelig feloranje, evenals de poten. Mediteer over deze kleur. Het zal je veel onthullen over zijn rol in je leven.

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews