Totemdieren | Vos


Kwintessens: Vrouwelijke magie: camouflage, metamorfose en onzichtbaarheid 

Machtscyclus: Nacht, dageraad en avondschemering 

 

Voor haast elk volk op aarde is de vos altijd een speciaal dier geweest. Zijn medicijn behelst vrouwelijke vormen van magie: camouflage, onzichtbaarheid en gedaanteverwisseling. Hij is een van de sluwste en meest vindingrijke dieren in de gehele natuur. Als totem kan hij ons dezelfde vaardigheden leren.

 

Over de gehele wereld zijn er 21 soorten vossen, die op alle continenten voorkomen en in zeer uiteenlopende klimaten leven. Ze zijn te vinden langs de kust en in de bergen, in de woestijn en in de poolstreken. Het feit dat er In totaal 21 soorten zijn heeft grote metafysische betekenis.

 

Kaart 21 uit het tarotspel is De Wereld. Deze kaart symboliseert dat er zich een nieuwe wereld aandient en het scheppingsproces begint. De wereld groeit en geeft zichzelf vorm in nieuwe, betere patronen. Personen met een vos als totem zouden over deze tarotkaart moeten mediteren om beter te begrijpen hoe het medicijn van de vos hen kan bijstaan in hun scheppen. Ze gaan erdoor inzien wat er in hun eigen wereld aan het groeien is of een transformatie ondergaat (of zou moeten ondergaan).

 

Van oudsher geldt de vos als een tovenaar en uiterst gewiekst dier. Als schepsel van de nacht zijn hem vaak bovennatuurlijke krachten toegeschreven. Hij laat zich het meest zien bij dageraad en in de avondschemering, tijdens de ‘schemerperioden’, wanneer de magische wereld en de wereld waarin wij leven elkaar kruisen. Hij leeft aan de rand van het bos en op open velden — opnieuw grensplaatsen. Als dier van ‘schemertijden en -plaatsen’ kan hij ons het feeënrijk binnenleiden. Zijn verschijnen op zulke tijdstippen kan vaak aangeven dat we op het punt staan toegang te verkrijgen tot het feeënrijk.

 

In het Oosten geloofde men dat vossen een menselijke gedaante konden aannemen. Volgens een oud Chinees volksgeloof verwerft de vos op zijn vijftigste verjaardag het vermogen om mens te worden en verandert hij op me honderdste in hetzij een tovenaar, hetzij een schone jonge vrouw, die uiteindelijk elke man die zo ongelukkig is om op haar verliefd te worden naar de ondergang leidt. Verscheidene Amerikaanse indianenstammen kennen verhalen over jagers die bij toeval ontdekten dat hun vrouw een vos was. Het is allemaal erg symbolisch. We maken eruit op dat magie geboren wordt uit vrouwelijke energieën en dat tenzij een man zich bewust wordt van de magie van het vrouwelijke - in zichzelf of anderen - en deze leert te gebruiken om het eigen leven te transformeren, het uiteindelijk tot zijn verdoemenis zal leiden.

 

De Cherokees gebruiken het medicijn van de vos als preventie tegen bevriezing. Hopi-sjamanen dragen altijd een vossenvel in hun genezingsriten. Voor de Choctaw was de vos de beschermer van het gezin. De Apachen vereerden hem omdat hij de duivelse beer had gedood en zijn staart in de vlammen gestoken en het vuur voor de mens gestolen had. Maar ook in andere culturen genoot de vos groot aanzien. In Perzië was hij heilig, omdat hij de overledenen naar de hemel begeleidde. In Egypte verwierf men met een vossenpels de gunst van de goden. De Peruaanse indianen kenden een vossengod. Vaak geloofde men dat de vos beloonde wie hem eerde.

 

Bestudering van het gedrag en de eigenschappen en kenmerken van de vos zal je veel duidelijk maken over zijn rol en medicijn voor jou persoonlijk. Haast alle vossen hebben een spitse snuit, grote oren, een lange, ruige staart en lange, dunne poten.  De grote oren verspreiden warmte en verschaffen daardoor verkoeling in de zomer. Bij iemand met een vos als totem, die problemen heeft met de hitte van de zomer, zal het achter de oren kammen van het haar haast altijd verlichting brengen. 

 

Inheems in Europa is de gewone vos, ook wel rode vos genoemd. Zijn pelskleur kan, net als het haar van de mens, uiteenlopende schakeringen vertonen — van roodachtig en roodbruin tot bruingrijs en zelfs zwart en zilverkleurig. Deze vossensoort houdt nauw verband met seksuele energie, de kundalini, en het bevrijden van de creatieve levenskracht. Bestudering van de kleuren van je totemvos en hun symboliek kan je inzicht in zijn precieze rol in je leven vergroten.

 

Uitgezonderd bij de poolvos wisselt de kleur van de vacht niet met de seizoenen. De poolvos heeft overigens ook meer afgeronde oren, die grotere bescherming tegen de kou bieden. 

 

Door de gevarieerde kleuren van hun pels kunnen vossen zich goed camoufleren en betrekkelijk onzichtbaar maken. Iedereen met een vos als totem zou zich eveneens moeten bekwamen in de kunst van het camoufleren. Oefen je erin helemaal te versmelten met je omgeving, onopgemerkt te komen en te gaan, je in stilte gehuld te bewegen zonder je bedoelingen te verraden. Laat de vos hierin je leermeester zijn. Camoufleren heeft alles te maken met het leren beheersen van de aura, het energieveld rond ons lichaam. Door de frequentie en intensiteit daarvan aan te passen kun je beter harmoniëren met anderen en versmelten met je omgeving. Een goede oefening is deze: ga tegen een muur staan en stel je voor dat je (je aura) de kleur van de muur aanneemt, net alsof je erin verdwijnt.

 

Ga de volgende keer op een feestje ergens rustig zitten en visualiseer dat je een vos bent, die volkomen met zijn omgeving versmelt. Een vos is, zoals gezegd, een meester in het camoufleren. Visualiseer daarom dat je de kleur en het patroon aanneemt van de stoel of bank waarop je zit. Blijf rustig zitten en wacht af. Je zult versteld staan hoeveel mensen per ongeluk tegen je aanstoten of zelfs bovenop je gaan zitten, omdat ze je ‘niet opgemerkt of gezien’ hebben.

 

Oefen je er eveneens in jezelf als een vos voor te stellen als je op een feestje of vergadering aankomt. Visualiseer dat je in de ruimte opgaat, ermee versmelt. Wees niet verbaasd als anderen in de loop van de avond opmerkingen tegen je maken als: ‘Hé, wanneer ben jíj aangekomen?’, ‘Hoe lang ben jij er al?’, of: ‘Ik heb je helemaal niet binnen zien komen.’ Hoe meer je je erin oefent, hoe makkelijker het gaat.

 

Het kan niet anders of de historische figuur Merlijn maakte in veel van zijn tovenarij gebruik van het medicijn en de krachten van de vos. ‘Zelfs tijdens zijn leven leek Merlijn al een niet echt bestaand persoon […] Het grote publiek wist niets van hem af, buiten zijn naam Merlijn. Wanneer hij door koningen opgeroepen werd, of dringend bondgenoten moest recruteren, verscheen hij onopgemerkt in alle stilte, vermomd als een arme schaapherder, houtsnijder of boer. Zelfs de vorsten herkenden hem niet in zijn diverse vermommingen. Hij hield zich uit gewoonte verborgen, vaak lange tijd achtereen.”

 

Voor degenen met deze totem is het evenzo belangrijk dat ze deze kunst der camouflage leren beheersen, evenals de verwante magische vermogens der onzichtbaarheid en metamorfose. Met oefening kun je er net zo bekwaam in worden als de vos. Je zult er veel profijt van hebben en mogelijk dingen zien of horen die je anders niet opgemerkt zou hebben.

 

De pels van de vos heeft nog in een ander opzicht grote symbolische betekenis. Haren zijn antennen voor paranormale energieën. Feitelijk heeft de vos twee soorten vacht — een korte, dichte, wollige vacht van onderhaar en langere, stijvere haren die de ondervacht bedekken. De laatste dienen ter bescherming en zijn gewoonlijk het donkerst op de rug.

 

Haren en vachten zijn oude symbolen van energie en vruchtbaarheid. Lagen ervan symboliseren meer niveaus. Bij de vos is het onderhaar de hoofd-energiebron voor iemand die met zijn medicijn werkt. De dekharen beschermen en definiëren hoe de betrokkene die energie gebruikt. Als de buitenste laag haar verandert, verandert de expressie van de innerlijke scheppende kracht mee. Wie een vos als totem heeft, zou daarom speciale aandacht aan zijn haar moeten schenken. Als hij in een bepaald opzicht iets wil veranderen, kan hij door zijn haar op overeenkomstige wijze te veranderen het medicijn van de vos en het metamorfose proces activeren.

 

De pluim of staart van de vos is altijd als zijn heiligste deel beschouwd, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Niettemin heeft de staart een grote symbolische betekenis. Onder het lopen is de vossenstaart altijd horizontaal naar achteren gestrekt en fungeert als een soort roer. Deze horizontale positie is een vrouwelijke vorm. De vossenstaart is zodoende een symbool voor het direct geleiden van de vrouwelijke scheppende krachten. De vos is er tevens door in staat abrupte en scherpe bochten te maken, Zolang je geconcentreerd blijft op de creatieve krachten, zul je met gemak alle scherpe bochten in je leven kunnen nemen.

 

Daarnaast wikkelt de vos zijn staart om zich heen, waarmee hij zijn neus en voeten tegen kou beschermt. Evenzo bezitten mensen met deze totem het vermogen om zichzelf te isoleren tegen alles wat koud kan lijken, vooral in relaties, Zij kunnen, indien nodig, warmte en knusheid bij zichzelf vinden.

 

Door de dikke pels lijkt de vos groter dan hij feitelijk is. Dat is van grote betekenis voor personen met de vos als totem. Zij zijn in staat zichzelf groter te laten lijken. Wie zich in het werken met dit aspect van het vosmedicijn getraind heeft, kan daar veel baat bij hebben, bijvoorbeeld om zich te beschermen of meer indruk te maken. In de winter groeit er een dikke haarpluim op de teenkussentjes aan de onderkant van de voeten. Het houdt de voeten warm en zorgt voor een betere grip. Op deze twee zaken zouden degenen met deze totem eveneens goed moeten letten.

 

Hoewel de vos een hekel heeft aan nat worden, is hij een excellente zwemmer. Ook dat is relevant, want het vertelt iets over het karakter van mensen met deze totem. Zij hebben geleerd de vrouwelijke energieën, de creatieve kracht, in zichzelf tot uitdrukking te brengen in de buitenwereld. Zij hoeven zich niet zo nodig opnieuw in het levenswater (het vrouwelijke) onder te dompelen, maar indien noodzakelijk zullen ze het niettemin doen.

 

De poten van de vos zijn gebouwd om te rennen. Vossen bezitten een geweldig uithoudingsvermogen. Hun favoriete tred is de draf en naar men wel beweert kunnen ze oneindig doordraven zonder tekens van uitputting te vertonen. Er zijn maar weinig dieren van dezelfde omvang die harder kunnen rennen. In een gelijkmatig tempo leren draven zal evenzo van cruciaal belang zijn voor de gezondheid en het welslagen van iedereen met deze totem. Daarnaast lijkt zijn spoor een enkele lijn van pootafdrukken te vormen. Tijdens het draven zet hij zijn poten bijna recht voor elkaar. Het is symbolisch voor een rechtlijnige expressie van vrouwelijke energieën.

 

Vossen lopen en rennen katachtig op hun tenen. Dat is eveneens van betekenis, want hoewel de vos tot de familie van de hondachtigen behoort, belichaamt hij dus ook iets van de katachtigen in zich. In alle katachtigen vindt het vrouwelijke grotere expressie. Deze trek van de vos wijst derhalve wederom op de noodzaak de vrouwelijke, scheppende energieën naar buiten te brengen.

 

Indien nodig kan de vos voorts in bomen klimmen. Het symboliseert het vermogen om nieuwe dimensies te betreden en instinctief nieuwe wegen in te slaan. Vooral de grijze vos kan haast net als een kat in bomen klimmen, waarbij hij zich met de klauwen van zijn achterpoten omhoog duwt.

 

De zintuigen van de vos onthullen veel over de potentiële vermogens van mensen die hem als totem hebben. Zijn gehoor is zeer scherp. Zijn oren zijn net mini-antennes en kunnen zelfs het gepiep van een muis op honderdvijftig meter afstand oppikken. Vosmensen bezitten een voortreffelijk vermogen om te horen wat er niet gezegd is, evenals wat er mogelijk gefluisterd wordt. Metafysisch is dit vermogen nauw verbonden met helderhorendheid en de gave om geesten te horen.

 

Het gezichtsvermogen van vossen is al niet minder voortreffelijk. Ze hebben net als katten elliptische pupillen. Ze kunnen buitengewoon goed variërende nuances van licht en duisternis onderscheiden. Mensen met deze totem kunnen daardoor uiterst accuraat anderen taxeren. Daarnaast hebben vossen een uitstekend oog voor bewegende voorwerpen, vooral op de rand of grens van plaatsen. Het is daarom niet ongebruikelijk dat mensen die met het vosmedicijn werken de gave ontwikkelen om geesten te zien, en meer in het bijzonder de wezens van de ‘schemer- of overgangsplaatsen’, feeën en elfen. Met de vos als totem zul jij die gave ook ontwikkelen.

 

Het veruit scherpste zintuig van de vos is nochtans zijn reukvermogen. In zijn jagen gaat hij evenzeer of misschien nog wel meer op zijn reukvermogen af dan op zijn andere zintuigen. Hij wordt gefascineerd door ongebruikelijke geurtjes. Net zo reageren personen met een vos als totem sterk op geuren en merken daar subtiele verschillen in op. Geuren zijn een van de vormen van sociale communicatie voor vossen en op grond ervan bepalen ze met wie ze omgaan. Voor iedereen met het vosmedicijn zal bestudering van de aromatherapie profijtelijk zijn.

 

In seksueel opzicht zullen geuren vosmensen sterk kunnen prikkelen en in hoge mate bepalend zijn voor de intensiteit van hun opwinding. Tussen geuren en seksualiteit bestaat een nauwe relatie. Onze seksuele energie, onze creatiefste energie, is ten nauwste verbonden met de kundalini-kracht in ons lichaam. Deze kracht is van doorslaggevend belang in al onze bezigheden. Beheerst en gekanaliseerd kan ze voor de meest uiteenlopende doelen gebruikt  worden — niet in de laatste plaats voor het bewerkstelligen van transformaties. Het verschijnen van een vos in ons leven kan aangeven dat onze kundalini wordt gewekt. Met een vos als totem zullen we vaak een rijke en gevarieerde seksuele expressie hebben en veelal weinig remmingen kennen. Wel blijft dit aspect dikwijls gecamoufleerd tot aan het juiste ogenblik.

 

Ons reukorgaan heeft voorts te maken met hogere vormen van onderscheiding. Wie met het vosmedicijn werkt, zou daarom elke situatie moeten ‘besnuffelen’ om te bepalen of hij contact moet zoeken of niet. Ruikt deze persoon goed? Zit er een raar luchtje aan de situatie?

 

De meeste vossen houden het bij één partner en zijn zeer monogaam. Ongeveer vijf maanden van het jaar leven ze alleen. Het grootste deel van de tijd voelen ze zich prettig bij hun solitaire leefwijze. Rode moervossen (wijfjes) gaan gewoonlijk pas op zoek naar een hol wanneer ze drachtig zijn. Voorzover mogelijk keren ze jaar na jaar terug naar hetzelfde hol en maken het elke keer groter en gerieflijker. Dezelfde liefde voor huis en haard vinden we terug bij personen met deze totem. Hoewel vossen rondzwerven door hun territorium, keren ze altijd weer naar huis, hun hol terug. Evenzo kunnen vosmensen erop uittrekken, maar ook zij zullen op een gegeven moment de drang voelen om huiswaarts te keren en hun woning te verbeteren.

Een worp bestaat gewoonlijk uit een tot zes welpen. Ze worden blind en doof geboren, maar naarmate ze ouder worden, laten ze dat extreem achter zich en ontwikkelen een fantastisch gezichts- en gehoorvermogen. Als de welp het eerste jaar overleeft, zal hij het gewoonlijk wel redden en een eigen territorium afbakenen. Personen met het vosmedicijn kunnen evenzo hun grootste beproevingen in hun jeugd ondervinden; in dezelfde tijd zullen ze tevens sterk hun overlevingsinstinct ontwikkelen en scherpen.

 

Ondanks de aantasting van hun natuurlijke leefmilieu en de sterke bejaging waaraan ze historisch bloot hebben gestaan, slagen vossen er met hun geweldige instincten meer dan voortreffelijk in stand te houden. Sommigen beweren dat ze hun overleving danken aan hun lafheid. Dat is niet terecht. Vossen hebben zich eenvoudig aangeleerd potentieel gevaar hoe dan ook te mijden. 

 

Hoewel boeren de vos ervan beschuldigen kippen en dergelijke te stelen en te doden, is hij feitelijk een vriend van de boeren. Een vos die dat doet is gewoonlijk oud en niet meer in staat op moeilijker prooien te jagen. Vossen eten over het algemeen veel kevers, krekels, sprinkhanen en vooral muizen en andere knaagdieren. Met name muizen vormen zijn lievelingskostje. Met een vos als totem zou je je daarom ook in muizen moeten verdiepen.

 

De vos heeft een kleine eetlust. Toch eet hij verspreid over de gehele dag kleine hoeveelheden en bewaart extra voedsel in zijn hol. Voor degenen met de vos als totem zou dat een gunstig voedingspatroon kunnen zijn. 

 

Vossen zijn sierlijke en lichtvoetige jagers. In hun jagen hebben ze eerder iets van katten. Ze springen vaak boven op hun prooi en houden deze vast met hun voorklauwen. Ze zijn behendig en geduldig en gecamoufleerd liggen ze, intens hun prooi bestuderend, te wachten totdat het het juiste moment is om toe te slaan.

 

De meest geslepen jachttechniek van de vos is vermoedelijk het ‘biologeren’. De vos laat zich hierbij dicht bij een prooi zien en haalt de gekste capriolen uit. Hij springt en rolt over de grond en zit zichzelf achterna, waardoor de prooi gebiologeerd raakt. Al bokkensprongen makend sluipt de vos ongemerkt dichter naar zijn prooi toe, waarna hij op het juiste moment op de prooi af springt en deze vangt. Iedereen met de vos als totem zou zich ook in deze camouflagetechniek moeten bekwamen voor het vangen van de prooien in zijn leven. Stem je af op de vos en leer met zijn magie te werken — geen enkele prooi zal je nog ontglippen.

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews