Totemdieren | Wolf


Kwintessens: Bescherming, rituelen, loyaliteit en geest

Machtscyclus: Gehele jaar door - volle maan - schemering

 

Wolven zijn vermoedelijk de meest verkeerd begrepen zoogdieren. Er zijn volop verhalen over hun wreedheid en koelbloedigheid. Hoewel genoeg verhalen anders willen doen geloven, is feitelijk nooit bevestigd dat een gezonde wolf een mens heeft aangevallen en gedood. Wolven zijn haast het tegengestelde van hoe ze, met hun slechte publiciteit, worden geportretteerd. Ze zijn vriendelijk, sociaal en zeer intelligent. Ze hebben een sterk familiegevoel en zijn loyaal en ze leven volgens strak bepaalde regeles en rituelen. 

 

Wolven zijn de personificatie van de wilde geest. Ze hebben zoveel positieve eigenschappen, dat het niet verbaast dat de Noord-Amerikaanse indianen en andere volken ze praktisch verafgoodden. Volgens velen zal de vraag in hoeverre we de wolf beschermen en toestaan dat hij terugkeert naar gebieden waar hij uitgeroeid is, de ware testcase zijn voor hoe oprecht we zaak wensen te maken met het behoud van de natuur. De wolf is de belichaming van de zuivere geest van de vrije en ongerepte wildernis.

 

Er zijn verschillende soorten wolven. De rode wolf is het kleinst en zou in het wild zelfs al uitgeroeid kunnen zijn, al worden er pogingen gedaan om hem daarin te herintroduceren. De Mexicaanse wolf is een ondersoort van de gewonere grijze wolf. Door bejaging is hij nagenoeg uitgeroeid en er zijn inmiddels programma's gestart met het oog op zijn herintroductie in het wild. De poolwolf is vermoedelijk het zuiverste ras. Hij leeft in een geïsoleerd gebied rond de poolcirkel en heeft zich daardoor in stand kunnen houden.

 

De grijze of timberwolf komt het meest voor, al is hij in het verleden zwaar vervolgd door de mens. Overigens is de grijze wolf niet altijd grijs; hij kan ook zwart, bruin of wit zijn of combinaties daarvan vertonen. De grootste misvatting omtrent wolven betreft vermoedelijk hun grootte. Ze zijn lang niet zo groot als de meeste mensen denken. Door hun dikke vacht lijken ze groter, maar ze zijn gewoonlijk niet groter dan een flinke Duitse herder. Wolven zijn uiterst ritualistisch - net zoals de mens. Ze leven volgens nauwkeurig bepaalde regels. Bepaalde territoria zijn 'heilige gronden'. Hun sociale gedrag is gebaseerd op een hiërarchische structuur. Elke wolf heeft zijn plaats en functie binnen de hiërarchie. Er is een 'alfa'-mannetje en een 'alfa'-vrouwtje.

 

Wolven vechten niet onnodig. Sterker nog, ze doen meestal hun uiterste best om het te vermijden. Ofschoon ze buitengewoon sterk zijn, eindigen ruzies zelden in serieuze gevechten. Vaak is een blik, houding, grom al genoeg voor het vaststellen van de dominantie. Ze hoeven het niet te demonstreren, maar als het erop aankomt staan ze hun mannetje. Dat is een van de dingen die het wolfmedicijn leert. De wolf helpt je jezelf te leren kennen en daaraan kracht, vertrouwen en zekerheid te ontlenen, zodat je je niet zo nodig tegenover iedereen hoeft te bewijzen en te laten gelden.

 

Wolven hebben een complex communicatiesysteem, waarin een grote rol is weggelegd voor lichaamstaal. De beweging van de kop, een rechte staart, direct oogcontact - het heeft allemaal grote betekenis. De houdingen zijn vaak subtiel, maar elke wolf leert al vanaf de tijd dat hij nog een pup is hoe hij ze moet interpreteren en erop reageren. De gelaatsuitdrukkingen van de wolf kennen een grote variatie en brengen de stemming over aan de andere leden van de roedel. Hun gezicht is derhalve een uiterst belangrijk communicatiemiddel. Wolven communiceren daarnaast doelmatig door middel van de houding van de staart. Gewoonlijk zijn personen met een wolf als totem zeer expressief met hun handen, houding, gezicht of op andere non-verbale wijze. Als je moeite hebt met het uiten van je stemmingen en ideeën tegenover anderen, zou je de wolf moeten bestuderen. Hij leert je hoe je je verbale communicatie kracht bij kunt zetten met de gepaste lichaamstaal.

 

Wolven kennen daarnaast een complex systeem van verbale communicatie. Ze huilen, jammeren, grommen en blaffen zelfs. Ook hun beroemde gehuil bezit een groot aantal betekenisnuances. Het kan dienen als signaal om de andere leden van de troep te roepen of te lokaliseren. Het kan voorts een sociale expressie zijn. Door middel van gehuil groeten ze elkaar en bakenen territoria af. Ze huilen zelfs zuiver en alleen omdat ze er behagen in scheppen.

 

Elk lid van de troep kent zijn positie in relatie tot alle andere wolven van de roedel. Het rituele gedrag waarmee de rangorde onder wolven gepaard gaat, is een van de aspecten van hun magie. Troepen wolven zijn niet totaal autocratisch, dat wil zeggen, het alfa-lid oefent geen absolute opperheerschappij uit. Maar ze zijn evenmin democratisch. Op sommige momenten zijn beide 'regeervormen' gelijktijdig van kracht, en het is deze flexibiliteit die in hoge mate bijdraagt aan het succes van de 'wolvenstaat'. Wolven kunnen ons de les van het juiste bestuur leren - een balans tussen gezag en democratie. Ze leren ons hoe we door middel van rituelen orde en harmonie kunnen scheppen in ons eigen leven. Ze helpen ons te begrijpen dat ware vrijheid alleen mogelijk is met discipline. 

 

Het alfa-mannetje en het alfa-vrouwtje zijn vaak partners voor het leven. Het broedseizoen valt gewoonlijk aan het eind van de winter; het vrouwtje werpt ongeveer twee maanden later de jongen. Alle leden van de troep tonen grote zorgzaamheid en affectie tegenover de speelse pups. Ze zijn buitengewoon tolerant. Als de moeder of de vader niet voor ze kan zorgen, adopteert een ander lid de jongen. Sommige wolven dienen zelfs als babysitters. Volwassen wolven zijn toegeeflijk en minzaam tegenover de pups. Het wolfmedicijn leert ons dan ook respect en eerbied te hebben voor familie en kinderen. Wolven zijn rond de 22 tot 24 maanden seksueel rijp. Met een wolf als totem mag je verwachten dat zijn energieën en invloed eenzelfde tijdsperiode nodig hebben om tot rijping te komen in je leven. 

 

Wolven zijn vanzelfsprekend roofdieren. Hun prooien zijn meestal zieke, jonge en oude dieren. Herten zijn hun meest voorkomende prooidieren. Wolven verspillen niet veel tijd aan een gezonde volwassen eland die zich fel verdedigt. In hun jacht leggen wolven grote afstanden af. Ze hebben het uithoudingsvermogen en de kracht om ver en lange tijd achtereen te lopen. Daarbij kunnen ze 36 tot 44 kilometer per uur halen. Hoewel een wolf een dergelijke snelheid nu ook weer niet al te lange tijd achtereen kan volhouden, lijkt hij oneinig door te kunnen draven met een snelheid van ongeveer acht kilometer per uur. In de winter maken wolven gebruik van bevroren meren en rivieren als reisroute en kunnen vijftien tot vijfentwintig kilometer per nacht afleggen. Wolven eten gewoonlijk alles op wat ze vangen en proppen zich vol. Heb je deze totem, dan zou dat kunnen betekenen dat je gebruik moet maken van alles wat je tot je beschikking hebt. Soms verschijnen wolven als een totem om ons eraan te herinneren dat we niets moeten verspillen.

 

De wolf is zeer intelligent. Hij doet alle moeite om problemen of gevaar te omzeilen. Sommigen geloven dat wolven zelfs raven gebruiken als 'luchtbakens' voor mogelijke voedselbronnen. In de overlevering van de eskimo's is de raaf nauw verbonden met de eland, en aangezien elanden een prooi van wolven kunnen zijn, bestaat er ook een relatie tussen raven en wolven. Raven volgen vaak wolven. Ze vliegen vooruit, strijken neer in een boom en wachten tot de wolven passeren, waarna ze weer vooruit vliegen. Volgens wolfdeskundige David Mech ontwikkelt zich soms een vorm van speels gedrag tussen wolven en raven. Met een wolf als totem zou je je daarom ook in raven moeten verdiepen.

 

Wolven hebben buitengewoon scherpe zintuigen. Vooral hun reukvermogen is sterk en naar men zegt is het honderd keer scherper dan dat van de mens. Ruiken is een vorm van hogere onderscheiding en het reukzintuig wordt in metafysische kringen dikwijls in verband gebracht met spiritueel idealisme. Daarnaast bezit de wolf een voortreffelijk gehoor. Op zijn jacht gaat hij in hoge mate op zijn reukvermogen en zijn gehoor af. Personen met deze totem houdt het voor dat ze naar hun eigen innerlijke gedachten en woorden moeten leren luisteren; ze zullen veelal een sterke intuïtie hebben. Hetzelfde idee wordt nog eens onderstreept door de dikke vacht van de wolf. Vachten en haren zijn van oudsher symbolen van paranormale vermogens. De wolf heeft een onder- en bovenvacht en heeft aldus toegang tot de archetypische krachten in verband met buitenzintuiglijke waarnemingen. 

 

De wolf kan zich emotioneel sterk en snel hechten. Op je eigen intuïtie leren vertrouwen en je dienovereenkomstig opstellen in je omgang met anderen is een van de dingen die het wolfmedicijn je leert. De wolf kan je helpen je innerlijke stem te horen en je behoeden voor misstappen. Hij beschermt je zolang je je lessen in dit opzicht leert, soms hardhandig, andere keren op zachte wijze, maar altijd met liefde. Wanneer de wolf verschijnt, is het tijd om je rituelen nieuw leven in te blazen. Zoek een nieuwe weg, begin aan een nieuwe reis, neem je leven in eigen handen. Jíj bent baas over je eigen leven. Je schept het en geeft er invulling aan. Doe het in harmonie en met discipline - dan zul je ware vrijheid ervaren.

 

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews